Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
1408    Lönn  Västergötland  Göteborg  1968  I silver ett genomgående blått andreaskors belagt med ett rött lönnlöv belagt med ett utböjt latinskt kors av silver. 
1407    Löfström  Östergötland    1974  Genom sparrsnitt tre gånger delad i silver och grönt samt med ett brinnande hjärta av silver i den gröna sparrens vinkel. 
1406    Löfgren  --    1942  Delad i rött, vari två stolpvis i bjälke ställda (lind)kvistar av silver med vardera tre blad, och silver, vari ett avhugget dextervänt rött tjurhuvud med beväring och nosring av guld. 
1405    Låstbom  --    1922   
1404    Lyttkens    Stockholm  1913  I fält av silver tre fyrbladiga röda rosor med bladlösa stjälkar, ordnade två över en. 
1403    Lyth  Gotland    1704  Ett hjärta. 
1402    Lyshöi  Södermanland    1964  I rött fält ett uppskjutande påskljus med låga, allt av silver och med ljuskrets och spikar av guld. 
1401    Lundvik  --    1952  Delad i silver, vari ett dextervänt avhugget rött älghuvud och rött, vari två korslagda uppvända bergsmanssläggor av silver. 
1400    Lundqvist  Västergötland  Skaraborg  1956  I grönt fält en genomgående ruta av silver belagd med tre gröna lönnlöv med gemensam stjälk. 
1399    Lundquist    1935  Medelst en tinnskura delad i guld, vari tre i bjälke ordnade röda sköldar, och rött, vari en störtad plogbill av guld. 
1398    Lundin    1950  I blått fält fem ekar av silver, ordnade två över en över två. Blått hjälmtäcke fodrat med silver. 
1397    Lundén    Stockholm  1984  I svart en mungiga av silver åtföljd ovan av två lundstjärnblommor (stellaria nemorum) av silver med röda blombottnar och ståndare. 
1396    Lundblad    Stockholm  1974  I blått en sänkt sparre av guld åtföljd av tre hästskor av silver med uppvända skänklar. 
1395    Lundbergh  Östergötland    1808  I fält av guld en ryttare i karolineruniform ridande på en häst gående på en av en bågskura bildad stam, allt blått. 
1394    Lundberg  Skåne  Malmöhus  1980  Genom en palissadskura med fem spetsar uppåt delad i rött och guld över en svart stam bildad av en trebergsskura. 
1393    Luckmann  Västergötland  Göteborg  1989  I fält av guld en halv svart dubbelörn med röd beväring och därunder tre fyrbladiga rosor, ordnade två över en. 
1392    Lorentz  Uppland  Stockholm  1978  I rött fält en borg av silver stående på en uppskjutande svart kulle och däröver en strålande sexuddig stjärna av silver. 
1391    Loguercio  Närke    1997  Delad av en tretandad tandskura i rött, vari en ros av silver, och silver, vari två från skurans nedåtriktade spetsar nedhängande röda vindruvsklasar. 
1390    Lockman    Stockholm  1988  Delad av en smal bjälke av silver bildad av vågskuror i blått och rött samt med tre propellrar av guld ordnade två över och en under bjälken. 
1389    Ljusterdal  --    1963  I svart fält en störtad spets av guld belagd med en uppskjutande svart treudd med rött skaft. 
1388    Ljunglöf  Västergötland  Göteborg  1971  Ett stickkors över ett fallande blad samt på vardera sidan om dessa märken en uppåtriktad blixt. 
1387    Ljungberg  Skåne  Malmöhus  1990  I grönt fält en hök av silver med beväring av guld, i höger klo svingande ett stridsgissel av silver. 
1386    Ljung  Östergötland    1962  I fält av guld en femgrenad grön ljungkvist med röda blommor. 
1385    Lindström  Skåne  Malmöhus  1991  I blått fält ett genomgående utböjt kors med i vardera korsvinkeln ett utväxande linblad, allt av guld. 
1384    Lindskoug    1935  I fält av silver tre gröna lindar, ordnade två över en. 
1383    Lindskog  Skåne  Malmöhus  1993  I rött två lindblad med spetsarna mot övre sköldhörnen över en sporrbygel med korsavslutning uppåt, allt av guld. 
1382    Lindskog  Västergötland  Göteborg  1980  I guld ett uppskjutande treberg och däröver fyra lindblad ställda i andreaskors med stjälkarna förenade, allt grönt. 
1381    Lindroth  Jämtland    1985  I fält av guld tre fallande röda lindblad, ordnade två över ett, över en blå stam bildad av en vågtoppsskura med vågtopparna brytande åt sinister. 
1380    Lindqvist  Östergötland    1999  Delad i silver, vari ett svart avhugget hästhuvud med röd beväring, och rött, vari två i kors ställda smideshammare av silver. 
1379    Lindqvist  Småland    1999  I fält av silver en störtad svart sparre ovan åtföljd av en stolpvis ställd svart hammare med rött skaft. 
1378    Lindquist  USA    1984  Kluven i guld, vari en blå lyra, och blått, vari ett avslitet griphuvud av guld med röd krona och beväring. 
1377    Lindquist  Skåne  Malmöhus  1963  Delad i blåttt, vari två i bjälke ställda falkbjällror av silver, och gråverk. 
1376    Lindman  Västergötland  Sjuhärad  1999  Kvadrerad med första och fjärde fältet delat av en vågskura i blått, vari ett uppskjutande järnmärke av guld, och fält, upprepade gånger [på serafimerskölden sju respektive nio] delat av vågskuror i silver och blått, samt andra och tredje fältet blått vari ett genomgående kors av guld. 
1375    Lindholm  Uppland  Stockholm  1989  I svart fält ett stolpvis ställt svärd åtföljt på vardera sidan av två i stolpe ställda lindblad, allt av guld. 
1374    Lindholm  Skåne  Kristianstad  1979  I blått ett bomärke bestående av en tyrruna (uppvänd pil) och en varghake [över]lagd liknande bokstaven N, allt av guld. 
1373    Lindhe  Skåne  Malmö  1983  I blått en sparre av guld, belagd med åtta röda lindblad, över ett grekiskt akroterion av guld, allt under en ginstam av guld belagd med en svart cirkelpassare, vars uppvända ben förlänger sparrens vinkellinjer, åtföljd ovan och på vardera sidan av ett rött mantuanskt kors. 
1372    Lindh  Skåne  Kristianstad  1998  I silver ett ginbalksvis ställt grönt lindblad belagt med ett likarmat (grekiskt) kors av guld. 
1371    Lindgren  --    1942  I fält av guld tre gröna lindblad, vilkas stjälkar är gaffelkorsformigt förenade, inom en grön bård. 
1370    Lindehammer  Danmark    1986  I fält av silver en uppväxande grön lind med stammen på båda sidor åtföljd av en utåtvänd svart hammare. 
1369    Lindegård  Småland  Kronoberg  1964  I fält av guld tre svarta stickkors, ordnade två över ett. 
1368    Lindblom  Uppland  Uppsala  1818  I fält av guld ett svart patriarkalkors. 
1367    Lindblad  Västergötland  Göteborg  1976  I guld ett balkvis ställt grönt lindblad. 
1366    Linander  Skåne  Malmöhus  1979  Kvadrerad; första och fjärde fältet av guld, vari tre blå lindblad ordnade ett över två i trepass, andra fältet blått vari tre bjälkar av guld, och tredje fältet blått, vari en balk schackrutad i guld och blått. 
1365    Liljebladh    Stockholm  1980  I rött två med blad uppväxande och korsade liljestänglar av silver. 
1364    Lidman  --    1950  I grönt fält en bergsmansslägga och ett bergjärn i kors och däröver två i bjälke ordnade plogbillar, allt av silver. 
1363    Lidmalm    1951  En brinnande bevingad fackla och däröver en ginstam belagd med tre rundlar. 
1362    Lidgren  Skåne  Malmöhus  1992  I rött fält en båt under två i bjälke ställda franska liljor inom en enkel liljeinfattning, allt av guld. 
1361    Lernfelt  Uppland  Uppsala  1948  I fält av [metall] ett ormomslingrat antoniuskors, med ormen sinistervänd. 
1360    Lembke  --    1746  I blått fält ett lamm av silver med höger fot hållande en stång [av guld] med en röd tvåflikig fana belagd med två korslagda svärd av guld. 
1359    Lekholm  Skåne  Malmöhus  1999  I blått fält ett andreaskors av guld i de tre övre korsvinklarna åtföljt av en hästsko av silver med utåtvända skänklar och i den nedre korsvinkeln av en ring av silver. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa