Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
3258    Livin  Östergötland    1719  En sittande duva.  
3257    Hedenius  Småland  Kalmar  1719  En uppslagen bok åtföljd på vardera sidan av en sexuddig stjärna och ovan av ett kors med armar avslutade som pilar.  
3256    Follin  Östergötland    1719  En kalk.  
3255    Bagger  Skåne  Malmöhus  1719  Ett lågande hjärta överlagt två korslagda pilar.  
3254    Bagge  Bohuslän    1723  Ett krönt uppväxande träd på mark.  
3253    Bagge  Bohuslän    1752  En kalk på ett altare.  
3252    Bagge  Östergötland    1719  En bagge gående på mark samt ovan sinister en nedskjutande strålande sol.  
3251    Bagge  Halland    1719  En lysande stormlykta.  
3250    Bagge  Bohuslän    1688  Ett uppväxande träd.  
3249    Asp  Östergötland    1697  En asp uppväxande från mark.  
3248    Wibjörnsson  Östergötland    1697  En svävande sparre, bildad av sex ringar, ovan och nedan åtföljd av en rundel. 
3247    Pehrson  --    1971  I blått fält en ankh ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt av guld.  
3246    Retzius  Småland  Kalmar  1652  En (sinistervänd) fågel Fenix(?) på sitt bål [eller en pelikan i sitt rede?].  
3245    Munsterus  Småland  Kalmar  1652  Ett kerubhuvud 
3244    Tybelius  Hälsingland    1690  En stolpvis ställd pil korslagd med två latinska kors med kryckavslutade armar och överlagd av en bjälke med kryckändar.  
3243    Drake  Härjedalen    1690  En drake gående på mark.  
3242    Bozaeus  Medelpad    1690  En uppflygande duva över en nedböjd genomgående molnsträng.  
3241    Bohlin  Ångermanland    1688  En balkvis flygande duva.  
3240    Bergh  Ångermanland    1690  En kalk.  
3239    Atmarius  Västerbotten    1690  En kalk.  
3238    Anzenius  Ångermanland    1690  En kalk med en till hälften däri nedsänkt oblat.  
3237    Walltier  Medelpad    1690  Sköld: Ett buskage(?). Sköld: En uppskjutande spets(?). 
3236    Thelaus  Medelpad    1690  En duva sittande på en sänkt bjälke.  
3235    Porzelius  Ångermanland    1690  Ett timglas.  
3234    Nenzelius  Ångermanland    1690  Ett lejon(?) (mycket otydligt avtryck).  
3233    Erici  Norrbotten    1615  Ett [här obeskrivet] bomärke.  
3232    Huss  Medelpad    1690  Ett ormomslingrat latinskt kors.  
3231    Grijs  --    1690  En gris gående på mark.  
3230    Golenius  Ångermanland    1690  En kalk. 
3229    Fisk  Ångermanland    1690  En kalk. 
3228    Diupedius  Ångermanland    1690  Ett avlövat(?) träd uppväxande från mark.  
3227    Backman  Gästrikland    1690  En kalk mellan två rosor.  
3226    Wexionensis  Västergötland  Skaraborg  1635  En duva på en kulle.  
3225    Vergbergh  --    1635  Ett [här obeskrivet] bomärke.  
3224    Tiderus  Småland  Kronoberg  1651  Ett hjärta. 
3223    Svenonis  Västergötland  Skaraborg  1635  Två stänglar med vardera fyra ekollon, stänglarna korsande varandra i tre punkter så att utrymmet dem emellan bildar något liknande siffran 8 och med ekollonen, som alla hamnar på de båda utsidorna därom, ordnade i stolpe.  
3222    Striff  Ångermanland    1652  Kluven, i sinister fält [hermelin eller stolpvis i rader ordnade avlånga föremål].  
3221    Stocker  --    1651  Tre rosor på stjälkar uppväxande från ett hjärta bjälkvis genomstunget av en pil.  
3220    Omaenius  Västergötland  Skaraborg  1678  Ett klöverbladsavslutat latinskt kors på vardera sidan om övre korsarmen åtföljd av en sexuddig stjärna. 
3219    Eschilli  Småland  Kalmar  1630  En naken kvinna sittande grensle på en dödskalle och hållande i högra handen en ros på stjälk och i vänster hand en bila. 
3218    Birgersson  Västergötland  Göteborg  1635  Ett [här obeskrivet] bomärke. Därtill är initialerna N B inskrivna i skölden vid sidan därom.  
3217    Jonsson  Ångermanland    1635  Ett [här obeskrivet] bomärke 
3216    Murenius  Finland  Åbo  1635  Otydligt avtryck, liknar möjligen tre träd på en kulle. 
3215    Lundebergius  Småland  Kronoberg  1666  En orm omslingrad ett antoniuskors på en kulle. 
3214    Laurelius  Uppland  Stockholm  1635  Ett uppryckt lagerträd på vardera sidan om roten åtföljd av ett grekiskt kors, på vardera sidan om trädkronans topp av en sexuddig stjärna och ovan av en bildad sol.  
3213    Kalff  Västergötland    1635  Otydlig 
3212    Iheringius  --    1635  En halv hjort över två i bjälke ställda fyrbladiga blommor.  
3211    Eriksson  Närke    1635  Ett [här obeskrivet] bomärke.  
3210    Grundell  Uppland  Stockholm  1635  I blått fält? tre grundlar (ett slags fisk) av silver? lagda över varandra, en i stolpe ställd, en ginbalksvis och en balkvis ställd.  
3209    Gothus  Västmanland    1606  Ett timglas ovanpå en dödskalle över två korslagda benknotor.  
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa