Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
1808    Lange  Skåne  Kristianstad  1687  En duva stående på en kulle framför en ros på stjälk böjd åt sinister sköldhörn. 
1807    Lang  Östergötland    1718  En kanna med pip, lock, handtag och fot. 
1806    Lang  Småland    1694  På gräsbevuxen mark en stång som uppbär något otydligt, mellan två därom med framfötterna hållande motvända uppresta fyrfotadjur (lejon?). 
1805    Lang  Jämtland    1688  En underarm i vid ärm framskjutande från sinister och hållande en kalk. 
1804    Lang  Skåne  Malmöhus  1687  Ett upprest lejon på mark. 
1803    Lang  Västergötland  Göteborg  1632  En sänkt sparre åtföljd av tre franska liljor, ställda två och en. 
1802    Lanerius  Västergötland  Skaraborg  1666  En åttauddig stjärna. 
1801    Lamb  Västmanland    1697  Otydligt - ett upprest lamm på mark och däröver fyra i en nedböjd båge ställda stjärnor 
1800    Lamb  Uppland  Stockholm  1689  Ett gående lamm. 
1799    Lachonius  Västergötland    1720  En blomma (med treflikig kalk samt ett par stora och därunder ett par mindre parvis ställda stjälkblad) uppväxande från mark. 
1798    Lacherus  Småland  Jönköping  1697  Tre blommor på stjälkar förenade nedtill. 
1797    Lacander  Skåne  Malmöhus  1688  Två i stolpe ställda änglaflykter. 
1796    Lagerwall  Småland  Jönköping  1747  En lagerbuske uppväxande från mark. 
1795    Lagerquist  --    1687  En framskjutande klädd arm hållande två lagerkvistar. 
1794    Lagerman  Östergötland    1752  Ett träd uppväxande från en kulle. 
1793    Lagerlöf  Värmland    1715  En duva sittande på en lagerkvist, allt sinistervänt. 
1792    Lagergren  Värmland    1801  Två korslagda lagerkvistar 
1791    Laghe  Finland  Viborg  1688  Två korslagda nycklar med utåtvända ax. 
1790    Laëholmius  Halland    1645  En dödskalle överläggande två korslägda benknotor. 
1789    Östman    Stockholm  1999  I [färg] fält en uppstigande harneskklädd krigare i 1500-talsrustning av silver i vänster hand hållande en grön vinranka med druvklase på och i höger över axeln en slev av silver. 
1788    Örtengren    Stockholm  1983  I svart fält en uppskjutande brinnande vårdkase av guld med flammor av guld och rött. 
1787    Ört  Västergötland  Sjuhärad  2001  I blått fält inom en bård fyra hjärtformade klöverblad ställda i kors, ovan åtföljda av ett gående lejon, allt av guld. 
1786    Örnskär  Halland    1974  I blått ett stolpvis ställt svärd åtföljt av två från fästet utväxande sädesax, vardera med ett nedhäng blad, allt av guld. 
1785    Örnkloo  --    1938  I grönt fält två korslagda bergsmansyxor av silver. 
1784    Örn  Östergötland    1909  I fält av guld en svart örn. 
1783    Öhrström  --    1896  Delad i blått, vari en stolpvis ställd nyckel av guld, och guld, vari ett upprest rött lejon uppstödjande ett stolpvis ställt svart ankare. 
1782    Öhlin  --    1937  I rött fält två bjälkvis ställda sammankopplade ringar ovan åtföljda av fyra i bjälke ordnade rundlar, allt av guld. 
1781    Ögård  Skåne  Malmöhus  1975  I blått en skans åtföljd i ginstammen av två musselskal, allt av guld. 
1780    Ödman  Östergötland    1967  Delad, övre fältet delat av en molnskura med en hel synlig uppåtvänd molntapp, denna belagd med en plogbill, i nedre fältet ett stocklöst ankare. 
1779    Parment  Hälsingland    1656  En dubbelörn. 
1778    Åqvist  Östergötland    1982  I fält av silver ett medelst vågskuror bildat störtat gaffelkors i varje vinkel åtföljt av en kula, allt blått. 
1777    Åkesson  Skåne  Kristianstad  1992  I fält, kluvet i guld och blått, två stolpvis motställda kultyxor och mellan dem på skuran ett uppväxande vinblad, allt av motsatta tinkturer. 
1776    Åkerman  Uppland  Uppsala  1972  Av tre sparrskuror delad i blått och silver samt med en blå hästsko i den övre silversparrens vinkel. 
1775    Åkerman    Stockholm  1950  Delad i guld, vari en uppstigande naturfärgad vildman med tre ax i högra handen, och blått, vari fem balkar av guld. 
1774    Åkerlind  USA    1983  I guld en ginbalksvis ställd och i båda ändar avhuggen blå lindgren med fyra blad och däröver en röd ginstam med tre femuddiga stjärnor av silver. 
1773    Åkeby  Uppland  Stockholm  1966  I blått fält ett vagnshjul med en från navet utgående vinge av silver och en fyrkant av silver belagd med en röd flamma. 
1772    Åhrén  --    1998  I fält av guld ett blått kors, åtföljt ovan av två röda lejonhuvuden med blå beväring och nedan av två röda kvarnhjul. 
1771    Åhlin  Hälsingland    1959  I fält kluvet i guld och blått två stolpvis i bjälke ställda eklöv av motsatta tinkturer. 
1770    Åberg  Skåne  Malmöhus  1989  I blått ett sjömärke på en ställning av guld stående på en stam av silver bildad av en trebergsskura. 
1769    Åberg  Skåne  Malmöhus  1965  I svart fält en trappgavel av guld belagd med en svart sporrklinga. 
1768    Åberg  --    1896  I blått fält en av vågskuror bildad balk belagd med tre blå femuddiga stjärnor och åtföljd på vardera sidan av ett berg av guld. 
1767    Zovko  Södermanland    1997  I guld ett mantuanskt kors över en stam, allt svart. 
1766    Zetterberg  Östergötland    1986  I blått två prästkrageblommor av silver med blombottnar av guld över en stam av guld bildad av en korsskura med två uppåtstående kors. 
1765    Zetterberg  Västergötland  Göteborg  1968  I fält av guld ett på ett treberg stolpvis ställt svärd överlagt av en balansvåg, allt svart. 
1764    Zanders  Södermanland  Stockholm  2000  I blått fält en upprest häst av silver med beväring och man av guld, överlagd av ett stolpvis ställt rött svärd med fäste av guld. 
1763    Ytterborn    Stockholm  2001  I blått fält två balkvis ställda och ginbalksvis ordnade pilspetsar av silver. 
1762    Ytterberg  Västmanland    1988  I rött fält ett från ett uppskjutande treberg av silver uppväxande olivträd av silver med blå frukter. 
1761    Yderholt  Skåne  Malmöhus  1990  I fält av guld ett framskjutande svart varghuvud med röd tunga och däröver en svart ginstam med tre musselskal av guld. 
1760    Wäktare  Skåne  Malmöhus  1964  I blått fält två korslagda, uppvända väktarlurar under sju [femuddiga] stjärnor bildande stjärnbilden Stora Björn, allt av guld. 
1759    Wångmarke  Västergötland  Skaraborg  1967  I fält kluvet i guld och blått två stolpvis i bjälke ställda sädesax inom en infattning, allt av motsatta tinkturer. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa