Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
3708    Carlson  USA  Texas    I guld en blå spets belagd med en eldsflamma av guld och åtföljd av två blå lönnlöv samt däröver en blå ginstam belagd med en månskära i nedan mellan två eldsflammor, allt av guld.  
3707    Danielsson  Södermanland  Älvsjö    I guld inom en röd bård en rundel vari en kerud av silver 
3706    Härdelin  Västergötland  Partille    I blått ett sjölejon av guld hållande en treudd av silver. 
3705    Söderberg  Västmanland  Västerås    I blått två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver över ett treberg med tre lågor, allt av guld, belagt med en röd påsklilja. 
3704    Albihn  Småland  Urshult    I silver ett rött lejon med blå beväring mellan framtassarna hållande en röd åttauddig stjärna och med ett blått band bildande en ögla runt lejonets bål, över dess axel och mellan dess ben, med ändarna korslagda bakom dess rygg. 
3703    Mattsson  Uppland  Uppsala    I silver en röd tupp med beväring av guld stående på en svart trefotsgryta och med höger fot rörande i denna med en röd slev 
3702    Sandberg  Uppland  Skärplinge    I guld en på svart mark uppväxande röd hasselbuske med blå nötter 
3701    Bennibring  Västergötland  Borås    I blått en stolpe av silver åtföljt av två frånvända avslitna lejonhuvuden av guld och med röd beväring under två rosor av silver med röd blombotten och gröna foderblad. 
3700    Holmborg  Uppland  Ingarö    Genom ett mantelsnitt delad i rött, vari två frånvända uppkommande lejon av guld, och guld, vari en röd borg med blå port med beslag och dörrfoder av guld och stående på ett treberg av guld. 
3699    Wållertz  Schweiz  Zuchwil    I guld en röd älghornskrona och däröver en av en tinnskura bildad blå ginstam. 
3698    Bergenstjerna  Skåne  Malmö    Genom ett sänkt mantelsnitt delad i svart, vari en femuddig stjärna av guld, och guld, vari ett svävande svart treberg. 
3697    Sverredal  Uppland  Uppsala    I grönt en störtad spets av silver belagd med en svart korp. 
3696    Sanderson  Västmanland      I grönt övre hälften av ett genomgående klöverbladskors av guld, åtföljt ovan av två frånvända avslitna griphuvuden och nedan av ett lejonansikte, alla av guld med röd beväring.  
3695    Åman  Östergötland  Skärblacka    I guld tre av vågskuror bildade röda ginbalkar och däröver en röd ginstam belagd med en ros av silver mellan två motvända avslitna lejonhuvuden av guld med blå beväring 
3694    Wannerwall  Uppland  Stockholm  2009  I fält kluvet i guld och blått, en dubbellejonörn kluven i svart och guld och med röd beväring. 
3693    Hägerlund  Dalarna      I fält, delat i blått och guld, en häger av silver med röd beväring stående på ett grönt treberg och hållande en svart sten i vänster fot. 
3692    Laneryd  Skåne  Malmöhus    I svart en genomgående torshammare av silver. 
3691    H.K.H. Prins Daniel, hertig av Västergötland  Gästrikland      Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd en hjärtsköld. Hjärtskölden genom en grankvistskura ginstyckad i guld, och blått, vari en ginbalksvis ställd hammare av guld. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Västergötlands vapen.  
3690    Verma  Skåne  Malmöhus    I rött ett utåtseende elefanthuvud av silver med betar av guld, belagt i pannan med ett grönt hjul med 24 ekrar. 
3689    Tolf      2001  I fält av guld en svart spets och tre biljetter ställda två över en i motsatta tinkturer. 
3688    Börtzell-Szuch  Polen    1927  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtskölden samt fält 2 och 3: I fält av guld en uppgående måne, åtföljd ovan av en sexuddig stjärna, bägge av silver [Szuch]. Fält 1 och 4: I rött fält en stolpe av silver, belagd med två röda rosor, och åtföljd av dexter ett (stolpvis ställt) förseglat brev och sinister ett "frimurarekors", allt av silver, samt däröver en blå ginstam, vari en krona av guld [Börtzell]. 
3687    Blanksvärd  Uppland      Styckad i rött, vari ett balkvis ställt svärd av silver, och silver, vari ett blått lejon.  
3686    Virdelo  Småland  Växjö    I rött ett lodjur av guld med svarta fläckar och beväring av silver stående på ett treberg av guld. 
3685    Lostedt  Skåne  Glumslöv    I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld med röda fläckar och röd beväring.  
3684    Hammarström  Uppland  Järfälla    I guld en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd dexter av tre röda liljor och sinister av en svart hammare med rött skaft.  
3683    Andersson  Södermanland  Vårby    Tre gånger ginstyckad i guld, vari ett svart griphuvud, rött, silver, och blått, vari en hermin av silver.  
3682    Mannbro  Bohuslän  Svanesund    I blått en medelst tinnskura ovan och bågskura nedan bildad bjälke av guld, åtföljd ovan av fyra spetsrutor av silver och nedan av en framifrån sedd båt av guld.  
3681    Gårdö  Södermanland  Nyköping    Delad i två fält, det övre i sin tur tre gånger delat i blått, silver, rött, vari fyra rutor av silver, och silver; det nedre blått, vari en åttauddig stjärna av guld belagd med en fyruddig röd stjärna.  
3680    Mannerheden  Värmland  Karlstad    Av en blå balk styckad i silver, vari en på vänster ben stående röd tupp, och guld, vari en blå lilja.  
3679    Paulsson  Uppland  Täby    I fält, kluvet i blått och silver, en låga kluven i guld och rött, genomborrad av ett bjälkvis ställt svärd av guld med rött fäste och uppskjutande från ett treberg av motsatta tinkturer.  
3678    Rosholm  Skåne  Malmö    I guld fem i kors ställda röda rosor över en av ett bågsnitt bildad röd stam 
3677    Jonlund  Södermanland  Stockholm    I rött fyra liljor, ställda en, en och två, mellan två stolpvis ställda fjäderpennor med fanet vänt inåt, allt av guld 
3676    Friedländer  Västergötland  Skövde  2003  Delad i silver, vari en bård av gråverk i en rad, och blått, vari ett gående lejon av guld med röd beväring svingande ett svärd av silver med fäste av guld. 
3675    Andersson  Västerbotten  Umeå    Delad i blått, vari en av vågskuror bildad sparre över en femuddig stjärna, allt av silver, och guld, vari ett rött treberg belagt med ett andreaskors av guld. 
3674    Burup  Uppland  Stockholm    Kluven sköld i rött, vari båge av guld med sträng av silver, och guld, vari en svart fyrkant. 
3673    Brunnström  Skåne  Malmöhus    I blå sköld en förhöjd (femuddig)stjärna, över svärd korslagt med fjäderpenna, därinunder två strömmar, allt av silver. 
3672    Borgenfalk  Uppland  Stockholm    I fält av silver en blå falk med näbb av guld uppstigande ur ett rött borgtorn med två fönstergluggar och port av guld, borgtornet åtföljt på dexter sida av en blå lilja och på sinister av en röd. 
3671    Bogdanovski  Småland  Växjö    I rött fält en krenelerad borg av guld med tre torn, fönster och port svarta.  
3670    Björklund  Jämtland  Östersund    Delad medelst en trespetsig skura i guld, vari en naturfärgad bäver, och blått, vari ett bomärke som ett stort S överlagt med ett vågrätt liggande mindre S, allt av guld.  
3669    Beerståhl  Västergötland  Falköping    Kluven i rött och grönt och över delningslinjen belagd med en stående krönt björn hållandes ett svärd i höger ram och en sköld i vänster.  
3668    Bede  Västergötland  Göteborg    Kluven: 1. I svart fält en stormstege, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt av guld (Bede), 2. I fält två gånger kluvet och tre gånger delat i svart och silver, en av bågskuror bildad röd bjälke (Boberg).  
3667    Drejholt  Södermanland      Kvadrerad av svart och guld och däröver ett granskvistkors i motsatta tinkturer.  
3666    Ehinger  Uppland  Täby    Kluven, I blått en krans över en sköldfot urformad som en krenelerad mur, allt av guld. (Wiktorsson) 2: En bock uppstigande från ett uppskjutande treberg. (Ehinger) 
3665    Falkenback  Skåne  Limhamn    I rött fält en fläkt, krönt falk, nedan åtföljd av två korslagda laxar, och ovan åtföljd av tre femuddiga stjärnor en över två ställda, allt av silver.  
3664    Gustafsson  Uppland  Stockholm    I blått fält en sjören av silver med röd beväpning, hållande mellan frambenen en fyruddig stjärna av guld.  
3663    Hörnsten  Uppland  Åkersberga    I blått fält, vari en ginstam av guld, tre rektangulära stenar av motsatta tinkturer staplade på varandra, den mellersta mindre än den understa samt den översta och minsta uppskjutande i ginstammen.  
3662    Hellsten  Uppland  Stockholm    I svart fält ett tillbakaseende lejon av silver hållandes i framtassarna ett mantuanskt stickkors av guld.  
3661    Hedqvist  Västerbotten  Kåge  2005  I blått fält besått med sexuddiga stjärnor av guld en upprest varg av silver med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av silver.  
3660    Hansén  Skåne  Helsingborg    Kluven, i blått fält en upprest varg av silver (Hansén), och rött vari en lilja av silver och därunder en ros likaledes av silver (Hauschildt).  
3659    Hagerbonn  Småland  Vetlanda    I blått en ginbalk av guld vari tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd ovan av en bokgren och nedan av en storlom, båda av guld.  
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa