Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Antaget
Sköld
Hjälmprydnad
Allmänna vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Namn Antaget Hemsida Sköld Komponerat av
603    Ragunda  1947    I fält av silver en av vågskuror bildad, blå stolpe.   
602    Piteå  1946  http://www.pitea.se  I fält av silver ett rött avhugget renhuvud med beväring av guld, därest dylik skall komma till användning.   
601    Piteå  1952    I fält av guld en sparre, åtföljd nedan av ett treblad, bägge röda.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
600    Perstorp  1948  http://www.perstorp.se  I blått fält tre bokfruktskålar av guld, ordnade två och en, och däröver en ginstam av guld, belagd med en blå karp med röd beväring.   
599    Partille  1963  http://www.partille.se  Sköld, delad av blått och guld, visande i övre fältet en klockstapel av guld och i nedre fältet ett uppskjutande blått berg mellan två blå musslor med låset nedåt.   
598    Pajala  1947  http://www.pajala.se  Sköld: av en vågskura delad i silver och grönt, vari tre bysantiner av silver, två och en ställda.   
597    Oviken  1956    I rött fält ett spetsigt treberg samt däröver två framkommande, uppresta och mot varandra vända renar, allt av silver.   
596    Ovanåker  1987  http://www.ovanaker.se  I rött fält en sångsvan av silver med näbb av guld, simmande över en av vågskuror bildad sänkt bjälke och ovan sinister åtföljd av en öppen krona, båda av guld.   
595    Ovanåker  1956    I rött fält en sångsvan av silver med en krona av guld kring halsen.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
594    Ovansjö  1949    I fält av silver en röd hjort, gående på röd stam, belagd med nio fembladiga blommor av silver, ordnade fem och fyra.   
593    Norrlands luftvärnsbataljon    http://www.i19.mil.se  I fält av silver två blå nycklar i kors, den vänstra störtad. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör och två vingar, allt av guld. På skölden en Kungl. krona.   
592    Norrlands artilleribataljon    http://www.i19.mil.se  I fält av silver en genomgående, röd krenelerad mur med porttorn. Skölden lagd över två kanoneldrör i kors av guld och krönt med en Kungl. krona.   
591    Norrbottens regemente (I 19)    http://www.i19.mil.se  I med stjärnor av guld bestrött blått fält en springande ren av silver med röd beväring, därest sådan skall förekomma. på skölden en Kungl. krona.   
590    Jämtlands fältjägarregemente (I 5)      I blått fält en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring, därest sådan skall förekomma. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.   
589    Livgardet (LG)    http://www.livgardet.mil.se  I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två och en. Skölden lagd över kavallerivärja och musköt i kors av silver samt omgiven av serafimerordens kedja lagd under krona, värja och musköt.    
588    Norrbottens flygflottilj (F21)    http://www.f21.mil.se  I fält av silver två korslagda blå nycklar, den vänstra störtad; däröver en blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. På skölden en Kungl. krona.   
587    Belkinge flygflottilj (F17)    http://www.f17.mil.se  I blått fält en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt av guld; däröver en av en sträng av guld avskild blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. På skölden en Kungl. krona.   
586    Upplands flygflottilj (F16)      I rött fält ett riksäpple av guld; däröver en en sträng av guld avskild blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. På skölden en Kungl. krona.   
585    Hälsinge flygflottilj (F15)      I svart fält en bock av guld med röd beväring, därest sådan skall förekomma; därövern en av en sträng av guld avskild blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller. På skölden en Kungl. krona.   
584    Skånska flygflottiljen (F10)      I fält av guld ett rött avslitet griphuvud med blå öppen krona och blå beväring, därest sådan skall förekomma; däröver en blå ginstam belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. På skölden en Kungl. krona.   
583    Skaraborgs flygflottilj (F7)    http://www.f7.mil.se  I av svart och guld ginstyckat fält ett lejon av motsatta färger och med röd beväring, därest sådan skall förekomma, i övre vänstra och nedre högra hörnet av fältets svarta del åtföljt av en stjärna av silver; däröver en av en sträng av guld avskild blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. På skölden en Kungl. krona.   
582    Jämtlands flygflottilj (F4)    http://www.f4.mil.se  I blått fält en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring, därest sådan skall före-komma; däröver en av en sträng av guld avskild blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. På skölden en Kungl. krona.   
581    Flygmedicincentrum (FMC)  1996  http://www.fmc.mil.se  I fält av guld en balkvis ställd röd eskulapstav; däröver en blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld.    
580    Flygvapnets taktiska centrum (FTC)  1996    Av guld och blått schackrutad sköld, däröver en blå ginstam belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld.    
579    Norra flygkommandot (FKN)  1995    I fält av guld ett blått avslitet örnhuvud med röd beväring, därest sådan skall förekomma, däröver en blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.   
578    Mellersta flygkommandot (FKM)  1995    I fält av guld ett med en öppen krona krönt blått S:t Erikshuvud däröver en blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.   
577    Södra flygkommandot (FKS)  1995    I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, därest sådan skall förekomma, däröver en av en sträng av guld avskild blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.   
576    Flygvapnet och flygvapenledningen    http://www.flygvapnet.mil.se  I blått fält en vingad tvåbladig propeller av guld.    
575    Osby  1963  http://www.osby.se  I fält av silver en grön palmkvist och ett rött gevär i kors.   
574    Osby  1947    I fält av silver en gående röd snapphane, hållande geväret med båda händerna.   
573    Orsa  1943  http://www.orsa.se  I fält av guld tre röda orsaslipstenar, ordnade två och en.   
572    Ore  1947    Sköld, kluven av silver, vari en grön fura, och av grönt, vari en stolpvis ställd kedja av silver.   
571    Olofström  1950  http://www.olofstrom.se  I fält av guld en stolpvis ställd svart smideshammare, omgiven av elva i cirkel ordnade svarta rundlar.   
570    Oland  1955    I rött fält en årder av guld.   
569    Offerdal  1957    Sköld delad av silver, vari en blå älghornskrona, och av blått, vari en uppåtriktad spänd båge med pålagd pil, båda av silver.   
568    Nättraby  1957    I blått fält ett med rorkult försett barkassroder av guld med röda beslag.   
567    Nätra  1949    En kvadrerad sköld: fält 1 en fabriksbyggnad, fält 2 en höhässja, fält 3 en gran, fält 4 en fisk.  Gustaf Strandberg 
566    Näshulta  1946    Sköld: kluven av blått, vari ett ax av guld, och guld, vari en röd bjälke åtföljd ovanför av en på en gren stående, röd tupp med blå beväring, därest dylik skall komma till användning, och hållande en röd rosenkvist i den högra foten, undertill av ett rött hjärta.   
565    Nås  1947    I rött fält en av vågskuror bildad bjälkvis ställd kavel, åtföljd ovanför av en bjälkvis ställd yxa och nedanför av en plog, allt av guld.   
564    Nysätra  1958    I fält av silver ett par snidade blå lokträn, upptill formade som hästhuvuden, den på sinister sida sinistervänd, och sammanhållna med röda remmar.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
563    Nyed  1954    I fält av guld en svart kolmila med miltrappa, block och strävor av silver samt åtföljd ovan av och nedan av ett kors, alla röda med svagt utböjda armar.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
562    Norsjö  1947  http://www.norsjo.se  Sköld kluven av en vågskura i guld, vari en grön gran, och i grönt, vari ett gyllene kornax.   
561    Norrbärke  1945    I blått fält en seraf åtföljd av en ros i vart av sköldens fyra hörn, allt av guld.   
560    Norrala  1966    I fält av silver en stolpvis genomgående röd runa (bälgthorn) bestående av huvudstav och ringformig bistav.   
559    Norrahammar  1947    Delat av guld vari en blå, femuddig stjärna, och blått vari två framifrån sedda, bjälkvis ordnade räckhammare av guld.   
558    Norra Råda  1950    I fält av silver en av vågskuror bildad blå stolpe med fem bjälkvis ställda röda blixtar utskjutande från vardera sidan av av densamma.   
557    Norra Ny  1953    I blått fält en tilltagande måne mellan två stolpvis ställda pilar, allt av silver.   
556    Nordmaling  1955  http://www.nordmaling.se  I blått fält en gädda av silver med fenor av guld mellan två bjälkvis genomgående kättingar av guld.   
555    Linköping  1946  http://www.linkoping.se  I blått fält ett lejonansikte av guld med röd beväring.   
554    Norberg  1949  http://www.norberg.se  I blått fält tre sinisterhalvor av liljor, silver, bildande en triangel med spetsen uppåt; däröver en ginstam av silver vari ett blått järnmärke.   
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 31 ] Nästa