Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
2358    Timell  Västergötland  Sjuhärad  1697  Ett träd uppväxande från mark och åtföljd på vardera sidan av stammen av en rundel. 
2357    Thiman  Västergötland    1710  En balkvis ställd ström. 
2356    Tihlman  Finland  Tavastland  1753  En man i karolinsk uniform i vänster hand hållande en värja, på gräsbevuxen mark. 
2355    Tillroth  Bohuslän    1728  Ett avlövat uppryckt träd. 
2354    Tillæus  Dalarna    1697  Tre granar uppväxande från en kulle. 
2353    Tiliander  Småland  Jönköping  1713  Tre tulpaner uppväxande från mark. 
2352    Tiliander  Uppland    1688  En kalk på ett uppskjutande helt duktäckt altarbord. 
2351    Tideman  Jämtland    1697  Tre blommor uppväxande från ett hjärta. 
2350    Tiburtius  Östergötland    1752   
2349    Tibelius  Västmanland    1720  En kalk med därur uppskjutande nattvardsbröd. 
2348    Textorius  Skåne  Malmöhus  1722  Otydligt, en växt? 
2347    Tetzloff  Västergötland    1728  Ginstyckad, i övre fältet tre i ginbalk ordnade kulor, i nedre fältet en lilja. 
2346    Thesmar  Blekinge    1701  Tre sexuddiga stjärnor, ordnade två över en. 
2345    Thesleff  Finland  Viborg  1667  En treudd. 
2344    Terserus  Östergötland    1630  En flygande duva. 
2343    Ternström  Uppland  Västmanland  1688  En kalk. 
2342    Thermænius  Västmanland    1667  Ett genomgående träd med stammen omslingrad av en orm. 
2341    Tengzelius  Västergötland    1772  En stolpvis ställd gren med fem blad. 
2340    Tengval  Skåne  Kristianstad  1715  Ett Gudslamm med tvetungad fana. 
2339    Tengroth  Västergötland    1743  En uppslagen bok och sinister därom ett latinskt kors på mark (tvärslån vriden halvvägs så att den nästan är balkvis ställd). 
2338    Tengmark  Västergötland  Skaraborg  1743  En stolpvis ställd gren förgrenande sig i tre stjälkar vardera slutande i en liten knopp eller ett bär. 
2337    Tengman  Västergötland    1697  En kalk. 
2336    Tenglöf  Skåne  Malmöhus  1725  En uppslagen bok med bokstäverna A och O. 
2335    Tenggren  Västergötland    1697  En kalk. 
2334    Telin  Uppland    1693  Ett Gudslamm med fana på mark. 
2333    Thelaus  Hälsingland    1705  En uppslagen bok. 
2332    Tauvon    Stockholm  1896  Delad i blått, vari en femuddig stjärna över en uppgående bildad måne, allt av silver, och silver, vari en grön krans ombunden av ett blått band nedtill och överlagd av en nyckel korslagd med ett svärd, båda naturfärgade (blå). 
2331    Tauson  Skåne  Malmöhus  1719  Ett hjärta och däröver en krona, hållen av en ur en sky från dexter framskjutande arm. 
2330    Tham  Västergötland  Göteborg  1700  En häst i språng. 
2329    Thallin  Ångermanland    1697  Otydligt 
2328    Talenus  Östergötland    1697  Ett gudslamm med processionsfana på mark. 
2327    Taijard  Uppland    1688  En kalk. 
2326    Tagelycke  Skåne  Kristianstad  1688  Ett halster. 
2325    Sörström  Dalsland    1752  Ett hjärta bjälkvis från dexter genomborrat av en pil samt åtföljt ovan av tre i bjälke ställda femuddiga stjärnor samt nedan av en röd stam bildad av en tretandad tandskura. 
2324    Sörman  Skåne  Kristianstad  1443  En avtagande måne. 
2323    Sörensen    Stockholm  1896  I blått fält ett vikingaskepp av guld med segel av silver på en av en vågskura bildad stam av silver. 
2322    Sörensson  Skåne  Malmöhus  1687  En sinistervänd fågel sittande på en gren och ovan dexter åtföljd av en femuddig stjärna. 
2321    Christensson  Skåne  Malmöhus  1687  En sinistervänd duva med olivkvist i näbben sittande på en gren med båda ändar och kvistar avhuggna samt i övre dexter sköldhörn en (fem)uddig stjärna. 
2320    Hansson  Bohuslän    1723  Delad, nedtill flätverk. 
2319    Söllzberger  Halland    1687  Två triangelformiga vimplar på korslagda stänger, åtföljda i vardera av den övre och undre korsvinkeln av en större rundel och i sidokorsvinklarna av en mindre rundel. 
2318    Söderman  Uppland    1720  Tre ax uppväxande från överdelen av en döskalle. 
2317    Söderman  Finland  Österbotten  1688  En vildman i höger hand svingande ett svärd. 
2316    Söderling  Halland    1697  En avhuggen klädd hand ginbalksvis nedvänd hållande en nedvänd cirkelmätare. 
2315    Södergren  Finland  Åbo  1712  Två blommor på en tvågrenad stjälk [uppväxande eller på mark syns ej p.g.a. skada]. 
2314    Söderberg  Dalsland    1752  Ett brinnande ljus i en låg ljusstake på ett dukklätt altarbord. 
2313    Söderberg    Stockholm  1748  Ett lejon 
2312    Särling  Östergötland    1697  En kalk. 
2311    Synnerberg  Finland  Österbotten  1769  Ett treberg, samt ovan dexter en nedskjutande strålande sol. 
2310    Synnerberg  Västergötland    1720  En tillbakaseende duva på en balkvis från mark uppväxande gren. 
2309    Sylvan  Skåne  Malmöhus  1719  Tre uppväxande träd, det mellersta högst. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa