Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
758    Törnqvist  --    1896  Uppdelad medelst ett smalt gaffelkors av guld i blått, vari Karlavagnens stjärnbild, rött, vari ett svärd, och grönt, vari ett ankare, alla märken av guld. 
757    Grape  Tyskland    1629  I fält av (silver) en trefotad (gyllene) kittel med handtag och med tre därur uppväxande röda rosor på gröna stjälkar. 
756    Granström    1978  I grönt fält två av vågskuror bildade stolpar av silver. 
755    Gottlieb  --    1950  I fält av silver en stående röd vildman med gröna kransar. 
754    Gottberg    Stockholm  2000  I rött fält en igelkott av guld med blå beväring gående på en bjälkvis genomgående kedja bestående av sammankopplade ringar av guld. 
753    Goos  Tyskland    1967  I rött fält ett uppskjutande armborst med en gås sittande på bågen, allt av guld. 
752    Glimne  Halland    1953  I blått fält en trearmad ljusstake med ljus av silver och med lågor formade som sexuddiga stjärnor av guld. 
751    Glambeck  Skåne  Malmöhus  1963  I svart fält en leopard av guld över en medelst vågskuror bildad sänkt bjälke av silver. 
750    Gjötterberg  --    1934  Delad, övre fältet svart med två bjälkvis ställda strömmar av silver, undre fältet av guld med en röd spets. 
749    Gilstring  Östergötland    1962  Ett eldstål och däröver en eldsflamma. 
748    Gilderstam  Skåne  Kristianstad  1961  I svart fält en uppdragen torrstam av guld. 
747    Giertz  Västergötland  Göteborg  1965  I rött fält en uppslagen evangeliebok av silver med snitt av guld överlagd ett balkvis ställt svärd av silver med fäste av guld. 
746    Gidlund  --    1999  I fält av silver en blå nedvänd mussla, belagd med en pärla av silver, samt en blå ginstam, belagd med fem droppar av silver, ordnade två över tre. 
745    Getzmann    Stockholm  1940  I [färg] fält ett upprätt flätverk [av metall] samt en ginstam [av metall] belagd med tre liljor. 
744    Gerring    Stockholm  1967  I blått fält en med pilspets försedd hästsko och däröver tre bjälkvis ordnade biljetter, allt av silver. 
743    Gernandt  Tyskland    1976  I blått fält en ginbalk nedan åtföljd av en femuddig stjärna av guld. 
742    Gerber  Tyskland    1807  I fält av guld en uppstigande grönklädd jungfru med båda händerna hållande ett rött äpple över huvudet. 
741    Gejde  Skåne  Malmöhus  1997  I guld tre i stolpe ställda svarta rundlar förenade genom svarta strängar, vardera rundeln på sidan åtföljd av två mindre röda rundlar i bjälke och förenade med svarta strängar. 
740    Geijer  --    1956 (1792)  I fält av guld en svart fläkt gam. 
739    Gefvenberg  Östergötland    1980  Kluven i silver och rött med ett uppskjutande treberg under två fyrbladingar, allt i motsatta tinkturer. 
738    Gefeldt    Stockholm  1951  I blått fält en kogg med flagga i för och akter, beslaget segel och med rån på vardera sidan om masten krönt av en sexuddig stjärna. 
737    Gedda  Västergötland  Göteborg  1948  I fält av guld två korslagda röda gäddor. 
736    Garpenhed  Skåne  Malmöhus  1967  I fält av guld bestrött med röda fembladingar en slingrande svart orm med röd tunga. 
735    Gardemeister  Västergötland  Göteborg  1986  I blått en uppgående måne i ginstammen över tre sexuddiga stjärnor ordnade två över en och därunder en stolpvis ställd pil överlagd med två korslagda pilar, allt av guld, pilarna sammanbundna av ett rött band med ändarna arrangerade bjälkvis. 
734    Grundell  Halland    1743  Två blommor och gräs uppväxande från mark. 
733    Giers  Bohuslän    1723  Tre balkvis ställda och i bjälke ordnade gärsar uppstigande ur böljor samt ovan dexter en nedskjutande sol. 
732    Göthe  Östergötland    1697  Tre blommor uppväxande från ett hjärta. 
731    Göthe  Östergötland    1687  En blomma uppväxande från en kulle. 
730    Henriksson  Västergötland  Göteborg  1672  Ett bomärke. 
729    Gök  Västergötland    1710  En sittande gök och dexter därom en balkvis ställd värja, samt i ginstammen två sexuddiga stjärnor. 
728    Giers  Västergötland    1704  Kluven och dexterdelad, fält 1: en sexuddig stjärna, fält 2:. en ginbalksvis ställd ström, 3. två bjälkar. 
727    Giers  Gästrikland    1705  Fortuna med sitt segel balanserande på ett klot. 
726    Giärs  Uppland    1688  En bjälkvis ställd fisk (gärs). 
725    Giädda  Västergötland    1772  En fisk (gädda?). 
724    Giedda    Pommern  1750  Tre över varandra ställda gäddor, den mellersta sinistervänd, över en av en vågskura bildad stam, upprepade gånger delad av vågskuror. 
723    Giädda  Östergötland    1674  En ginbalksvis ställd gädda. 
722    Gåse  Uppland  Stockholm  1666  En gås. 
721    Gyldenär  Halland    1656  En sänkt kluven sparre åtföljd av tre fyrbladingar, två ovan och en nedan. 
720    Guthræus  Dalarna    1639  Ett gudslamm på mark. 
719    Lennartsson  Estland  Ösel  1697  Fortuna med sitt segel balanserande på ett klot. 
718    Jönsson  Uppland    1686  En stolpvis ställd och i båda ändar avhuggen gren med tre blad på vardera sidan. 
717    Månsson  Bohuslän    1723  En sexuddig stjärna på vardera sidan åtföljd av ett brinnande hjärta, dessa nedtill förbundna genom en girland av törne. 
716    Sveno  Småland  Jönköping  1697  En genomgående stolpe med fyra nedåtriktade pliggar på sinister sida. 
715    Tomasson  Bohuslän    1723  En uppväxande blomma med två stjälkblad. 
714    Andersson  Västergötland    1715  En sinistervänd duva med lyftad vinge på en ginbalksvis uppväxande gren. 
713    Bengtsson  Småland  Kronoberg  1687  Tre blommor med tre blomklasar uppväxande från ett hjärta. 
712    Gumælius  Småland  Jönköping  1673  Troligen en trana (eller duva). 
711    Gullberg  Blekinge    1688  En sinistervänd kyrka med tvetungad flöjel på långhusgaveln) på mark och ovan åtföljd av en sol/stjärna. 
710    Gudmundsson  Småland  Kronoberg  1608   
709    Gudhemius  Västergötland  Sjuhärad  1743  Ett tvåvåningars stenhus (med gavel synlig på dexter sida). 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa