Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
458    Jonasson  Dalarna    1575  En kalk. 
457    Johansson  Västmanland  Örebro  1666  Två korslagda pilar. 
456    Johansson  Södermanland    1576  Ett gudslamm med korsfana. 
455    Hindersson  Uppland  Stockholm  1655?  En harneskklädd arm svingande ett svärd. 
454    Arvidsson  Uppland  Stockholm  1624  En bildad tilltagande måne och dexter därom en femuddig stjärna. 
453    Andersson  Ångermanland    1639  Ett timglas över en dödskalle. 
452    Eosander  Östergötland    1642  En kalk. 
451    Envallius  Uppland    1720  Två träd uppväxande från varsin uppböjd snedstam. 
450    Enroth  Västmanland    1725  En fransk lilja. 
449    Ennes  --    1896  Styckad i blått, vari en femuddig stjärna av guld, och guld. 
448    Engstedt  Skåne  Kristianstad  1719  En man i knälång dräkt stående på en kulle och höjande armarna mot två molnskyar, mellan vilka ovan bokstäverna IHS är synliga. 
447    Engman  Gotland    1697  En man i rock stödjande högra handen i sidan [sannolikt på gräsbevuxen mark (äng), dock inte synligt i detta skadade avtryck]. 
446    Engeström  Skåne  Malmöhus  1722  En på mark sittande duva med olivkvist i näbben.  
445    Engelholm  Skåne  Malmöhus  1688  En änglaflykt. 
444    Engelholm  Skåne  Malmöhus  1671  En ängel. 
443    Eneroth  Västergötland    1772  Av en balk av [guld] delad i blått, vari tre femuddiga stjärnor, och silver, vari bokstäverna CEE sammanslingrade. 
442    Eneroth  Skåne    1702  En vildman på mark i högra handen hållande en uppryckt en. 
441    Eneroth  Finland  Nyland  1697  En stubbe. 
440    Eneroth  Östergötland    1687  En balkvis ställd stubbe med ett på sinister sida uppskjutande grönskande skott. 
439    Enemann  Småland    1697  En harneskklädd arm svingande ett svärd. 
438    Eneqwist  Finland  Åbo  1675  Ett enträd uppväxande från mark och förgrenande sig i två spretiga grenar. 
437    Enegren  Västergötland    1710  En kalk. 
436    Enebom  Dalarna    1772  I rött fält ett latinskt kors av silver med en omhängd törnekrans. [Initialer inskrivna.] 
435    Enebohm  Västmanland    1720  Tre enar på mark. 
434    Endislöv  Gotland    1645  Ett bomärke bestående av en uppåtriktad pil med tvärbjälke på mitten nedtill övergående i ett ankare. 
433    Enberg  Västergötland  Göteborg  1728  Tre enar uppväxande från mark. 
432    Enberg  Finland  Tavastehus  1712  Tre träd uppväxande från ett uppskjutande berg. 
431    Enander  Bohuslän    1772  Ett träd uppväxande bakom en mur och däröver en molnsky. 
430    Enander  --    1696  En nedskjutande strålande sol över ett träd uppväxande från mark. 
429    Elfström  Bohuslän    1723  En uppslagen bok. 
428    Elfström  Västmanland    1715  En älv framforsande mellan två berg. 
427    Ekström  Västmanland    1720  Ett träd uppväxande från mark. 
426    Elfvius  Dalarna    1682  En kalk, nedan åtföljd av (två otydliga föremål). 
425    Elers  Västergötland  Sjuhärad  1772  En sinistervänd röd ekorre på mark med båda tassarna hållande en grön kvist. 
424    Elvius  Dalarna    1662  Två av vågskuror bildade bjälkar. 
423    Elling  Småland    1704  Delad av en vågskura. 
422    Eriksson  Uppland  Stockholm  1670  Ett träd uppväxande från mark och på vardera sidan åtföljd av tre uppväxande rosor, den mellersta högst. 
421    Elgh  Västergötland    1752  En gående älg. 
420    Elgh  Hälsingland    1688  Två korslagda palmkvistar ovan åtföljda av en krona och nedan av en dödskalle. 
419    Elers  Blekinge    1743  En ekorre ätande en nöt, på mark. 
418    Elande  Gotland    1720  En sjubladig blomma med två stjälkblad. 
417    Ekström  Bohuslän    1772  Guds namn i hebrisk skrift inom en nedskjutande strålkrans över ett hjärta på ett altare. 
416    Ekström  Dalarna    1743  En ek uppväxande från mark över vatten. 
415    Ekström  Baltikum    1697  En bjälkvis ställd ström överlagd av en ek uppväxande från mark. 
414    Echman  Östergötland    1752  En ek samt sinister därom en vildman med vänstra handen stödjande på en nedvänd klubba (på mark? 
413    Eekman  Västergötland    1744  En ek uppväxande från mark. 
412    Ekman  Västergötland    1715  En man i karolinsk klädnad i högra handen hållande en uppryckt ek. 
411    Ekman  Västergötland    1710  En ek uppväxande från mark. 
410    Echman  Östergötland    1688  En uppväxande blomma med bred, platt uppvänd blomkalk och två par stjälkblad.  
409    Ekman  Dalarna    1697  En ek uppväxande från mark. 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa