Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Antaget
Sköld
Hjälmprydnad
Allmänna vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Namn Antaget Hemsida Sköld Komponerat av
653    Göta trängregemente (T2)    http://www.t2.mil.se  I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, därest sådan skall förekomma. Skölden krönt av en kungl. krona och lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver.   
652    Upplands regemente (S1)    http://www.s1.mil.se  I rött fält ett riksäpple av guld. Skölden krönt av en kungl. krona och lagd över ett knippe viggar av guld.   
651    Göta ingenjörsregemente (Ing 2)    http://www.ing2.mil.se  I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, därest sådan skall förekoma. Skölden krönt av en Kungl. krona och lagd över ett från en femuddig stjärna utgående, nedåtriktat strålknippe, allt av guld.   
650    Gotlands regemente (P18)    http://www.p18.mil.se  I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Skölden krönt av en Kungl. krona och lagd över två pansrade armar vardera hållande ett svärd, allt av guld.   
649    Södermanlands regemente (P10)      I fält av guld en svart grip med röd beväring, därest sådan skall förekomma. Skölden krönt av en kungl. krona och lagd över två pansrade armar vardera hållande ett svärd, allt av guld.    
648    Södra skånska regementet (P7)    http://www.p7.mil.se  I fält av guld ett rött avslitet griphuvud med blå öppen krona och blå beväring, därest sådan skall förekomma. Skölden krönt av en Kungl. krona och lagd över två pansrade armar vardera hållande ett svärd, allt av guld.   
647    Skaraborgs regemente (P4)    http://www.p4.mil.se  I svart av guld ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, därest sådan skall förekomma, i övre vänstra och nedre högra hörnet av fältets svarta del åtföljt av en stjärna av silver. Skölden krönt av en Kungl. krona och lagd över två pansrade armar vardera hållande ett svärd, allt av guld.   
646    Norrlands dragonregemente (K4)      I blått fält en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring, därest sådan skall förekomma. Skölden krönt av en Kungl. krona och lagd över två korslagda värjor av guld.   
645    Livregementets husarer (K3)    http://www.k3.mil.se  I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två och en. Skölden krönt av en kungl. krona och lagd över två korslagda värjor omgiven av en halmkrans lagd under värjorna och kronan, allt av guld.   
644    Norrlands signalbataljon      I med stjärnor av guld bestrött blått fält, en springande ren av silver med röd beväring, därest sådan skall förekomma, Skölden krönt av en kungl. krona och lagd över ett knippe viggar av guld.   
643    Norrbottens pansarbataljon    http://www.i19.mil.se  I med stjärnor av guld bestrött blått fält, en springande ren av silver med röd beväring, därest sådan skall förekomma. Skölden krönt av en Kungl. krona och lagd över två pansrade armar vardera hållande ett svärd, allt av guld   
642    Norrlands ingenjörsbataljon    http://www.i19.mil.se  I fält av silver en genomgående, röd krenelerad mur med porttorn. Skölden lagd över ett från en femuddig stjärna utgående nedåtriktad strålknippe, allt av guld. på skölden en kungl. krona.   
641    Skellefteå  1944  http://www.skelleftea.se  I blått fält en gyllene sol och däröver en genom vågskura bildad gyllene ginstam belagd med en blå antik blixt.  Riksheraldikern 
640    Skellefteå  1944    Medelst en vågskura delat av silver, vari två bjälkvis ordnade röda rosor, och rött, vari två bjälkvis ordnade rosor av silver.   
639    Skatelöv  1964    I fält av silver en springande lejonsvansad svart häst, frustande röd eld.   
638    Sjöbo  1969  http://www.sjobo.se  I fält av guld ett avslitet svart björnhuvud med tunga och tänder röda och däröver en svart ginstam, belagd med en krona av guld.   
637    Själevad  1961    I blått fält en dextervänd ängel hållande i famnen ett barn, båda av silver.   
636    Silvberg  1951    I blått fält ett treberg och däröver en tilltagande måne, båda av silver.   
635    Siljansnäs  1949    I blått fält en spets av guld; däröver en genom vågskura bildad ginstam av guld.   
634    Sevede  1953    I rött fält ett svävande kors av guld med svagt utböjda ändar, åtföljt i vardera vinkeln av en sexbladig blomma av silver.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
633    Selånger  1962    Sköld kvadrerad av blått och silver, upptagande i fält 1 två stolpvis ordnade fiskar av silver, den översta sinistervänd, och i fält 4 ett vattenhjul av silver.  Hans Schlyter 
632    Saltsjöbaden  1944    I fält av silver en svart treudd, omslingrad av en störtande röd fisk med beväring av guld, därest sådan skall komma till användning.   
631    Salem  1954  http://www.salem.se  I fält av guld tre gröna murgröneblad, ordnade två och ett, samt därunder en av vågskura bildad grön stam, belagd med en fisk av guld med röda fenor.   
630    Rönö  1954    I sköld, kluven av guld och grönt, en från ett berg uppväxande rönn med sex bärklasar, allt av motsatta tinkturer utom bärklasarna, som äro röda.   
629    Rättvik  1948  http://www.rattvik.se  Sköld kvadrerad: fält 1 och 4 i rött en stolpvis ställd bila av guld, fält 2 och 3 i guld två korslagda blå dalpilar.   
628    Ränneslöv  1971    Sköld fyrstyckad av guld, vari ett rött hjärta, och av rött, vari ett grekiskt kors av silver.   
627    Råneå  1944    Kluven av rött, vari en stolpvis ställd nyckel av guld, och guld, vari ett utböjt kors över en kvarnsten, båda röda.   
626    Ronneby  1883  http://www.ronneby.se  I blått fält en av vågskuror bildad balk, åtföljd ovan av en sexuddig stjärna och nedan av en tilltagande måne, allt av silver.   
625    Ronneby  1961    I fält av guld en stolpvis ställd nyckel, överlagd två korslagda störtade nycklar med uppåtriktade ax, allt i svart.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
624    Överståthållarämbetet i Stockholm  1938    I med kronor av guld bestrött blått fält ett krönt Sankt Erikshuvud av guld.   
623    Överståthållarämbetet i Stockholm      I blått fält ett krönt S:t Erikshuvud åtföljt av tre kronor, allt av guld.   
622    Växjö stift  1960    I rött fält tre avhuggna tonsurerade manshuvuden av silver, ordnade två och ett.   
621    Västerås stift  1949    I blått fält ett tillbakaseende gudslamm av silver med röd beväring och med korsgloria av guld, med rött kors, överlagt och med höger framben stödjande en stolpvis ställd korsstav av guld med röd kyrkfana, försedd med tvärstång och fransar av guld.   
620    Visby stift  1964    I rött fält ett gudslamm av silver med blå beväring, bärande på en korsstav av guld en blå fana med bård och flikar av guld.   
619    Uppsala ärkestift  1964    I rött fält ett kors av guld.   
618    Strängnäs stift  1962    I fält av guld en nyckel och ett svärd i kors, båda blå.   
617    Stockholms stift  1962    I blått fält ett kors, i första vinkeln åtföljt av ett krönt manshuvud, allt av guld.   
616    Skara stift  1969    I blått fält en sexuddig stjärna omgiven av en krans av tolv likaledes sexuddiga, mindre stjärnor, allt av silver.   
615    Lunds stift      I fält av guld ett balkvis ställt, svart halster med ringskaft uppåt.   
614    Luleå stift  1966    I fält av silver ett blått kors, i första vinkeln åtföljt av två korslagda blå nycklar, den på sinister sida störtad.   
613    Linköpings stift  1962    I rött fält två korslagda nycklar av silver, överlagda en stolpvis ställd kräkla av guld.   
612    Karlstads stift  1961    I blått fält en tvåtungad kyrkfana av silver, belagd med ett svävande rött grekiskt kors med utböjda ändar och hängande från en tvärstång av guld.   
611    Härnösands stift  1976    I blått fält ett liksidigt triangulärt fält, från vars sidor strålknippen utgår, allt av guld och omgivet av en krans av sju femuddiga stjärnor av silver.   
610    Härnösands stift  1961    Sköld medelst skyskura delad av blått, vari en triangel av guld, och av guld, vari en femuddig blå stjärna.   
609    Göteborgs stift  1960    I blått fält strålkransen av en sol, i vilken ett liksidigt triangulärt fält inskrivits, båda av guld.   
608    Svenska kyrkan  1977  http://www.svenskakyrkan.se  I fält av guld ett rött kors, i korsmitten belagt med en krona av guld.  Bengt Olof Kälde 
607    Revsund  1948    I rött fält en stående viking av guld, som i högra handen håller ett stolpvis ställt spjut och på den vänstra armen bär en rund sköld.   
606    Ramsjö  1964    Sköld medelst klyvning och vågskuredelning kvadrerad av guld och svart, upptagande i vartdera fält 1 och 2 en inåt vänd korp med lyftad vinge samt i fält 3 och 4 två av vågskuror bildade bjälkar, allt av motsatta tinkturer.  Hans Schlyter 
605    Ramsele  1945    Sköld delad av guld, vari två blå laxar över varandra med röd beväring (därest dylik skall komma till användning), och blått, vari två spetsar av guld.   
604    Ramsberg  1961    I blått fält ett svävande treberg av silver, belagt med ett rött järnmärke.   
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 31 ] Nästa