Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Antaget
Sköld
Hjälmprydnad
Allmänna vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Namn Antaget Hemsida Sköld Komponerat av
253    HMS Polaris      I blått fält en gående,långsvansad isbjörn av silver, vid svanstippen en stjärna av guld.    
252    HMS Plejad      I fält av guld på en blå balk stjärnbilden Plejadernas sju stjärnor av guld.    
251    HMS Göta Lejon      I blått fält ett upprest krönt lejon av guld med röd beväring överlagt tre medelst vågskuror bildade ginbalkar av silver.   
250    HMS Tre Kronor      I blått tre kronor av guld ställda två över en.   
249    HMS Älvsnabben    http://www.flottansman.org/flottansman/Alvsnabben/  I silver ett ankare åtföljt av två ringar allt blått.    
248    HMS Gotland      I blått fält ett Agnus Dei av silver med nimbus av guld samt stödjande en korsstång av guld med en tvetungad fana av silver belagd med ett rött grekiskt kors. Nuvarande ubåten för ett något ändrat vapen: I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld.    
247    HMS Clas Fleming      I rött två bjälkar åtföljda av åtta klot allt av guld.    
246    HMS Fylgia      I blått en bevingad kvinnogestalt av silver överlagd en balk av guld.    
245    Hörby  1949  http://www.horby.se  Sköld delad i rött och silver, i övre fältet en våg upphängd på spetsen av ett svärd, båda av silver, i nedre fältet ett rött andreaskors.   
244    Högsjö  1963    I fält av guld en svart korp med framsträckt fot.  Hans Schlyter 
243    Högsby  1961  http://www.hogsby.se  I blått fält en ginstam av silver, nedtill med tre rundbågade valv.   
242    Häverö  1962    I blått fält en fisk av silver med röda fenor och däröver en ginstam av silver, belagd med tre blå järnmärken.   
241    Hässjö  1960    I fält av guld en röd enmastad båt med spri samt vid masttoppen en framåt blåsande tvåtungad blå vimpel.  Hans Schlyter 
240    HMS Claes Uggla      I blått ett C inflätat med ett U båda av guld   
239    HMS Psilander      Delat i guld vari en blå eka och i blått vari åtta klot av guld ställda fyra över tre över en.    
238    HMS Jacob Bagge      Delad i silver vari en uppstigande björn åtföljd av två klot allt svart och i svart vari tre klot av silver ställda en över två.   
237    HMS Claes Horn      I guld ett sinistervänt svart horn    
236    HMS Örnen      I blått en flygande örn av guld.    
235    Hällefors  1942  http://www.hallefors.se  I fält av silver ett blått, brinnande treberg med röd låga; berget belagt med en av vågskuror bildad stolpe av silver, är åtföljt på dexter sida av en uppgående måne och på sinister sida av ett järnmärke, allt blått.   
234    Hållnäs  1959    I blått fält fyra strömmingar av silver, ordnade en, två och en.   
233    Husby  1944    I rött fält en av en vågskura bildad stam och däröver en bild av den heliga jungfrun med barnet, stående på en månskära, allt av silver.   
232    Huddinge  1947  http://www.huddinge.se  I fält av guld en på ett blått treberg stående svart brinnande vårdkase med röd låga.   
231    Hovmantorp  1957    I blått fält en glasugn av silver med tre röda öppningar och därunder två korslagda uppåtriktade glasblåsarpipor av silver med anfångad röd glasmassa.   
230    Holmsund  1964    I blått fält en tvåmastad slätskonare av silver med stående gafflar, utan segel.  Hans Schlyter 
229    Hofors  1968  http://www.hofors.se  I fält av guld en svart blomma med åtta runda kronblad  Hans Schlyter 
228    Hille  1964    I fält av silver en blå bystbild av en kvinna med utslaget, vid tinningarna med band av guld sammanhållet hår och ett utmed halsen nedhängande pärlband likaledes av guld.  Hans Schlyter 
227    Herrljunga  1974  http://www.herrljunga.se  I blått fält ett av kavlar bildat kors av silver, åtföljt i fält 1 och 4 en sädeskärve samt i fält 2 och 3 av en stående gås, alla av guld.   
226    Herrljunga  1956    I blått fält ett av kavlar bildat kors av silver, åtföljt av fyra sädeskärvar av guld.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
225    Herrestad  1958    I blått fält en fyrkantsharv med två vertikala och tre horisontella stockar, de senare med vardera fyra pinnar, samt däröver en krona, allt av guld.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
224    Helgum  1943    I blått fält en av vågskuror bildad bjälke, åtföljd ovan av en kalk mellan två grekiska kors, under av ett treberg, allt av silver.   
223    Hedesunda  1964    Sköld tre gånger delad av rött och guld, visande i första fältet en sexuddig stjärna av guld, i andra fältet två svarta åror över varandra, den övre med bladet åt vänster, i tredje fältet två sexuddiga stjärnor av guld och i det fjärde fältet en roddbåt.  Hans Schlyter 
222    Hedemora  1944    I rött fält en naturfärgad bild av S:t Paulus med gloria, klädnad, svärd och bok av guld.   
221    Hedemora  1943  http://www.hedemora.se  I fält av silver en grön gran.   
220    Haverö  1955    I blått fält en pilhacka och smälttång av silver, stolpvis ställda och balkvis ordnade.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
219    Haverö  1954    Fält kluvet av blått, vari en slägga av silver, och av silver, vari en blå smidestång.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
218    Hassela  1964    I rött fält en hasselnöt med svepe, allt av guld.  Hans Schlyter 
217    Harplinge  1958    I grönt en halmkärve av guld med ett från densamma uppskjutande ospänt armborst av silver och däröver en av vågskura bildad ginstam av silver.  Erik Nilsson 
216    Harmånger  1967    Sköld delad och överkluven; 1. I blått fält mellan två rundlar ett kapitält I med utbuktningar mot rundlarna, allt av guld; 2. I fält av guld en blå hammare; 3. I svart fält fyra bokstavsstaplar förenade av ett tvärstreck med ett från dettas mitt uppskjutande kors, allt av guld.  Hans Schlyter 
215    Hamrånge  1951    Sköld delad i rött, vari tre bjälkvis ordnade sexuddiga stjärnor av silver, och av silver, vari en röd fisk med fenor och tänder av guld.   
214    Hammerdal  1944    Sköld delad av blått, vari en gående älg av guld med röd beväring, därest sådan skall komma till användning, och guld, vari en blå asp.   
213    Hammarö  1952  http://www.hammaro.se  I fält av silver en av karvskuror bildad blå bjälke, belagd med en stock av guld.   
212    Hallstahammar  1948  http://www.hallstahammar.se  Sköld delad av silver, vari en bjälkvis ställd svart hammare, och av rött, vari tre kugghjul av silver, ställda två och ett.   
211    Hallsberg  1950  http://www.hallsberg.se  I rött fält tre i byglarna hopkopplade med svarta nyckelhål försedda hänglås av guld, bildande en på spetsen ställd triangel.   
210    Hallingeberg  1955    I blått fält ett mantelsnitt av silver, belagt med ett grönt cederträd med en röd krona uppträdd på stammen.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
209    Hackås  1956    I blått fält en uppskjutande, genomgående, krenelerad och med portvalv försedd mur samt däröver en störtad värja med rikt utvecklad handskydd och ett blåss i kors, allt av guld.   
208    Götene  1953  http://www.gotene.se  I rött fält en heraldisk källa av silver och blått samt däröver ett latinskt kors av silver mellan två stolpvis ställda svärd, likaledes av silver.  Svenska kommunalheraldiska institutet 
207    Gällivare  1948  http://www.gellivare.se  Sköld kvadrerad: 1. och 4. i rött fält en gående ren av guld med blå beväring, därest dylik skall komma till användning; 2. och 3. i fält av guld ett blått järnmärke.   
206    Värmdö  1974  http://www.varmdo.se  I blått fält två flintugnar av silver stående på en röd stam i hela dess bredd.   
205    Gustavsberg  1960    I blått fält två koniska, utkragade porslinsbrännugnar av silver på en röd stam i hela dess bredd.   
204    Gustafs  1947    I rött fält tre pinglor av guld, ordnade två och en, och däröver en ginstam av guld belagd med en röd krona.   
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 31 ] Nästa