Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Antaget
Sköld
Hjälmprydnad
Allmänna vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Namn Antaget Hemsida Sköld Komponerat av
1503    Samfälligheten Sankt Per, Mjölby  1994    I fält av guld två korslagda blå nycklar, åtföljda av fyra röda kvarnhjul.  Per Andersson 
1502    Mjölbygymnasisternas förening  1990    I rött fält en genomgående trekant av guld, belagd med ett rött kvarnhjul.  Per Andersson 
1501    Mjölby hembygdsförening  1979    Medelst en vågskura delat i guld, vari ett rött kvarnhjul, och blått, vari två bjälkar av guld.  Per Andersson 
1500    Filosofiska Fakultetens Studentförening      I blått fält tre ginbalkvis ställda lagerkvistar av silver.  Thomas Kinding 
1499    Göteborgs heraldiska sällskap  2012  www.heraldik.org/ghs  I blått fält ett lejon av guld med kluven svans och röd beväring, med höger framtass hållande en häroldsstav av silver krönt med en öppen krona av guld och med vänster framtass hållande en röd sköld, vari fem, i kors ställda, kronor av guld.   Jens Christian Berlin 
1498    Helsingauburgs Långbågegille      I fält kluvet i blått och silver en pilspets av motsatta tinkturer ovan dexter åtföljd av ett andreaskors av silver.   
1497    Societas Sancti Laurentii      I guld ett svävande kors av silver belagt med ett svart kristusmonogram, allt åtföljt ovan av en ginstam av guld belagd med en röd penningpung, ett svart halster med ringskaft och en röd bok.   
1496    Svensk inredning Viking AB      Av vågskuror två gånger styckad i rött vari en nedåtvänd hasselnötsklase av guld, guld och grönt.   
1495    Rosentornet AB      I rött ett borgtorn bildat av rosor av silver med röda murfogar mellan rosorna samt med blå port och fönsterglugg.   
1494    Svenska Kommunalheraldiska Institutet  1952    I fält av guld två korslagda röda häroldsstavar, upptill prydda med ett ur vågor uppskjutande krenelerat borgtorn, samt däröver en av tinnskura bildad blå ginstam, belagd med tre kronor av guld.    
1493    Brännkyrka  2012    I silver en svart brinnande kyrka med lågor av guld, åtföljd nedan av en av grantoppskura bildad grön stam.  Sockenheraldiska Institutet och Hans Harlén 
1492    Riksmarskalksämbetet  2012    stora riksvapnet med vapenmantel och lagt över två med kunglig krona krönta, korslagda marskalksstavar av purpur beströdda med öppna kronor av guld   
1491    Drabbningsdivisionen  2012    I rött fält en stråle av silver upp mot sinister åtföljd ovan av en lyra och nedan av en spetsig trekant, bägge av guld. Skölden krönt med en sjökrona och lagd över ett ankare av guld   
1490    HMS Sundsvall  1967    Blå vari ett svart ankare omslingrat av ett S av guld.   
1489    HMS Trossö  1996    Guld vari Amiralitetskyrkan i Karlskrona i rött med svart tak och svart grund åtföljd nedan av en blå stam bildad av en fjällskura med tre toppar.   
1488    HMS Gålö  1993    Ginstyckad i blått, vari ett ankare av guld, och guld, vari ett blått kugghjul.   
1487    Östra marinkommandot underhållsbataljonen      Kluven i guld vari ett stolpvis ställt rött kanoneldrör och i blått vari en trebladig propeller.   
1486    HMS Uttern  2011    I fält av guld en röd utter med blå beväring. Skölden krönt med kunglig krona.   
1485    Ljungby      I rött en svävande sparre, ovan bildad av en trappgavelskura och upptill besatt med ett kors, åtföljd ovan av två veteax och nedan av kryckan på en biskopskräkla.  Torsten Waldemarsson 
1484    Södermöre  2011    I rött en av vågskuror bildad trebandig balk åtföljd ovan av kryckan på en biskopskräkla och nedan av två korslagda ax, allt av guld.   Lars Graaf 
1483    Försvarsmaktens Vinterenhet  2011    I blått fält en snöstjärna av silver. Sköden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.   
1482    Försvarsmaktens Militärpolisenhet  2011    I blått fält korslagda fasces av guld. Sköden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.   
1481    Rättsmedicinalverket  2011    I blått fält en balansvåg överlagd med eskulapstav, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.   
1480    Läckö slott  1993    I rött fält ett borgtorn av silver med svart port och svarta fönster uppskjutande från en av en vågskura bildad och två gånger medelst vågskuror av silver, blått och silver delad stam.  Leif Törnquist och Bengt Olof Kälde 
1479    Hansaklubben    http://www.hansaklubben.com  Delat tre gånger av en tinnskura, en vågskura och en tinnskura i silver och rött.   
1478    St Lazarusorden - Storprioratet Sverige    http://sanktlazarusorden-sverige.org/  I silver ett genomgående grönt kors åtföljt i första fältet av tre öppna gröna kronor ställda två över en.   
1477    Johanniterorden i Sverige    http://www.johanniterorden.se/  Kvadrerad i blått vari tre öppna kronor av guld ställda två över en och i rött vari ett johanniterkors av silver.   
1476    Örestad  1962    Delat tre gånger av en tinnskura, en vågskura och en tinnskura i silver och rött.  Jan Raneke 
1475    Halmstads tingsrätt  2010    I blått fält en bjälke av silver, belagd med tre röda hjärtan krönta med öppna kronor av guld, åtföljd ovan av en balansvåg av silver och nedan av en med öppen krona krönt leopard av silver med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona.   
1474    Föreningen Svenska Släktkalendern      Kluven i rött, vari en av ett essnitt bildad ginbalk av guld, och guld, vari en röd dextervänd spets   
1473    Försvarsmaktens specialförband  2010    I svart fält en sexuddig stjärna av silver i övre dexter hörn. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.   
1472    von Reiserska stiftelsen  2010    I blått fält ett lejon av guld och med röd beväring, hållande stolpvis en lans av silver med spets och kordonger av guld.   
1471    Försvarsexportmyndigheten  2010    I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en merkuriestav och ett svärd i kors, allt av guld.   
1470    Kållands Åsaka socken      I grönt en kärve av guld över en blå stam avgränsad medelst en av vågskuror bildad smal bjälke av silver   
1469    Wästergöthlands Handelshus AB      I av blått och silver ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger tass hållande en blixt av silver och i övre sinister och nedre dexter hörn av fältets blå del åtföljt av en grankvist av silver.   
1468    Societas Heraldica Lundensis  2010    I rött fält fem korsvis ställda halster av guld med skaften nedåt.   
1467    Logistikskolan  2009    I blått fält ett kärrhjul med fyra som ett andreaskors ställda ekrar av silver. Skölden krönt med kunglig krona och omgiven av en öppen lagerkrans av guld.   
1466    Försvarsunderrättelsedomstolen  2009    I blått fält en fackla överlagd med en balansvåg, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.   
1465    Polisen    http://www.polisen.se  I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över två korslagda fasces och omgiven av en öppen eklövskrans allt av guld   
1464    Hudiksvall  2006  http://www.hudiksvall.se  I rött fält tre avhuggna bockhuvuden av silver, ordnade 2 och 1.   
1463    Villåttinge  1953    I grönt fält en tall av guld med röda kottar.   
1462    Oppunda  1952    I fält av guld en grön ek uppväxande från ett grönt treberg, belagt i mitten med tre ekollon av guld, ordnade 1, 2.   
1461    Sverigefinska skolan i Stockholm      I blått fält ett avslitet medelst en öppen krona av guld krönt lejonhuvud av silver med tunga av guld.   
1460    Societas Sancti Laurenti  2009    I rött fält, ett svävande kors av silver belagt med ett svart Kristusmonogram, och däröver en ginstam av guld belagd med ett liggande svart halster med skaftet åt sinister, åtföljd dexter av en penningpung och sinister av en evangeliebok, båda röda.  Claus K Berntsen 
1459    Björkviks Hembygdsförening  1973  http://bjorkvik.org/  Delad av ett nedvänt sänkt sparrsnitt i blått, vari en störtad björkkvist med hängen av guld, och guld.  Kurt Rubank 
1458    Skövde  2001  http://www.skovde.se  I rött fält en stående med gloria försedd S:ta Elinsbild, hållande i högra handen ett störtat svärd samt i den vänstra en bok belagd med ett avhugget finger, allt av silver.   
1457    Lindberg  1990  http://www.svenskakyrkan.se/lindberg  I fält av guld en från ett grönt treberg uppväxande grön lind med fem grenar, vardera med två blad och en röd ros utam foderblad och däröver en av en skyskura bildad blå ginstam.   
1456    Polisflyget  2009    Polisens vapen med vingar av guld lagt över en öppen lagerkrans av guld.   
1455    Försvarsmaktens HR Centrum  2009    I blått fält en gyllene kedja i cirkel. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.    
1454    Mattmar  2009    I fält av silver, en svart brinnande vårdkase med röda lågor stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en av en tandskura med tre spetsar bildad blå ginstam.  Sockenheraldiska Institutet 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 31 ] Nästa