Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
3408    Granmo  Värmland    2002  I blått fält en gran av silver uppväxande från en medelst en sågskuresträng av guld bildad röd stam.  
3407    Christiernin  Västergötland    2005  Delad medelst inböjt mantelsnitt i guld och blått, med två blå lagerkransar i övre fälten och därunder en grip under en uppgående måne (crescent), allt guld.  
3406    Hammervald  --    2003  Kvadrerad; 1 och 4: i rött fält två korslagda hammare av silver; 2 och 3: i fält, ginstyckat i blått och guld, fyra stolpvis i bjälke ställda svarta granar. 
3405    Nilsson  --  Stockholm  2002  I blått fält en uggla med röd beväring med lyftade vingar stående på dels ett spjut, dels en vandringsstav, korslagda med varandra och åtföljda i vardera av de tre nedre korsvinklarna av en rundel, allt av silver. 
3404    Ruther  Småland  Kalmar  1719  Kluven, i dexter fält tre spetsrutor, ordnade två över en, i sinister fält ... [båda avtrycken skadade, möjligen är det en del av Fortunas segel som syns].  
3403    Ruth  Gotland    1697  En spetsruta.  
3402    Ruuth  Norrbotten      En svävande spetsruta två gånger styckad och två gånger ginstyckad.  
3401    Pontinus  Östergötland    1688  En duva stående på två ormar, bildande en krans runt den.  
3400    Rinman  Östergötland    1688  En klädd arm framskjutande ur en sky och hållande en nyckel. 
3399    Phoenix  Småland  Kalmar  1688  Ett bomärke. 
3398    Tijess  --    1620  En fiol och en trumpet med munstycket uppåt, bredvid varandra stolpvis ställda.  
3397    Spåre  Finland  Karelen  1619  Två korslagda sporrar, en med klingan nedåt sinister och den andra med klingan uppåt sinister.  
3396    Reuserus  Östergötland    1688  En uppslagen bok. Däröver initialerna ZPR (mellaninitialen för hans patronymikon Petri) och över dem en figur formad som en liggande bokstav E med halvcirkelformig rygg.  
3395    Rydenius  Västergötland    1720  Kristus på korset åtföljd på vardera sidan av en kvinnogestalt i sid klädsel (Maria, Kleopas hustru, och Maria från Magdala), allt på mark.  
3394    Rydenius  Västergötland    1697  Avtrycket trasigt 
3393    Rydelius  Skåne  Malmöhus  1725  En fågel sittande på en kvist.  
3392    Rydelius  Västergötland  Skaraborg  1710  Tre uppväxande bladstänglar.  
3391    Rydelius  --    1687  En barhuvad man i livrock uppstigande från en dödskalle över två korslagda benknotor, i höger hand svängande en ringklocka samt hållande vänstra handen i sidan.  
3390    Rydelius  Östergötland    1697  Tre blommor uppväxande från gräsbevuxen mark. 
3389    Rydelius  Östergötland    1697  En kalk 
3388    Rydelius  Uppland    1688  En kalk. 
3387    Rydelius  Östergötland    1688  Tre liljor, ställda två över en.  
3386    Rydelius  Västergötland  Skaraborg  1661  En sinistervänd pelikan ristande sitt bröst. 
3385    Rotkirch  Södermanland    1633  Tre örnhuvuden (troligen ej krönta).  
3384    Köler  Östergötland    1688  En duva med olivkvist i näbben stående på en fyrkant (ett kolstycke?). 
3383    Johansson  --    1691  Fortuna.  
3382    Fabricius  Östergötland    1688  En (sinistervänd) duva med ett blad böjt över dess huvud i näbben.  
3381    Bremen  Estland    1618  Tre stolpvis i bjälke ställda nycklar med axen åt sinister.  
3380    Vlockerius  --    1623  En fågel med lyftade vingar på mark.  
3379    Grass  Estland    1645  I blått fält tre ormar av silver krönta med kronor av guld, två ställda i andreaskors och den tredje stolpvis ställd samt störtad, ormarna överlagda av en röd ros. 
3378    Stare  --    1619  En stare. 
3377    Dyk  Östergötland    1688  Ett sinistervänt lejon i språng bredvid en ström från ovan sinister avböjande nedåt och övergående till stolpvis riktning nedåt.  
3376    Bodecker  Blekinge    1786  Ett lamm med kyrkfana på mark. 
3375    Bodin  Härjedalen    1769  En balanserad våg åtföljd av sexuddiga stjärnor, en större mellan vågskålarna och tre rader med två mindre stjärnor i varje rad på vardera sidan om handtaget. 
3374    Bodinus  Småland  Kalmar  1688  (Avtrycket skadat, i övre fältet ett liggande oval föremål, kan vara en trädkrona av ett träd eller dylikt).  
3373    Sommelius  Östergötland    1688  En (troligen bar) högerarm framskjutande från en dödskalle och hållande en uppslagen bok.  
3372    Askebom  Östergötland    1688  Ett krucifix mellan fyra sexuddiga stjärnor 
3371    Höök  Småland  Jönköping  1688  En hök på en gren. 
3370    Palijn  Östergötland    1689  En kalk. 
3369    Arenius  Halland    1697  En kalk. 
3368    Arenius  Östergötland    1688  En klädd arm framskjutande ur en sky och hållande ginbalksvis en nyckel med uppåtvänt ax.  
3367    Wiselius  Småland  Kronoberg  1687  En pelikan med lyftade vingar ristande sig själv på bröstet och stående på mark.  
3366    Twetonius  Småland  Kronoberg  1687  Tre blad utväxande från toppunkten av ett pentagram [detta därtill med sin dextra långsida förenat med stolpen i hans förnamnsinitial L].  
3365    Tiliander  Småland  Kronoberg  1687  En lind uppväxande från mark.  
3364    Selander  Småland  Kronoberg  1687  Ett bomärke bestående av ett andreaskors förenat med en bjälke.  
3363    Schatelovius  Småland  Kronoberg  1687  En tupp. 
3362    Salinus  Småland  Kronoberg  1687  En svan(?) åtföljd ovan av två föremål som närmast liknar stolpvis ställda fotavtryck.  
3361    Rosaelius  Småland  Kronoberg  1687  En stående (rov)fågel.  
3360    Ringius  Småland  Kronoberg  1687  Tre rosor på stjälkar, nedtill förenade.  
3359    Rimmius  Småland  Kronoberg  1687  Ett hjärta över en fjäderhamn.  
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa