Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
2208    Stam  Estland    1697  En fransk lilja. 
2207    Stahlfoot  Finland  Björneborg  1772  En dödskalle över två korslagda benknotor. 
2206    Stagnel  Småland  Kalmar  1772  Delad medelst ett inböjt mantelsnitt i rött och silver, vari fyra sexuddiga stjärnor, ordnade en, två och en. 
2205    Staaf  Värmland    1697  En ginbalksvis ställd knoppande stav. 
2204    Staf  Västmanland    1688  En pilgrim i huvudbonad och halvlång rock över en fotsid klädnad i högra handen hållande en stav med toppknopp. 
2203    Stabæus  Öland    1772  En obelisk omslingrad av lager. 
2202    Springer  Södermanland    1707  Två korslagda liljestavar åtföljda av två sexuddiga stjärnor, en i vardera sidokorsvinkeln. 
2201    Spongius  Västmanland    1680  Tre uppväxande blommor. 
2200    Spilhammar  Uppland    1676  Ett stolpvis ställt bergjärn på vardera sidan åtföljt av en stolpvis ställd kil. 
2199    Spegel  Västergötland    1677  En sinistervänd ängel sittande på en stol på mark och hållande en fyrkantig inramad spegel upplyft mot en från ovan sinister framskjutande strålande sol. 
2198    Sparv  Östergötland    1679  En sparv. 
2197    Spak  Närke    1715  Ett lamm bärande ett latinskt kors, på mark. 
2196    Sorbonius  Blekinge    1723  Ett hjärta, dexter därom en hand, över hjärtat en stjärna, sinister om hjärtat och nedanför det (otydliga föremål). 
2195    Sommar  Skåne  Malmöhus  1688  En fyrbladig ros över ett hjärta. 
2194    Sommar  Blekinge    1688  Tre bolliga blommor med stjälkarna utgående från en gemensam rotklump. 
2193    Sommar  Skåne  Malmöhus  1757  I fält av guld en obelisk. 
2192    Soltner  Småland  Kalmar  1697  Tre blommor uppväxande från mark. 
2191    Solltner  Skåne  Malmöhus  1688  En människofigur på mark i fotsid klädnad med högra handen i sidan och hållande en palmkvist i vänstra handen. 
2190    Soltner  Småland  Kalmar  1640  En murslev. 
2189    Solinus  Västmanland    1685  En strålande sol. 
2188    Solenblomma  Småland  Jönköping  1700  En rundel (en fullmåne?) 
2187    Sohlblom  Skåne  Malmöhus  1697  Skadat [i sinister hälft en uppväxande blomma]. 
2186    Solberg  Skåne  Malmöhus  1697  En kalk. 
2185    Smolandus  --    1632  En kalk. 
2184    Smed  Skåne  Malmöhus  1630  En hammare korslagd med en tång samt däröver två böjda korslagda (spikar). 
2183    Smaræus  Gästrikland    1697  En stjärna över en uppslagen bok. 
2182    Smalze  --    1631  Delad, 1. två hillebarder tillsammans ställda utåtvända som ett V mot delningsskuran, 2 en sittande duva. 
2181    Slang  Gotland    1645  Ett hjärta mellan benen på ett [här obeskrivet] bomärke. 
2180    Schumbergh  Halland    1720  Ett femberg uppskjutande ur böljor. 
2179    Schroderus  Gästrikland    1688  Fem femuddiga stjärnor, ordnade två, en och två, över ett uppskjutande berg. 
2178    Schroderus  Uppland  Stockholm  1627  En fågel på gren. 
2177    Skragge  --    1738  Herkules stoder med havets horisont synlig däremellan. 
2176    Skragge  Dalarna    1667  En kalk. 
2175    Skraedeus  Östergötland    1468  En störtad ullsax. 
2174    Schovgaard  Skåne  Malmöhus  1697  En (bikupa) mellan två uppväxande blommor på mark. 
2173    Skov  Blekinge    1640  Kluven, 1. tre ekollon, ordnade två och en, 2. ett [här obeskrivet] bomärke stående på mark. 
2172    Schottenius  Blekinge    1688  En vakande trana. 
2171    Schottenius  Dalarna    1643  En bildad halvmåne i nedan på sinister sida åtföljd av en sexuddig stjärna. 
2170    Schoug  Bohuslän    1743  Tre träd uppväxande från en kulle. 
2169    Skogh  Finland  Åbo  1698  Ett svärd korslagt med ett sadelrör (pistol), i varje korsvinkel åtföljda av en hästsko. 
2168    Skipperus  --    1743  Ett sinistervänt tremastat skepp. 
2167    Skilder  Gotland    1714  I brunt (purpur) fält en lilja av silver. 
2166    Scarin  Västergötland  Skaraborg  1688  Tre blommor uppväxande från ett hjärta. 
2165    Scarén  Östergötland    1720  Avtrycket trasigt. 
2164    Schap  Skåne  Malmöhus  1396  Ett avhugget fågelhuvud med hals och kam. 
2163    Scalin  Hälsingland    1688  En från sinister framskjutande klädd arm hållande tre rosor på stjälk. 
2162    Scalin  Hälsingland    1697  Ett brinnande hjärta över en uppslagen bok. 
2161    Sjöstedt  Småland  Jönköping  1719  En underarm framkommande ur en sky från sinister och hållande en kalk, samt i övre dexter sköldhörn en framskjutande strålande sol. 
2160    Siöman  Västmanland    1715  Neptunus uppstigande ur böljor och balkvis hållande en treudd. (En triton balkvis hållande en treudd.) 
2159    Siöholm  Tyskland  Pommern  1749  Delad, i övre fältet fyra ringar liggande intill varandra formande en uppböjd båge, i undre fältet ett åt sinister liggande ankare. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa