Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Antaget
Sköld
Hjälmprydnad
Allmänna vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Namn Antaget Hemsida Sköld Komponerat av
553    Noraström  1965    I fält av silver en blå fläkt skata inom blå bård, belagd med insektsnymfer av guld.  Hans Schlyter 
552    Noraskog  1955    Sköld, delad av blått, vari fyra bjälkvis ordnade granar av silver, och av silver, vari en blå smidestång och en blå smideshammare med hammarhuvudets pen åt dexter, bjälkvis ordnade och stolpvis ställda.   
551    Nora  1947  http://www.nora.se  I fält av silver en stam med fem därifrån uppväxande granar, tre högre och två lägre allt grönt.   
550    Nora  1951    I grönt fält två skäror av silver, den till sinister sinistervänd, bladen korsande varandra två gånger.   
549    Nor  1956    I fält av silver en av vågskuror bildad blå ginbalk, ovan och nedan åtföljd av ett svart topografiskt järnverkstecken.   
548    Njurunda  1961    I svart fält ett avhugget oxhuvud av guld med röd tunga.  Hans Schlyter 
547    Nederluleå  1952    I blått fält en nyckel, på vardera sidan åtföljd av ett klöverblad, allt av silver.   
546    Mörsil  1957    Sköld genom en tinnskura delad av rött, vari tre pikar av guld med spetsar av silver uppskjuta, och av silver.   
545    Mörrum  1948    I fält av silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med två balkvis ordnade laxar av silver med röd beväring, därest sådan skall komma till användning.   
544    Mörlunda  1957    I blått fält en av granskuror bildad bjälke av guld, belagd med en blå fisk (asp) med röda fenor.   
543    Mönsterås  1955  http://www.monsteras.se  Sköld, genom ett sänkt mantelsnitt, utformat som fjällskura, delad av rött och av silver samt med ett johanniterkors av silver i det röda fältet.   
542    Märsta  1954    I rött fält en bila och en nyckel i kors, båda av guld.   
541    Målilla  1953    I rött fält en mosippas hylle av guld på en grön stängel, av huggen omedelbart under det gröna svepet.   
540    Ransäter  1945    I fält av silver en uppstigande blå munk och däröver en av vågskura bildad blå ginstam, belagd med två lindar och mellan dem ett grekiskt kors, som i vardera vinkeln är åtföljt av ett lod, allt av silver.   
539    Munkfors  1950  http://www.munkfors.se  I fält av silver en uppstigande blå munk och däröver en av vågskura bildad blå ginstam, belagd med två lindar och mellan dem ett grekiskt kors, som i vardera vinkeln är åtföljt av ett lod, allt av silver.   
538    Morastrand  1947    I fält av silver en stolpe och en stam förenade, båda blå.   
537    Mora  1946  http://www.mora.se  I rött fält en bild av S:t Mikael och draken, allt av guld.   
536    Mjällby  1943    I fält av silver ett grönt potatisstånd med blå blommor med ståndare och potatisar av guld och däröver en grön ginstam belagd med en fisk av silver med röd beväring.   
535    Misterhult  1954    I rött en ginbalkvist ställd fisk (sill) av silver med blå beväring samt åtföljd på vardera sidan av en sexuddig stjärna av guld.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
534    Mellösa  1950    Sköld, kluven av grönt, vari en tall av guld med röda kottar, och av guld, vari två gröna sädesax bredvid varandra över en svart gryta med lock.    
533    Mellerud  1963  http://www.mellerud.se  I fält av silver en blå stolpe, belagd med med en liljekonvaljstängel av silver och åtföljd av två utåtriktade blå stridsyxor.   
532    Matfors  1963    Sköld, kvadrerad av blått, vari ett sinistervänt dryckeshorn av guld mellan tre åttauddiga stjärnor av silver, ordnade två och en, och silver vari en blå taltrast, med utbredda vingar samt med näbb, tunga, öga och ben av guld, på en svart stubbe.  Hans Schlyter 
531    Markaryd  1972  http://www.markaryd.se  I fält av guld en dansande blå trana med röd hjässa och däröver en blå ginstam belagd med två posthorn av guld.   
530    Markaryd  1948    I blått fält en stolpvis ställd kavle av guld, på vardera sidan åtföljd av två posthorn av guld över varandra.   
