Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
1958    Lithenius  Västergötland  Sjuhärad  1697  En uppväxande blomma med två par stjälkblad. 
1957    Linneroth  Tyskland  Pommern  1747  I blått fält en stubbe. 
1956    Linnerius  Skåne  Malmöhus  1688  På dexter sida en (lind) uppväxande från mark, på sinister sida ett sinistervänt avhugget naket ben omslingrat av en orm med huvudet åt dexter. 
1955    Linnæus  Uppland    1753  En ranka av linnea med två uppskjutande blomstänglar. 
1954    Lingberg  Uppland    1713  Ett hjärta på ett altare under en nedåt strålande sol. 
1953    Lindroth  Närke    1819  En lindstubbe med två blad. 
1952    Lindman  Småland  Kalmar  1697  En lind uppväxande från gräsbevuxen mark. 
1951    Lindqvist  Småland    1702  En hjort i språng på mark. 
1950    Lindgren  Värmland    1715  En lind uppväxande från en kulle. 
1949    Linderot  Västergötland  Göteborg  1719  En lind uppväxande från mark. 
1948    Lindenborg  --    1743  På sinister sida en lind uppväxande från en blombevuxen ojämn mark, samt ovan dexter en framskjutande strålande sol. 
1947    Lindelius  Västmanland  Örebro  1680  En lind uppväxande från mark. 
1946    Lindemark  Östergötland    1736  Kluven, i dexter fält en från skuran framkommande (leopard?) på mark, i sinister fält en sexbladig blomma mellan två sexuddiga stjärnor ordnade i stolpe. 
1945    Lindehielm  Finland  Viborg  1687  En lind uppväxande från en bergsklyfta. 
1944    Lindeblad  Småland    1712  En lind uppväxande från mark. 
1943    Lindblom  Östergötland    1700-tal  Ett gudslamm m korsfana stående på en uppsl bok. 
1942    Lindbergius  Dalarna    1682  En lind uppväxande från mark. 
1941    Lindberg  Bohuslän    1772  Ett gudslamm, med korsstav med tretungad korsfana från tvärstång, vilande på ett berg. 
1940    Lindberg  Västergötland  Sjuhärad  1720  En lind uppväxande från mark. 
1939    Lindberg  Västergötland    1697  En blomma med uppåtvänd blomkalk och ett par stjälkblad uppväxande från en kulle. 
1938    Lindberg  Närke    1685  Tre lindar uppväxande från ett treberg. 
1937    Lindh  Dalarna    1743  En uppslagen bok ginbalksvis liggande sinister på gräsbevuxen mark samt ovan dexter en nedskjutande strålande sol. 
1936    Lindahl  --    1896  Ginstyckad i blått, vari en femuddig stjärna av silver, och silver, vari ett stolpvis ställt blått svärd med klingan överlagd av en bjälkvis ställd blå hammare (skaftet naturfärgat). 
1935    Lind  Småland  Jönköping  1716  En lind uppväxande från mark. 
1934    Lind  --    1688  En lind uppväxande från gräsbevuxen mark. 
1933    Lind  Västergötland  Trestad  1680  En lind uppväxande från mark. 
1932    Limnelius  Finland  Österbotten  1697  Ett hjärta genomborrat av två pilar. 
1931    Lillia  --    1743  Styckad, 1. en balkvis ställd bladkvist, 2. i blått fält ett balkvis ställt ankare. 
1930    Lillie  Jämtland    1697  En sinistervänd harneskklädd arm svingande ett svärd. 
1929    Lignell  --    1738  Kluven, 1. [avtrycket skadat, men en kula är synlig i sköldfoten], 2. en framskjut (harneskklädd) arm [troligen svingande ett svärd e.dyl., avtrycket är skadat]. 
1928    Lignell  Västergötland  Sjuhärad  1719  En käklös döskalle. 
1927    Lidman  Småland  Jönköping  1743  Ett uppskjutande berg. 
1926    Lidman  Ångermanland    1657  En duva med olivkvist i näbben och sittande på en gren. 
1925    Lidius  Närke    1709  En kalk. 
1924    Lidbergius  Småland  Jönköping  1752  Ett träd. 
1923    Liedberg  Halland    1743, 1772  En kalk. 
1922    Lidberg  Småland    1712  En harneskklädd underarm framskjutande från en klippa i sinister snedstam och svingande ett svärd. 
1921    Lidbeck  Skåne  Malmöhus  1759  Genom inböjt sparrsnitt delad i tre fält; 1. i rött fält en svävande klippa, 2. i blått fält en vakande tillbakaseende trana, 3. i fält av guld en linnéa(?)blomma på stjälk och ett stycke av den markliggande rankan med blad. 
1920    Varghuvud      2001  I fält av silver ett avslitet, svart varghuvud med röd beväpning, däröver en av tinnskura bildad röd ginstam. 
1919    Corbie      2001  I rött en balk av silver, belagd med en svart kavle, åtföljd på vardera sidan av ett korsat stickkors av silver. 
1918    Berglund  Västerbotten    2007  I rött fält en av esskuror bildad sinisterstråle, åtföljd ovan av en fyruddig stjärna och nedan av ett lågande hjärta, allt av guld och inom en bård av sagda metall. 
1917    Johansson  --    2001  I rött tre mungigor i silver, ordnade två över en. 
1916    Hermansson  --    2001  Delad i silver, vari en svart gående björn med röd tunga, och svart, vari ett silverne musselskal. 
1915    Brandt  --    2001  I rött en silverne bjälke belagd med tre röda fallande sjöblad. 
1914    Pihl  --    2001  I svart en silverne balk belagd med en svart pil. 
1913    Dahlberg  --    2001  I grönt en stolpe av silver belagd med en röd ros. 
1912    Höö      2001  Kluven i silver och grönt. 
1911    Sjöfarare      2001  I blått en bevingad stav överlagd av en båt, allt av guld. 
1910    Öhman  --    2001  I grönt en nedgående måne över en störtad Torshammare, allt av guld. 
1909    Karlsson  --    2001  Kluvet i silver och grönt, två korslagda nycklar i motsatta tinkturer 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa