Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Sök
Innehåll
F.A.Q
Fråga Vilka källor har Källan? 
Svar Källor och förkortningar i Källan:

Per Andersson: Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970.
Per Andersson: Östgötsk vapenbok.
Australian Heraldic Archival Register.
Einar Bager: Borgerliga sigill. En axplockning från handlingar i Malmö stadsarkiv, i Personhistorisk tidskrift 1934, s 205–210.
Einar Bager: Sigillen berätta, i Sydsvenska Dagbladet 1932-12-04.
Einar Bager: Malmöhistoria i sten, I–II, Malmö 1958–64.
Berghman = Arvid Berghman, Borgerlig vapenrulla (Djursholm 1950).
Bergskollegiets arkiv, Riksarkivet.
Bielkesamlingen, Riksarkivet.
Biografica, Krigsarkivet. Samlingen är ordnad alfabetiskt efter personernas släktnamn/fadersnamn.
Borgerliga vapen = Riksheraldikerämbetets arkiv, Borgerliga vapen, Riksarkivet.
Bou Bouppteckning. Årtal/volymnummer och sida, eller signum och sida.
Birger Bruzelli: Tenngjutare i Sverige. Stockholm 1967.
Magnus Bäckmark och Jesper Wasling: Heraldiken i Sverige, Lund 2001.
Cappelen, Hans A K T: Norske slektsvåpen (1969).
M Collmar: Strängnäs stifts herdaminne.
Deutsche Wappenrolle.
Egen uppgift = Till redaktionen av omnämnda person själv meddelad uppgift.
Ericsbergsarkivet, Riksarkivet.
EÄ Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, I–IX, Stockholm 1927–36.
Eder = Kungl Maj:ts kansli, Eder (volymnummer). Riksarkivet.
G Ekström: Västerås stifts herdaminne.
Exlibriscirkuläret. Meddelanden från Svenska Exlibrisföreningen.
Frimurare Vapen, utgiven av J Påhlman, Stockholm 1896.
Från norska riksarkivet överlämnade räkenskaper och handlingar, Riksarkivet.
Färs HR, Landsarkivet i Lund.
M G De la Gardies samling, Riksarkivet.
Gröna stubbens vapenrulla = vapenrulla på internet.
Carl Carlsson Gyllenhielms samling, Riksarkivet.
T Hauch-Fausbøll:Haandbog over den ikke naturaliserede adel (1933).
Hedvig Eleonoras livgeding, Generalguvernörens arkiv, i Riksarkivet.
Heim, Bruno B: Armorial (1981).
The Heraldic Register of America. Volymer utgivna av The American College of Heraldry 1985ff.
Heraldisk Tidsskrift. Utgiven av Heraldiska Sällskapet (Societas Heraldica Scandinavica). Löpande nr.
Arvid Horns samling skrivelser till Arvid Horn, Riksarkivet.
HR = häradsrätt.
Jordeböcker, Riksarkivet. Exv Jordebok Kalmar 1716 betyder jordebok, Kalmar län, 1716.
Kalender över Ointroducerad Adels Förening, löpande årgångar. Några borgerliga släkter som tidigare har trotts vara adliga har införts här.
Kammarkollegiets arkiv, Riksarkivet.
Klinckowströmska släktarkivet, Riksarkivet.
Klingspor: Sveriges Ridderskaps och Adels Vapenbok, utgiven av riksheraldiker Carl Arvid Klingspor 1895. Innehåller skrafferade vapenbilder.
Konstnärinnan Brita Grep, 4 volymer i Riksheraldikerämbetets arkiv, Riksarkivet.
KrA Krigsarkivet.
Krigskollegii brevböcker, Krigsarkivet.
Krigsmanshusets arkiv, Krigsarkivet.
Kungl. Serafimerorden = Kungliga Serafimerorden 1748–1998 (1998).
Leijonhufvud, K A: Ny svensk släktbok (1906).
K O Lejon: Gravhällarna i Uppsala domkyrka (1997).
Gabriel Lillieflychts papper, E 4665, Riksarkivet.
LLA Landsarkivet i Lund.
Lunds domkapitel Landsarkivet i Lund.
Robert Lichtons samling Riksarkivet.
Momma-Reenstiernasamlingen Riksarkivet.
(MS) = Belägg meddelat av jur. stud. Martin Sunnqvist, Lund.
Mtl Mantalslängd, i resp. landsarkiv eller Riksarkivet. Exv. Mtl Kalmar 1716 betyder mantalslängd, Kalmar län, 1716.
Nevéus C / De Wearn B J: Ny svensk vapenbok.
(NH) = Belägg meddelat av Niklas Hertzman, Lund.
Otto Nordenskjölds släktarkiv, Riksarkivet.
Norrlands handlingar. Kammararkivet, Riksarkivet.
Gabriel Gabrielsson Oxenstiernas arkiv, Riksarkivet.
(OE) = Belägg meddelat av Olle Elm.
Gabriel Thuresson Oxenstiernas samling, Riksarkivet.
Oxenstiernska samlingen Skrivelser till bl.a. Axel Oxenstierna, Riksarkivet.
PHT = Personhistorisk tidskrift.
(PS) = Belägg meddelat av Peter Sjölund, Kramfors.
Jan Raneke: Svensk adelsheraldik
Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen, I–III, 2001.
Raneke / Dahlby: Svenska adelns vapenbok
R Riksdagsacta, följt av volymnummer, Riksarkivet.
Regementsräkenskaper, Krigsarkivet.
RHÄ = Riksheraldikerämbetet; diarium.
J B Rietstap: Armorial général, supplement i flera årgångar.
Riksdagsfullmakter Volymerna är numrerade med ett R följt av volymnumret. Riksarkivet.
Samlarnytt, löpande årgångar.
SBL Svenskt biografiskt lexikon.
C G U Scheffer: Svensk Vapenbok för landskap, län och städer.
Siebmacher Siebmacher's Grosses Wappenbuch. (Ett omfångsrik referensverk vad gäller vapen från tyskt område.) En hänvisning t.ex. Bg14 utläses: Borgerliga släktvapen, band 14.
Skoklostersamlingen Skrivelser till Carl Gustaf Wrangel, Riksarkivet.
Sköldebrevssamlingen, i Riksarkivet.
Släktforskarnas årsbok. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.
Släkthistorisk tidskrift.
Släkt och Hävd. Utgiven av Genealogiska Föreningen.
SoH = Släkt och Hävd.
Stegeborgssamlingen, Riksarkivet.
Stockholms magistrat och rådhusrätt 1636–1849, Stockholms stadsarkiv.
SSA = Stockholms stadsarkiv.
SSK = Svenska Släktkalendern.
Stolts exlibrissamling = Lars C Stolts privata samling av svenska heraldiska exlibris, Stockholm.
Svea hovrätt, Huvudarkivet, Riksarkivet, den s.k. Liber causarum.
Svenska antavlor utgivna av Sveriges Släktforskarförbund.
Svenska Exlibrisföreningens Cirkulär (Exlibriscirkuläret).
Svenska Exlibrisföreningens årsbok, löpande årgångar.
Sveriges kyrkor Riksantikvarieämbetets bokserie, Stockholm.
SvSläktkal. Svenska Släktkalendern.
SVR = Skandinavisk vapenrulla, efter förkortningen anges vapnets publiceringsnummer samt årtal. (SVR 488/95 återfinns alltså i 1995-häftet.)
S Söderhielm: Ätten Söderhielm, del I, Falun 1961.
(TB) = Belägg meddelat av Torsten Berglund, Stockholm.
C von Warnstedt: Ofrälse sigill i Smålands Kavalleriregementes räkenskaper, Heraldisk Tidsskrift 42 s 76ff.
VB = Vapenbilden, Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift, löpande nummer.
Västernorrlands läns landsboksverifikationer. Riksarkivet.
Ångermanlands handlingar. Kammararkivet, Riksarkivet.
Öländska personminnen (1942).
ÖÄ = Örnberg, Svenska Ättartal 1–14 (1885–1908).
 
 
Fråga Kan jag söka efter viss person ? 
Svar Ja, det är möjligt att söka på efter en viss person.

Du kan söka på hela eller delar av ord eller namn och får då förslag på ett antal artiklar som innehåller dessa namn eller delar av ord.  
 
Fråga Sökning efter en sköld 
Svar Om du vill få fram alla som har en sköld med något kännetecken kan du skriva in del av ord eller helt enkelt en bokstav i textrutan för sökning och klicka på knappen "Sök". Du får då fram alla träffar med de bokstäver som du skrivit in i sökrutan.

Med lite finurlighet kan man så söka kors och tvärs i databasen.

Söksystemet kommer att utvecklas. 
 
Fråga Kontaktinformation 
Svar Om du har frågor kring databasen, saknar något vapen, hittar felaktigheter eller har kompletterande information, så är du välkommen att höra av dig!

Mailadresser till ansvariga är förnamn (mats eller alexander) följt av: @heraldik.se