529    Mariannelund  1954    I grönt fält en störtad inböjd spets av guld, belagd med ett grönt treblad med stjälk och åtföljd på vardera sidan av ett veteax av guld.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
528    Malå  1962  http://www.mala.se  I rött fält en medelst vågskura bildad stam och ovanför denna två korslagda skogshuggaryxor av silver.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
527    Malung  1947  http://www.malung.se  I blått fält en hästsko och däröver en bjälkvis ställd klohammare, båda av guld.   
526    Malmköping  1938    Delad av guld, vari en uppstigande svart grip med röd beväring, och svart, vari två korslagda nycklar av guld med skaften riktade uppåt och axen nedåt.   
525    Brännkyrka gymnasium  1954    Inom en medelst flamskuror bildad bård av guld i svart ett grekiskt kors av guld överlagt två korslagda brinnande facklor av silver.  Sven Sköld och Ewert Carlsson 
524    Högskolan i Skövde  1992    Delat i svart vari ett uppstigande lejon av guld med röd beväring och hållande en hopslagen bok av guld med rött snitt samt åtföljd ovan av två sexuddiga stjärnor av silver och i silver vari ett grönt askträd. Skölden kan omgivas av en grön lagerkrans.  Bengt Olof Kälde 
523    Sundsvalls högre allmänna läroverks elevkår      Kluven I. Sundsvalls vapen och II. i rött en rundel med från densamma utgående raka strålar vilkas ändar bildar konturen av en åttauddig stjärna av guld belagd med en uppslagen bok av silver.  Hans Schlyter 
522    Centrala verkstadsskolan i Sundsvall      I rött en med en blå muskötgaffel belagd stolpe av silver åtföljd på ömse sida av tre mot densamma vända hammare av metallen.  Hans Schlyter 
521    Uppsala katedralsskola  1954    I guld ett rött kors i första vinkeln åtföljt av en färla korslagt med ett ris båda svarta.   
520    Uppsala universitet  1990    I rött en sol av guld belagd med en av röda latituder och longituder markerad jordglob av guld. Skölden krönt av en kungl. krona och omgiven av en krans av guld på dexter sida bestående av lager och på sinister av ek.   
519    Krigsarkivet    http://www.ra.se/KRA/index.html  I blått en uggla sittande på en uppslagen bok allt guld. Skölden krönt med kungl. krona och överlagd ett stolpvis ställt svärd av guld.   
518    HMS Falken      I rött en åt sinister flygande anfallande falk av guld med blå beväring.   
517    HMS Gladan      I blått en åt sinister seende fläkt glada av silver med röd beväring.    
516    HMS Furusund      I blått två flanker av silver, vardera belagd med en grön fura.   
515    HMS Blidö  1964    I guld en röd roslagsskuta på en stam av silver.   
514    HMS Nämdö  1964    I blått en uppskjutande brinnande vårdkase av silver med lågor av guld.    
513    HMS Vållö  1963    I silver ett bjälkvis ställt svart fisknät.   
512    HMS Vinö  1963    I guld en spelande svart orre med röd beväring.   
511    HMS Hasslö  1962    I silver en balkvis ställd uppskjutande grön hasselkvist med två blad med ådror av silver och i toppen tre hasselnötter av guld i gröna bägare.   
510    HMS Aspö  1962    I silver en nedkommande grön kvist med tre asplöv med ådror av silver.   
509    HMS Skaftö  1962    I blått en balkvist ställd sträng av guld åtföljd av två uppskjutande balkvis ställda spjut av guld med spetsar av silver.   
508    HMS Styrsö  1962    I blått en skeppsratt av guld.    
507    HMS Iggö  1958    I fält medelst en vågskura delat i silver och blått, två sillar av motsatta tinkturer och med den undre sinistervänd.   
506    HMS Karlsö  1958    I blått en flygande sillgrissla av silver med huvud och ben svarta.    
505    HMS Spårö  1957    I blått ett uppskjutande fyrtorn av silver med svepljus av guld.    
504    HMS Arkö  1957    I fält medelst en vågskura delad i silver och blått fyra ålar i motsatta tinkturer.    
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 31 ] Nästa