Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
1358    Lejonborn  Småland  Kalmar  1991  I rött ett upprest tillbakaseende lejon av guld på vars rygg ett stående barn av silver med höger hand i lejonets gap och vänster hand gripande om lejonets svans. 
1357    Leijonstierna  Skåne  Kristianstad  1998  I rött fält två motvända tillbakaseende lejon gemensamt hållande en sjuuddig stjärna, allt av guld. 
1356    Leidesdorff    Stockholm  1945  I fält av [metall] en stegrande häst och däröver en ginstam belagd med tre metkrokar. 
1355    Läffler    Stockholm  1948  I fält av [metall] ett grönt palmträd uppväxande från ett svävande berg bestående av tolv spetsar ställda sju och fem [läs: fem och sju]). 
1354    Lavin  --    1945  Tre stolpvis i balk ställda liljor. 
1353    Lauricella  Uppland  Stockholm  2001  I fält av purpur en gående ödla av guld med blå beväring över en av en strålskura bildad stam av guld. 
1352    Lauenheim  Belgien  Brabant  1995  I blått fält en borg med centraltorn åtföljt av två femuddiga stjärnor, allt av guld. 
1351    Larsson  Skåne  Malmöhus  1975  I silver två smala stolpar och två smala bjälkar inom en bård, allt rött [och förenat]. 
1350    Larsson  --    1970  I rött fält två uppåtvända och nedanför dem en nedåtvänd treblading, deras stjälkar förenade på så sätt att stjälkarna från de båda övre leder runt dem på utsidorna och sedan förenas i sköldmitten med stjälken från den undre, allt av guld. 
1349    Lappalainen    2001  I fält av guld tre svarta avbarrade furor uppväxande från ett uppskjutande svart berg belagt med en plogbill av silver. 
1348    Lansier  Skåne  Malmöhus  1989  I fält av silver en svart vinge och en svart fyrkant vari en fyrbladig ros av silver. 
1347    Lansenfeldt  Västergötland  Göteborg  1968  Delad i blått, vari två sporrklingor av silver, och silver, vari en blå ekkvist med två blad och ett ollon. 
1346    Lange  Småland  Kalmar  1951  I blått fält tre stolpvis ställda rågax av guld, ordnade två över ett, och däröver en röd ginstam belagd med ett flätverk av guld bestående av fem balkvis och fem ginbalkvis gående strängar. 
1345    Lange  --    1722  En vildman stående på mark och med höger hand stödjande sig på en nedvänd klubba. 
1344    Lange  Bohuslän    1768  Delad i grönt, vari en arm framskjutande ur ett framskjutande moln och hållande en merkuriestav, allt av silver, och silver, vari en korg med blad och frukter på en stam, allt av guld. 
1343    Lanestedt  Bohuslän  Trestad  1977  I rött tre pilar av guld lagda två i kors och ett stolpvis samt överlagda med en kvarnsten av silver med ett rött möllejärn. 
1342    Landgren    1934  I blått fält en bjälke av silver belagd med tre röda ringar. 
1341    Landahl  Skåne  Malmöhus  1967  I svart fält en tupp av silver med röd beväring åtföljd av en ginpost av silver med tre röda malteserkors i stolpe. 
1340    Ladenvall  Västergötland  Sjuhärad  1992  I fält av silver ett blått halster och däröver en med tre femuddiga stjärnor av silver belagd blå ginstam. 
1339    Kiörning  Skåne  Malmöhus  1725  En på mark stående man i knälång kjortel, fotsid mantel och peruk, i höger hand hållande en kalk och i vänster en uppslagen bok.  
1338    König  Finland  Karelen  1688  Ett genomgående smalt kors i varje vinkel åtföljt av en stjärna. 
1337    König  Blekinge    1688  En krönt yngling /prins/ (med fluffiga knäbyxor) i högra handen stolpvis hållande en spira och med vänstra handen i sidan, stående på mark. 
1336    Köhn  Småland    1701  Kluven, i dexter fält en uppåtböjd gren, varpå mellan två ollon ett (till synes) mångfliktigt blad, i sinister fält en örn framkommande från skuran. 
1335    Köler  --    1697  Ett korskrönt hjärta. 
1334    Köhler  Östergötland    1697  En duva med olivkvist i näbben stående på en kub. 
1333    Köhler  --    1697  En duva med olivkvist i näbben på mark. 
1332    Kåhre  Skåne  Kristianstad  1724  En fågel sittande på en uppskjutande störtad sabel. 
1331    Kyllenbeck  --    1775  Här okänd. 
1330    Kuut  Ångermanland    1633  Ett lamm hållande en korsstång med spetsigt banér över en dödskalle mellan två blommor över ett timglas. 
1329    Kuse  --    1694  Sju blommor, varav den mittersta är högst och de andra avfaller åt sidorna, uppväxande från mark. 
1328    Kumblæus  Dalarna    1660  En pelikan ristande sig på bröstet för sina ungar. 
1327    Kullman  Västergötland    1697  En sinistervänd tupp, åtföljd av två rundlar, stående i toppen av ett träd uppväxande från en kulle. 
1326    Krönstrand  Östergötland    1697  Ett hjärta genomborrat av två korslagda pilar samt ovan och nedan åtföljt av en sexuddig stjärna. 
1325    Kröger  Stockholm  Stockholm  1675  En bågskytt. 
1324    Kråka  Skåne  Malmöhus  1719  En kråka på kulle. 
1323    Krüger  --    1896  I fält av guld en blå balk belagd med en femuddig stjärna mellan två rundlar, alla av guld, och åtföljd ovan av en treudd och nedan av ett svärd, båda svarta. 
1322    Krutmeijer  Skåne  Malmöhus  1675  En fyrbladig ros över en sexuddig stjärna. 
1321    Krutenius  Uppland    1688  Otydligt, något stående på ett klotliknande föremål på mark i sin sköldhälft. 
1320    Kruth  Östergötland    1806  Ett lamm med tvåtungad korsstavsfana. 
1319    Kruse    Stockholm  1732  Ett latinskt kors på ett uppskjutande treberg. 
1318    Kruse  Uppland  Stockholm  1612  Ett bomärke. 
1317    Kruke  Västmanland    1688  Två korslagda benknotor överlagda av en stolpvis ställd orm, ringlande svansen upp mot huvudet igen så att den liknar siffran 8 fast öppen upptill. 
1316    Krohn  Skåne  Malmöhus  1688  En sinistervänd vakande trana. 
1315    Krokius  Småland  Jönköping  1688  En blomma uppväxande från gräsbevuxen mark. 
1314    Krok  Finland  Tavastland  1743  En hjort upprest mot ett uppväxande träd. 
1313    Krok  Småland  Kronoberg  1688  Ett korskrönt bevingat hjärta. 
1312    Krok  --    1665  En metkrok. 
1311    Krog  Halland    1687  En duva stående med lyftade vingar 
1310    Svensson  Östergötland    1710  En palm uppväxande från mark. 
1309    Petri  Östergötland    1642  En kalk. 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa