Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Antaget
Sköld
Hjälmprydnad
Allmänna vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Namn Antaget Hemsida Sköld Komponerat av
1053    Östra Göinge  1975  http://www.ostragoinge.se  Sköld delad av silver, vari två korslagda, gröna palmkvistar, och av grönt, vari två korslagda hackor av silver.   
1052    Vaggeryd  1989  http://www.vaggeryd.se  I fält av guld ett vagnshjul bestående av svart hjulband och svart nav samt av röd hjulring i fyra delar och tio röda ekrar.  Erik Klint 
1051    Österåker  1983  http://www.osteraker.se  I blått en roslagsskuta av silver med svart brädgång samt vedlast av guld.   
1050    Ystad  1936  http://www.ystad.se  I med röda rosor bestrött fält av guld ett upprest krönt, blått lejon med röd krona och beväring.   
1049    Växjö  1939  http://www.vaxjo.se  I fält av silver en av en vågskura bildad blå stam och däröver en naturfärgad bild av S:t Sigfrid, stående, klädd i röd klädnad och med gloria av guld samt hållande i högra handen en kräkla och i den vänstra en kyrka, båda av guld.   
1048    Västerås  1939  http://www.vasteras.se  I fält av silver ett blått Mariamonogram, i stammen åtföljd av en röd ros.   
1047    Västervik  1931  http://www.vastervik.se  En blå sköld med ett enmastat skepp av guld.   
1046    Värnamo  1921  http://www.varnamo.se  En blå bjälkvis stående ström på guldfält.    
1045    Vännäs  1985  http://www.vannas.se  I blått fält en genomgående bro med överliggande båge av silver och därunder tre stockar av guld, ordnade 2,1 och bjälkvis ställda.   
1044    Vänersborg  1942  http://www.vanersborg.se  I blått fält en bojort av guld med beslagna segel, flytande på en av en vågskura bildad blå stam av silver. Bojorten har en naturfärgad svensk flagga på masttoppen och en i aktern.   
1043    Vårgårda  1973  http://www.vargarda.se  I fält av guld ett inböjt blått mantelsnitt, belagt med en sädeskärve av guld och åtföljd på vardera sidan av ett avslitet blått gåshuvud med röd näbb.  Svenska kommunalheraldiska institutet. 
1042    Vingåker  1973  http://www.vingaker.se  Sköld: kluven av guld, vari en grön ek, och grönt, vari en humleranka av guld.   
1041    Vimmerby  1945  http://www.vimmerby.se  I fält av silver en grön ek med en i dess topp sittande röd ekorre samt Carl IX:s monogram, desslikes rött, fördelat på båda sidor om ekens stam.   
1040    Vilhelmina  1981  http://www.vilhelmina.se  I silver två korslagda blå vargspjut, försedda nedtill med skoning och upptill med renhornslida över spetsen, allt i rött, under en med röda bårder på silver försedd blå lappmössa, med tre kilar synliga, och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam, belagd med en öppen krona av silver.   
1039    Vetlanda  1925  http://www.vetlanda.se  En sköld av guld med en blå snedbjälke, belagd med ett veteax av nämnda metall.   
1038    Vellinge  1975  http://www.vellinge.se  I blå sköld en genomgående trappgavel av silver, belagd med ett blått möllejärn och nedan åtföljd av tre sillar av silver, ordnade två och en.  Christer Bökwall 
1037    Vaxholm  1944  http://www.vaxholm.se  Sköld kluven av rött och silver med en av en vågskura bildad stam av motsatta tinkturer samt i främre hälften framstäven av ett från skuran framkommande och på stammen seglande skepp av silver samt i bakre hälften ett på stammen stående rött fästningstorn.   
1036    Varberg  1938  http://www.varberg.se  I fält av silver en från ett grönt treberg uppväxande grön ek, åtföljd till höger av ett på berget stående, rött torn med huv, till vänster av en likaledes på berget stående upprest, röd bock med beväring av guld.   
1035    Vara    http://www.vara.se  I blått ett rött andreaskors, belagd med sex i kors lagda sammanflätade vetestrån av guld, de yttersta täckande andreaskorsets skuror.  Carl-Axel Rydholm 
1034    Vansbro  1986  http://www.vansbro.se  I blått fält en yxa och ett svärd i kors, i övre korsvinkeln åtföljda av ett järnmärke, allt av guld.   
1033    Vallentuna  1973  http://www.vallentuna.se  Sköld delad av silver, vari en röd örn , och av grönt, vari en bila av guld mellan två sexuddiga stjärnor likaledes av guld.   
1032    Vaggeryd  1952    I sköld, kluven av guld och grönt, en av sågskuror bildad bjälke av motsatta tinkturer.   
1031    Uppvidinge  1976  http://www.uppvidinge.se  I fält av guld inom en röd bård en tvåbladig röd ört med klocklik kalk.   
1030    Upplands Väsby  1973  http://www.upplandsvasby.se  I blått fält en med kors krönt kyrka av silver, visande en med blått spetsbågsfönster försedd gavel samt sakristia och vapenhus, och däröver en ginstam av silver belagd med tre blå kuggkransar.   
1029    Upplands-Bro  1983  http://www.upplands-bro.se  I rött fält en hornprydd man hållande med höger hand ett svärd om skidan och med vänster hand två korslagda stavar, allt i guld.    
1028    Umeå  1947  http://www.umea.se  I blått tre avskurna renhuvuden av silver, ställda två över ett, med hornkrona och tunga röda.   
1027    Ulricehamn  1949  http://www.ulricehamn.se  I blått fält, bestrött med klöverblad, ett med kunglig krona krönt U, allt av guld.   
1026    Uddevalla  1942  http://www.uddevalla.se  I fält av silver en grön ek med ollon av guld mellan två gröna granar.   
1025    Östra Tollstad  1994    Sköld delad, övre fältet grönt med två störtade spetsar av guld, nedre fältet grönt med en ginstam förenad med en stolpe, båda av guld.  Per Andersson 
1024    Östra Ryd  1978    I fält av guld ett rött klöverbladskors, i korsmitten belagt med en större och på varje korsända med en mindre rundel, alla av silver.  Bengt Olof Kälde 
1023    Östra Ny  1996    I fält av silver en stolpe förenad med en balk, båda blå och bildade av kavlar samt tillsammans åtföljda av två röda sjöblad.  Per Andersson 
1022    Örtomta  1997    I blått fält en vänstervänd spets av guld, belagd med ett rött griphuvud.  Per Andersson 
1021    Älvestad  1996    I blått fält två korslagda pilar av guld och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.  Per Andersson 
1020    Västra Tollstad  1997    Medelst en tinnskura delad sköld, övre fältet blått, vari ett treberg av guld, belagt med en röd sexuddig stjärna, och nedre fältet två gånger delat i rött, guld och blått, den övre skuran uppåtböjd och den nedre en vågskura.  Per Andersson 
1019    Västra Ryd  1997    I fält, kluvet i grönt och guld, en genomgående ruta, belagd med två stolpvis ställda och bjälkvis ordnade eklöv, allt av motsatta tinkturer.  Per Andersson 
1018    Västra Husby  1979    I blått fält ett medelst kavlar bildat kors av guld, överlagt två korslagda Sankt Olofsyxor av silver.  Bengt Olof Kälde 
1017    Västra Harg  1994    Sköld medelst en tinnskura delad i silver, vari en grön rundel, och grönt, vari en rundel av silver.  Per Andersson 
1016    Västra Eneby  1996    I rött fält ett armborst av guld, överlagt med en bjälke av guld, belagd med en blå krona.  Per Andersson 
1015    Väderstad  1995    I fält av guld fem ginbalkvis ordnade rundlar, åtföljda av två eklöv, allt grönt.   Per Andersson 
1014    Statens Geotekniska Institut (SGI)    http://www.swedgeo.se  Delad i xx vari en kil av yy, och zz vari en av vågskuror bildad bjälke av ww, skölden krönt med en kunglig krona.   
1013    Veta  1994    I fält av guld en stolpvis ställd röd tjuga, överlagd med en medelst vågskuror bildad blå bjälke.  Per Andersson 
1012    Vadstena  1996    I blått fält ett grekiskt kors av silver, belagt med fem röda rundlar.  Per Andersson 
1011    Tryserum  1997    I fält av guld en störtad blå spets, belgd med en krona av guld och på vardera sidan åtföljd av en blå rundel.  Per Andersson 
1010    Vallerstad  1995    I blått fält fem rundlar av guld, ordnade en, tre och en, och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.  Per Andersson 
1009    Trehörna  1996    I fält av silver ett av kavlar bildat kors, åtföljt av fyra lindblad, allt grönt.  Per Andersson 
1008    Töreboda  1973  http://www.toreboda.se  I fält av guld en blå stolpe, överlagd med ett par bjälkvis ställda svarta tvillingsträngar.   
1007    Täby  1973  http://www.taby.se  I blått fält ett korsat kors med avrundade armar av silver.   
1006    Tyresö  1973  http://www.tyreso.se  I fält av guld en av vågskuror bildad röd ginbalk, belagd med tre vattenhjul av guld och ovan åtföljd av en röd oxpanna med horn och öron.   
1005    Trollhättan  1918  http://www.trollhattan.se  I rött fält en balkvis gående silverström belagd med två svarta sparrar, däröver en ginstam av silver med en röd antik blixt.   
1004    Trelleborg  1924  http://www.trelleborg.se  I blå sköld en med kärna försedd krenelerad borg, vars tvänne yttre kreneleringar äro försedda med flaggor. Borgen åtföljd av en halvmåne till höger och en sexuddig stjärna till vänster, allt av silver.   
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 31 ] Nästa