Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
2158    Sjögréen  --    1896  I rött fält en brinnande fackla överlagd av ett ankare korslagt med ett latinskt kors, allt av guld. 
2157    Sjöbeck  Skåne  Malmöhus  1724  Mellan två träd på mark en pelare varpå ett krönt hjärta hållet av en från dexter ur en sky framskjutande hand samt från sinister en framskjutande strålande sol. 
2156    Sjöborg  Skåne  Malmöhus  1736  Ett borgtorn uppskjutande ur sjön. 
2155    Sivers  Östergötland    1743  I styckat fält tre sexuddiga stjärnor. 
2154    Sittman  Västmanland    1671  Ett uppväxande träd på mark, på dexter sida en mot stammen vänd upprest (djurfigur) och på sinister en sittande ekorre. 
2153    Sirenius  Västergötland    1719  En sjöjungfru simmande på böljor och spelande på en harpa. 
2152    Simon Olsson  Bohuslän    1724  En blomma på stjälk med två stjälkblad. 
2151    Simming  Bohuslän  Trestad  1772  En sinistervänd pelikan ristande sitt bröst inför sina ungar i sitt rede. 
2150    Simenquist  Västergötland    1744  En sexuddig stjärna över två korslagda palmkvistar. 
2149    Silvius  Västergötland    1772  En uppslagen bok. 
2148    Silvius  Västergötland  Sjuhärad  1697  En kalk. 
2147    Silvius  --    1688  Tre ginbalkar belagda med varsin kedja av kopplade ringar. 
2146    Silvander  Västmanland    1688  Ett träd uppväxande från mark. 
2145    Silnecker  Skåne  Malmöhus  1702  En balk åtföljd både ovan och nedan av tre uppvända ekollon, ställda tre över ett. 
2144    Sillström  Värmland    1805  En bjälkvis ställd ström. 
2143    Silentz  Bohuslän  Trestad  1719  En vågbjälke ovan åtföljd av tre i bjälke ordnande sköldar, nedan av sex grekiska kors, ställda tre, två och en. 
2142    Hestvedensis  Skåne  Kristianstad  1688  En häst i språng åt sinister på mark. 
2141    Sondell  Södermanland    1697  En pelikan ristande sitt bröst för sin unge. 
2140    Pettersson  --    1600  En kalk. 
2139    Sieurin  Skåne  Malmöhus  1697  En sittande duva med en kvist uppböjd över dess rygg i näbben. 
2138    Siehl  Södermanland    1697  I blått fält ett tjurhuvud. 
2137    Sidrenius  Västergötland  Skaraborg  1720  En duva sittande inuti kronan på ett träd uppväxande från mark. 
2136    Sidenius  Ångermanland    1646  En tillbakaseende örn med lyftade vingar stående på ett uppskjutande treberg och i lyftad klo hållande en ros samt däröver en nedskjutande sol. 
2135    Siberg  Gotland    1697  Tre blommor uppväxande från mark. 
2134    Sigtunius  Västmanland    1696  En kyrka med tornspira och på motsatt gavel ett kors. 
2133    Seulerus  Östergötland    1697  En pelare. 
2132    Sevallius  --    1651  Ett hjärta nedtill övergående i ett bomärke. 
2131    Seth  Tyskland    1719  [I blått fält] en bjälke [av guld] belagd med en [blå] fisk samt åtföljd ovan av en sexuddig stjärna [av guld] och nedan av en bildad tilltagande måne [av silver]. 
2130    Sernander  Dalarna    1684  En stolpvis ställd harneskklädd arm hållande en nyckel. 
2129    Serlachius  Finland  Viborg  1688  En blomma uppväxande från ett uppskjutande treberg. 
2128    Semenius  Småland  Kalmar  1697  En kalk. 
2127    Sejerus  Halland    1719  En uppväxande buske. 
2126    Seglorin  Småland  Kalmar  1711  En (vimpel på stång) korslagd bakom ett svärd och mellan dem en krönt pelare på mark. 
2125    Segerwald  Skåne  Malmöhus  1762  En stork med orm i näbben samt stående på ett skär uppskjutande från en vågbjälke. 
2124    Sederberg  Blekinge    1724  Ett hjärta omgivet av en strål- eller törnekrans. 
2123    Seberus  Dalarna    1676  En stolpvis ställd nedvänd avhuggen klädd underarm. 
2122    Schönberg  Finland  Tavastland  1712  [Avtrycket otydligt.] 
2121    Schönbeck  Skåne  Kristianstad  1719  En svan simmande på böljor. 
2120    Schaerer  --    1572  En pelikan i sitt rede ristande sitt bröst för sina ungar. 
2119    Schæfer  Gästrikland    1719  En blå ginbalk upptill belagd av en strålande sol samt ovan och nedan åtföljd av ett grekiskt kors. 
2118    Skytte  --    1743  En knäböjande koltklädd skytt med spänd båge. 
2117    Skytte  Småland  Kalmar  1688  Kluven, 1. ett ospänt armborst, 2. en (smal) av grenskuror bildad bjälke ovan åtföljd av två och nedan av en fransk lilja. 
2116    Schyllerström  Uppland    1759  En ginbalksvis ställd ström åtföljd ovan av en stjärna och nedan av en tulpan med två stjälkblad. 
2115    Schwartz  Skåne  Malmöhus  1689  Ett gående lejon på mark. 
2114    Svan  Dalarna    1743  Kluven, 1. en fransk lilja över två träd uppväxande från mark, 2. ett uppskjutande berg. 
2113    Schwartzkopf  Estland  Ösel  1697  En halv morian, med en klädnad draperad över vänster axel och huvudbindel med fladdrande ändar, med huvudet dextervänt och i högra handen hållande en pil. 
2112    Schwartz  Hälsingland    1697  Otydligt. 
2111    Schumacher  Västmanland    1691  En kalk på mark 
2110    Schultz  Ryssland  Ingermanland  1695  En dubbelörn. 
2109    Schultz  --    1693  Kluven, 1. tre över varandra ordnade ormar, 2. en gående vildman med klubba över axeln. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa