Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
608    Gadd  Småland    1723  En naken arm framskjutande ur en sky och hållande en orm, slingrande sig runt armen. 
607    Gacchræus  Hälsingland    1689  En duva på kvist 
606    Larsson  Östergötland    1719  En utslagen ros och två knoppande uppväxande från ett hjärta. 
605    Föch  Skåne  Kristianstad  1688  Ett sinistervänt gudslamm på mark. 
604    Fältrenter  Västmanland    1710  Ett träd på ett uppskjutande berg. 
603    Fältenberg  Uppland  Stockholm  1704  En fågel på mark. 
602    Feltberg  Västergötland    1704  En klädd arm framskjutande ur en sky och hållande en värja. 
601    Fux  Småland  Kalmar  1687  En uppväxande stjälk med tre småblommiga blommor och ett smalt blad utväxande från vardera sidan om rotfästet, på mark. 
600    Fundanus  Skåne  Kristianstad  1688  IHS med grekiska versaler och förkortningstecken däröver. 
599    Fundahn  Skåne  Malmöhus  1726  En knästående bedjande man på mark samt från ovan dexter en framskjutande arm hållande en våg och från ovan sinister en framskjutande strålande sol. 
598    Funck  Uppland  Stockholm  1645  Ett bomärke. 
597    Fröman    Stockholm  1721  Ett lejon. 
596    Fröling  Östergötland    1743  En kalk på ett dukövertäckt altare och däröver guds namn i hebreisk skrift strålande som en nedskjutande sol. 
595    Frykman  Värmland    1697  Ett träd uppväxande från mark. 
594    Frost  Skåne  Kristianstad  1716  En uppslagen bok belagd med text, på dexter sida Y, V, på sinister sida på sinister sida 116, 13.  
593    Frost  Estland    1697  En räv gående på mark. 
592    Frondin  Uppland  Västmanland  1688  En ormstav med två utväxande bladskott upptill. 
591    Frondell  Västergötland  Skaraborg  1720  En av ett hjärta krönt uppslagen bok på ett altare. 
590    Frisk  Småland  Kalmar  1740  Ett ankare. 
589    Frisell  Västerbotten    1772  Kvadrerad, 1. och 4. en vildman i höger hand hållande en hammare, 2. och 3. en krona. 
588    Frizelius  Skåne  Malmöhus  1688  En orm slingrande runt ett latinskt kors. 
587    Fritze  --    1896  I blått fält ett andreaskors av silver belagt med ett rött hjärta. 
586    Friis  Halland    1772  En rökpust uppbolmande ur en sarkofag på mark under en nedskjutande strålande sol. 
585    Friis  Halland    1743  Ett latinskt ormomslingrat kors på vardera sidan nedtill åtföljt av en duva vänd mot stammen. 
584    Friis  Halland    1688  En duva med olivkvist i näbben stående på en orm och därunder en bjälke. 
583    Frigelius  Småland  Kalmar  1697  Ett träd uppväxande från en gräsbevuxen kulle. 
582    Frigelius  Västergötland  Skaraborg  1697  En framskjutande klädd arm svingande en tvetungad vimpel. 
581    Friese  --    1713  Fortuna med sitt segel balanserande på ett klot. 
580    Frich  Skåne  Malmöhus  1697  Ett träd uppväxande från gräsbevuxen mark. 
579    Friberg  Västergötland  Sjuhärad  1700  En sinistervänd harneskklädd arm svingande ett svärd. 
578    Frestadius  --    1896  I fält av silver en genomgående blå spetsruta belagd med en merkuriestav av guld överlagd av en ginbalksvis ställd svart pil slutad nedtill i en ring (alt. ett järnmärke med kraftigt utdragen pildel). 
577    Fremling    1689  En vilande hjort. 
576    Jönsson  Skåne  Malmöhus  1688  En pelikan ristande sitt bröst inför sina ungar i uppskjutande rede. 
575    Hansson  Skåne  Malmö  1687  Ett initialbomärke bildat av bokstäverna FHS. 
574    Gunmunsson  Skåne    1687  Ett träd uppväxande från mark. 
573    Frantzich  Västergötland    1772  En långsmal sinistervänd fisk bitande om klingan på ett i ginposten stolpvis ställt svärd. 
572    Törnevallius  Småland  Kalmar  1697  En nedskjutande strålande sol över en uppväxande törnbuske. 
571    Francke  Skåne  Malmö  1694  Fortuna med sitt segel balanserande på ett klot. 
570    Franck  Småland  Kronoberg  1748  Ett sinistervänt lamm med tvåtungad fana på mark. 
569    Franck  Blekinge    1722  En fågel med kvist i näbben sittande på ett fågelbo. 
568    Franck  Hälsingland    1651  En svan 
567    Foss  Skåne  Malmö  1665  I fält av silver (eller grönt) en sittande tillbakaseende naturfärgad räv. 
566    Fortelius  Finland  Nyland  1743  En knäfallen människofigur i mantel bedjande med ett ginbalksvis lutat ankare och en (lager)kvist i famnen, allt på mark, samt ovan dexter en nedskjutande strålande sol. 
565    Fortelin  Västergötland  Göteborg  1772  Ett hjärta belagt med ett kors 
564    Forsmark  Småland    1711  En hund uppstigande från en ginbalksvis ställd ström samt något i sköldfoten. 
563    Forssman  Småland    1688  En ginbalksvis ställd ström. 
562    Forsman  Stockholm  Stockholm  1711  Ett halvt upprest lejon. 
561    Forsman  Skåne    1662  En man i höger hand hållande (något) och uppstigande ur böljor. 
560    Forselius  Finland  Kuopio  1743  En hitåtvänd uppstigande präst i allongeperuk i höger hand hållande en kalk och i vänster, framför sig, en oblatask. 
559    Forsselius  Västergötland  Sjuhärad  1697, 1720  En duva med olivkvist i näbben sittande på en stubbe med grönskande skott på en gräsbevuxen kulle. 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa