Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Upphöjd
Sköld
Hjälmprydnad 1
Hjälmprydnad 2
Hjälmprydnad 3
Förlänade vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Nummer Upphöjd von/af Namn Sköld
35    A 732  1664    Adlerhielm  I fält av silver en sittande och tillbakaseende svart örn med upplyfta vingar. 
34    A 1632  1719    Adlerheim  I fält delat i blått och guld, en störtad spets (möjligen kil) delad i guld, vari en uppkommande svart fläkt örn med halsring av silver, och blått. 
33    A 1720      Adlerfors  Kluven i rött, vari en från skuran framkommande halv örn av silver, och guld, vari en blå balkvis ställd ström åtföljd ovan av en blå ginstam belagd med en sporrklinga av guld. 
32    A 1234      Adlerflycht  Av ett inböjt mantelsnitt delat i tre fält, de bägge övre blå med en stolpe av silver, det nedre av guld vari en svart örn. 
31    A13      Natt och Dag  Delad i guld och blått. 
30    A 1272      Adlerfelt  I blått fält en bjälke schackrutad i två rader i guld och svart och åtföljd av tre femuddiga stjärnor av guld. 
29    A 868      Adlercrona  I fält av silver en svart örn krönt med en krona av guld. 
28    G 125      Adlercreutz  Av en i svart och silver schackrutad bjälke, belagd med hjärtsköld, delad i blått, vari åtta (femuddiga) stjärnor av guld tre över två över tre stälda och rött, vari ett (ginbalkvis ställt) svärd korslagt över en sabel, båda av silver med fästen av guld. HJÄRTSKÖLD: i fält av guld en svart örn och däröver en blå ginstam, belagd med tre kors av guld. På huvudskölden tre hjälmar med grev. kronor. 
27    F 331      Adlercreutz  Av en i svart och silver schackrutad bjälke, belagd med hjärtsköld, delad i blått, vari åta (femuddiga) stjärnor av guld tre över två över tre stälda och rött, vari ett (ginbalkvis ställt) svärd korslagt över en sabel, båda av silver med fästen av guld. HJÄRTSKÖLD: i fält av guld en svart örn och däröver en blå ginstam, belagd med tre kors av guld. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
26    K 1386 A      Adlercreutz  I fält av guld en svart örn och däröver en blå ginstam, belagd med med tre (utböjda) kors av silver. 
25    A25  1664    Walkendorff  I fält av silver tre svarta vingar, ställda i ring omkring en röd ros. 
24    A 1193      Adlercrantz  Styckad i blått vari en örn av guld, och silver vri en grön lagerkrans. 
23    A 2034      Adlerbrant  I blått fält en spets av guld, vari en svart fågel med lyftade vingar sittande på ett berg, åtföljd på dexter sida av en merkuristav på vars spets en fågel sitter bägge av guld och på sinister sida av ett dextervänt hjorthuvud av guld. 
22    A 1158      Adlerborg  I fält av silver ett rött torn, åtföljt ovan av en blå ginstam belagd med med ett örnhuvud mellan två femuddiga stjärnor, alla av guld. 
21    A 1675      Adlerbielke  Kluven i blått, vari en från skuran framkommande halv örn av guld och sinister fält, delat i guld, vari en brinnande svart granat och rött, vari två bjälkar av silver. 
20    F 329      Adlerbeth  Kluven i blått vari en lagerkvist av guld korslagd med ett svärd av silver och med fäste av guld, och guld vari en svart dubbelörn, allt omgivet av en bård av silver belagd med åtta svarta herminer. 
19    G19      Douglas  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: I fält av silver ett krönt rött hjärta, omgivet av fem svarta rosor, och däröver en blå ginstam, belagd med tre femuddiga stjärnor av silver. Hjärtskölden krönt med en krona av guld. Huvudsköld: Fält 1: Av silver, vari en harneskklädd man, sittande på en svart häst, och i höger hand hållande en svart regementsstav. Fält 2: Blått, vari ett krönt rött lejon, hållande i höger tass en palmkvist och i vänster tass en kula. Fält 3: Blått, vari ett krönt rött lejon, hållande i höger tass en palmkvist och i vänster tass två kulor. Fält 4: Av silver, vari en stående "krigzman", i höger hand hållande en stav "nedh till jorden". 
18    A 1732 B      Adlerbeth  Kluven i blått vari en lagerkvist av guld korslagd med ett svärd av silver och med fäste av guld, och guld vari en svart dubbelörn, allt omgivet av en bård av silver belagd med åtta svarta latinska kors med samtliga armar utböja och avslutade med tre spetsar. 
17    F 336  1810    Adlerberg  I fält av guld en svart örn med utbredda vingar, stående på ett grönt berg och däröver en blå ginstam.  
16    K 1061 A      Adlerberg  I fält av guld en svart örn med utbredda vingar, stående på ett grönt berg och däröver en blå ginstam. 
15    A 1061 B      Adlerberg  I fält av guld en svart örn med utbredda vingar, stående på ett grönt berg och däröver en blå ginstam. 
14    A 1635      Adlerbaum  Kluven i blått, vari en örn av guld, och silver, vari ett grönt träd, och däröver en röd ginstam, belagd med tre sexuddiga stjärnor av silver. 
13    A 170      Adler Salvius  I blått fält en stående tillbakaseeende svart örn med beväring av guld och med utbredda vingar. 
12    G 138      Adelswärd  Fyrstyckad av ett utböjt andreaskors av silver och belagd med hjärtsköld. HJÄRTSKÖLD: fält blått och däröver en av en sågskura bildad ginstam av silver. HUVUDSKÖLD: fält 1: av guld vari en röd sporrklinga; fält 2: blått, vari en kula av guld; fält 3: rött, vari en kula av guld; fält 4: av guld, vari ett blått svärd (med fäste av guld), stolpvis ställt genom en grön lagerkrans. 
11    F 249      Adelswärd  Fyrstyckad av ett utböjt andreaskors av silver och belagd med hjärtsköld. HJÄRTSKÖLD: fält blått och däröver en av en sågskura bildad ginstam av silver. HUVUDSKÖLD: fält 1: av guld vari en röd sporrklinga; fält 2: blått, vari en kula av guld; fält 3: rött, vari en kula av guld; fält 4: av guld, vari ett blått svärd (med fäste av guld), stolpvis ställt genom en grön lagerkrans. På huvudsköld en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
10    A 1707      Adelswärd  I blått fält en spets av guld belagd med ett blått svärd (med fäste av guld), stolpvis ställt genom en grön lagerkrans, och åtföljd av två kulor av guld, ovan en av sågskura bildad ginstam av silver belagd med en röd sporrklinga. 
  A 1441      Adelstierna  I fält av guld två blå pyramider, åtföljda ovan av en blå ginstam belagd med en sexuddig stjärna av guld. 
  G8      Oxenstierna af Korsholm och Wasa  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: I fält av guld två oxhorn med panna, allt rött. Hjärtskölden krönt med en friherrlig krona. Huvudsköld: Fält 1 och 4: Blått, vari en (från sinister) framkommande arm av silver hållande en nyckel av guld; (fält 4 spegelvänt); Fält 2 och 3: Av guld vari tre i balk ställda röda rosor. 
  A7      Sparre af Rossvik  I blått fält en sparre av guld. 
  A 1886      Adelheim  Kluven sköld. Dexter fält: I blått ett berg med lågor åtföljt ovan av en femuddig stjärna, allt av guld. Sinister fält: I rött en av vågskuror bildad balk åtföljd av två liljor, allt av silver. 
  F 274      Adelcrantz  Kvadrerad av ett svart utböjt kors och belagd med en hjärtsköld. Hjärtsköld: I fält av guld en av röda tegelstenar bildad trappgavel åtföljd ovan av en blå ginstam belagd med två rosor av silver. Fält 1: I guld en grön murgrönskrans(?). Fält 2: I silver en grön ekkvistskrans. Fält 3: I silver en grön lagerkrans. Fält 4: I guld en grön palmkvistskrans. 
  A 1469      Adelcrantz  I fält av guld en av röda tegelstenar bildad trappgavel åtföljd ovan av en blå ginstam belagd med två rosor av silver. 
  A 2090      Adelborg  I blått fält en av bågskuror bildad ginbalk av silver, belagd med Zodiakens Jungfrutecken, ett blått np ("en tolfte del av djurkretsen"), åtföljd av ovan en lagerkrans och nedan ett torn, allt av guld. 
  A 2130  1780  af  Acrel  I rött fält en eskulapsstav stucken genom en krona, allt av silver. 
  A 1817  1727    Abrahamsson  I rött fält en spets av silver, belagd med en avhuggen naturfärgad edshand med röd ärm, åtföljd till dexter av en ginbalkvist ställd balansvåg av silver och till sinister av ett balkvist ställt liktorsknippe av silver, ovan en blå ginstam belagd med en uppslagen bok av silver åtföljd av två rundlar av guld. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 19 ] Nästa Sist