Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
808    Hedman  Västergötland  Göteborg  1953  Tre åt dexter gående vildmän, vardera med en klubba över höger axel och på vänster arm bärande en sköld belagd med en av vågskuror bildad ginbalk. 
807    Hedlund  Skåne  Malmöhus  1963  I fält av guld två i bjälke ställda svarta korpar med röd beväring över en svart stam, beströdd med lindblad av guld. 
806    Hedenfeldt  --    1938  I fält av guld en av vågskuror bildad blå ginbalk mellan ett rött orrhuvud och ett svart svärd. 
805    Hedelin  Västergötland  Sjuhärad  1963  I fält av guld en svart spets belagd med en kyrkklocka av guld och ovan åtföljd av två svarta S:t Georgskors. 
804    Hedberg  --    1995  Ett treberg åtföljt ovan av två rosor. 
803    Hector  Tyskland    1951  I blått fält fyra trekanter av silver med de smalare spetsarna mot mitten. 
802    Heckler  Skåne  Malmöhus  1999  I rött en spets av guld belagd med en röd stridshandske och ovan åtföljd av två avslitna griphuvuden av guld. 
801    Törnsten  Västergötland  Sjuhärad  1715  En kalk på ett altare under två uppväxande, motböjda och korslagda törnkvistar med vardera en ros på yttersidan. 
800    Hebbe  Tyskland    1910  I rött fält en stolpvis ställd krönt nyckel av silver åtföljd på vardera sidan av en sexuddig stjärna av guld. 
799    Hasselrot  --    1832  I grönt fält en fransk lilja av silver. 
798    Hasselberg  Västergötland  Skaraborg  1967  Fält delat i blått, vari två hasselnötter av guld, och guld, vari ett blått treberg. 
797    Haslum    Stockholm  1947  I blått fält en hasselnötsklase. 
796    Harlin  Uppland  Uppsala  1990  I blått fält en bro av silver överläggande ett genomgående latinskt kors av guld. 
795    Hargeby  Småland  Kronoberg  1963  Av en tretinnad skura delad i silver, bestänkt med blodsdroppar, och rött. 
794    Hanzon    Stockholm  1981  I svart fält en sol av guld inom en av en rött, guld och grönt sammansatt bård. 
793    Hanström    Stockholm  1947  I fält av silver en grön balk åtföljd av ett grönt blad ovantill och av en grön skära nedantill. 
792    Hansson  Skåne  Malmöhus  1965  Av en vågskura delad i blått, vari en fisk av guld, och guld, vari tre röda musselskal, ställda två över en. 
791    Hanson  USA    1990  I blått fält en balk av silver belagd med en röd pil samt åtföljd ovan av en vingad konisk vikingahjälm och nedan av ett klöverbladskors, båda av guld. 
790    Hammar  Uppland  Uppsala  1992  I fält av silver en blå örn med gloria av guld uppväxande från en blå stam belagd med tre i bjälke ställda uppåtväxande vinblad av silver. 
789    Hammar  --    1897  I svart fält en stolpvis ställd hammare av guld åtföljd av tre stiliserade murkronor av silver nedanför och vid sidorna av hammarskaftet. 
788    Hambert  Västergötland  Göteborg  1960  I rött fält en sänkt sparre åtföljd i sköldhuvudet av två sporrklingor och i stammen av ett musselskal, allt av silver. 
787    Hals  --    1923  En harneskklädd arm hållande om kolven ginbalkvis ett gevär. 
786    Hallström  Skåne  Malmöhus  1963  I fält kluvet i silver och svart två fiskar, dexter störtad och sinister uppstigande, bildande en ring av motsatta tinkturer. 
785    Hallin  Östergötland    1950  Fyrstyckad av guld och rött med en störtad kammarherrenyckel av guld i andra fältet och en våg av guld i det tredje. 
784    Hallgard  Skåne  Malmöhus  1981  Genom ett inbjöt mantelsnitt delad i rött, vari två femuddiga stjärnor av guld, och guld, vari ett stolpvis ställt svärd bjälkvis överlagt med ett svärd, båda röda. 
783    Hallberg  Skåne  Malmöhus  1992  Delad medelst mantelsnitt i svart, vari två sexuddiga stjärnor av silver, och silver, vari en naturfärgad nyckelpiga. 
782    Hahr  Uppland  Uppsala  1919  Ett upprest lejon. 
781    Hagerman    Stockholm  2001  I blått en uppvänd stolpvis ställd nosklämma åtföljd av tre blommor (1, 2) av johannesört, allt av guld. 
780    Hagberg  Västergötland  Skaraborg  1983  Kluven i rött, vari två korslagda nycklar med axen nedåt, båda av silver, och fält, kvadrerat i svart och silver, samt däröver en ginstam av silver med ett rött S:t Georgskors. 
779    Hagander  Värmland    1966  I blått fält ett liktorknippe av guld överlagt av en våg av guld. 
778    Hæg  Norge    1999  Medelst två av vågskuror bildade balkar av silver styckad i blått, rött och blått, varvid i det röda fältet en häggblomma av silver med ståndare och pistill av guld samt i vardera av de blå fälten en femuddig stjärna av silver. 
777    Göthblad  --    1999  Delad, i övre fältet en lagerkvist korslagd med en värja, i nedre fältet en upprest grip. 
776    Gärtner  Västergötland  Göteborg  1977  I fält av guld ett i form av ett andreaskors ställt rött kristusmonogram. 
775    Gyllensten  Skåne  Malmöhus  2001  Fältet grönt med i stammen en av vågskuror bildad kavle bjälkvis av guld varifrån ett uppstigande dubbelsvansat lejon i samma tinktur med röd beväpning och hållande stolpvis en röd domstav. 
774    Gyllensporre    Stockholm  2001  I fält av guld, belagt med en blå ginstam, en sporre med klingan ställd i ginstammen och av motsatta tinkturer, samt med röd rem med blått spänne. 
773    Gyllenhjärta    Stockholm  1995  I blått ett lejon hållande ett hjärta krönt av en öppen krona, allt av guld. 
772    Gyllenbok  Skåne  Malmöhus  1992  I grönt fält en stolpvis ställd murslev med skaft nedan åtföljd av nio bokblad ordnade fyra, två, tre, allt av guld. 
771    Gustafsson    1983  Styckad, första fältet två gånger kluvet och två gånger delat i blått och silver, andra fältet av guld. 
770    Gunnarsson  Västergötland  Skaraborg  1973  I fält [av metall] en våg med ställ, detta nedtill belagt med en femuddig stjärna. 
769    Guldenfinger  Södermanland  Stockholm  2001  I grönt balkvis ett pekfinger av guld med röd nagel. 
768    Guldemond  Nederländerna    1600-tal  I fält av guld, bestrött med biljetter av silver, tre gröna treklöverblad, ställda två över ett. 
767    Guldberg  --    1956  I blått fält ett svärd av guld med klinga av silver överlagt av en våg av guld samt därunder ett uppskjutande treberg av guld. 
766    Grönlund  Halland    1997  I guld en grön sparre belagd med tre uppväxande lövträd av guld och nedan åtföljd av en röd ros. 
765    Grundberg  Västergötland  Sjuhärad  1977  I fält delat av en vågskura i rött och silver en spets delad av samma vågskura i silver och grönt. 
764    Grolander  Västergötland  Skaraborg  1958  I blått fält en örn av silver med beväring av guld belagd med ett rött hjärta samt däröver en ginstam av [metall] belagd med ett genomgående [färg] andreaskors. 
763    Grill  Tyskland    1571  I fält av guld en på ett uppskjutande svart treberg på ett ben stående naturfärgad trana i näbben hållande en grön gräshoppa. 
762    Griffin  Skåne  Malmöhus  1977  I svart en upprest grip vars fram- och bakben utformats med hovar, hållande en gren mellan framhovarna, allt av guld. 
761    Grevesmühl  Södermanland    1896  I fält av silver tre röda väderkvarnar med svarta takhuvor och kvarnvingar stående på ett grönt uppskjutande treberg. 
760    Grep    1936  I fält av guld en svart grävgrep utan skaft. 
759    Törnschiär  Skåne  Malmöhus  1687  Tre harneskklädda ben i trepass dvs en triskele över två bjälkvis ställda strängar föreställer möjligen en bjälke. 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa