Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
208    Dahlberg  Halland    1707  Ett uppskjutande gräsbevuxet berg. 
207    Dahlberg  Halland    1695  Styckad, i övre fältet ett balkvis ställt föremål (ormstav?), i nedre fältet en från skuran framkommande balkvis ställd fransk lilja. 
206    Dahl  Västmanland    1723  En fläkt örn stående på mark. 
205    Daden  Jämtland    1697  I fält av silver ett naturfärgat träd uppväxande från mark. 
204    Brodin  Uppland    2002  I fält av silver ett uppskjutande blått treberg belagt med en genomgående bro av silver i tre spann och med spetsigt krön och ovan åtföljt av tre blå rundlar, ordnade en över två. 
203    Bladh  Halland    2002  I guld ett grönt tistelblad. 
202    Cylius  Tyskland    1834  Kluven i guld, vari en svart örnvinge, och svart, vari tre liggande halvmånar av silver ordnade i stolpe. 
201    Cronlund  --    1950  Kluven i silver och blått vari tre ankare, ordnade två över en, av motsatta tinkturer. 
200    Cronholm  Småland  Jönköping  1981  I blått två i andreaskors lagda och motvända hammare åtföljda av fyra liljor, en i vardera korsvinkeln, allt av guld. 
199    Coombs  Uppland  Uppsala  1994  Av en vågskura delad i blått, vari en bevingad sjökentaur med pil och båge, allt av silver, och snedrutat i guld och grönt. 
198    Colliander  Södermanland  Stockholm  1970  Av en trebergsskura delad i guld, vari två röda S:t Georgskors, och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld. 
197    Colbjörnsen  Skåne  Malmöhus  1969/1700-tal  I blått en sjuuddig stjärna av guld över en bred, sänkt röd bjälke med en gående svart björn över en stam av guld. 
196    Colbjörnsen  Skåne  Malmöhus  1945  En björn med hitvänt huvud stående mellan två från vardera sidan framskjutande granar och över en bjälkvis ställd ström samt under en sexuddig stjärna. 
195    Cibri  Skåne  Malmöhus  1999  Delad i rött, vari en uppstigande häst med grimma åtföljd ovan dexter av en sporrklinga, allt av silver, och silver, vari tre stolpvis i bjälke ställda gröna sädesax. 
194    Chronquist  Skåne  Malmöhus  1983  I rött en trekantsharv med ramar upptill förenade i andreaskors av guld, åtföljd ovan av två rundlar av silver, sinister rundel belagd med korsskugga. 
193    Chronier  Halland    1999  I silver en harneskklädd och behandskad blå arm uppskjutande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.  
192    Christiansson  --    1966  Delad i guld, vari två korslagda uppvända blå åror, och grönt, vari två korslagda naturfärgade rosenkvistar. 
191    Christell    Stockholm  1951  Ett bevingat ankare på ömse sidor upptill åtföljt av två bjälkvis ställda antika åskviggar. 
190    Champs  Belgien    1850  Kvadrerad: 1. i grönt fält en harv av guld åtföljd av tre bjälkvis ställda röda grekiska kors, ordnade en över två; 2. i fält av silver en svart dubbelörn med röd beväring och kronor av guld; 3. gråverk; 4. i fält av silver en grön stam med fem uppväxande gröna sädesax och däröver fyra i bjälke ställda femuddiga stjärnor av guld. 
189    Cervin  Västergötland    1959  I fält av guld en röd treudd uppskjutande från en röd stam belagd med ett fisknät av guld. 
188    Cervin  --    1940  I grönt fält en upprest hjort av guld och däröver en ginstam av guld. 
187    Centervall  Skåne  Malmöhus  1978  I guld ett svart stickkors belagt i centrum med ett hjärta av guld samt med den övre armen avslutad som på ett ankarkors och de horisontella armarna avslutade som på ett liljekors. 
186    Cedersparr  Uppland  Stockholm  1987  Av en sänkt smal sparre delad i rött, vari två vinblad, och blått, vari ett musselskal, allt av guld. 
185    Cedergren  Södermanland  Stockholm  1980  Kluven i grönt, vari en bila av silver, och silver, vari tre i stolpe ställda gröna lindblad. 
184    Ceder    Stockholm  1978  I blått ett cederträd uppväxande från en klippa, allt av guld, i sköldhuvudet åtföljt av två franska liljor av silver. 
183    Carlzon    Stockholm  1981  I fält av [silver] ett kors, åtföljt i första vinkeln av ett ankare, allt rött. 
182    Carlsson  Skåne  Malmöhus  1993  I guld ett framkommande svart varghuvud med röd tunga och däröver en svart ginstam belagd med tre nedåtvända spetsar av guld. 
181    Carlson  USA  Pennsylvania  1978  I fält, delat i blått och guld, en [sänkt] sparre av silver belagd med en uppslagen bok med snitt av guld och rött band samt åtföljd ovan av två tallkottar och nedan av en sädeskärve, allt av guld. 
180    Carlson  Skåne  Malmöhus  1974  I rött en harneskklädd, plymprydd ryttare till häst, allt av silver, ryttaren hållande i en röd sköld belagd med tre mindre sköldar av silver, ställda två över en. 
179    Carlqvist  Västergötland  Göteborg  1996  I fält av guld ett svart treberg varifrån en uppskjutande svartvingad röd pil. 
178    Carlenfelt  Skåne  Malmöhus  1957  I fält av guld en svart solring. 
177    Böös  Södermanland    1981  Delad i guld och svart med ett möllejärn av motsatta tinkturer över skuran. 
176    Bövik  Västergötland  Göteborg  2000  I fält av silver en blå sinisterstråle belagd med ett grekiskt kors i varje korsvinkel åtföljt av en rundel, allt av silver. 
175    Börjeson  Skåne  Malmöhus  1998  I rött en lindorm av guld med ett griphuvud skilt från bålen och i klorna hållande en ros av silver med grön stängel. 
174    Bökwall  Skåne  Malmöhus  1963  I fält av silver ett med tre rötter uppryckt grönt bokträd, vars sju grenar vardera har fem blad, vid stammen åtföljt av två röda andreaskors. 
173    Bävermalm  Västergötland  Göteborg  1980  I guld en bäver hållande en avbiten stock, allt svart. 
172    Bärmark    1948  I rött fält en merkuriestav av guld och däröver en medelst en vågskura bildad ginstam av guld belagd med två röda kugghjul. 
171    Bäckström  Västergötland    1992/1695  I svart fält ett från en kulle uppväxande träd (lind), allt av guld. 
170    Bäckmalm    Stockholm  1972  Delad av en vågskura i silver, vari tre i bjälke ordnade blå sjöblad, och blått över en stam av guld. 
169    Bågstam  Skåne  Kristianstad  1961  Av ett inböjt mantelsnitt delad i silver, vari två röda linblommor, och rött, vari en kvarnsten av silver. 
168    Byström  --    1896  I fält av silver en av vågskuror bildad blå balk åtföljd ovan och nedan av en svart granat brinnande med flammor av guld. 
167    Bünsow  Uppland  Stockholm  1888  En ginbalk belagd med sju femuddiga stjärnor samt åtföljd ovan av nio rundlar, ställda i ginbalksvisa rader om två, tre och, närmast ginbalken, fyra, samt nedan av en sinistervänd fågel sittande på och överläggande en ginbalksvis ställd lövad gren. 
166    Bylander  Uppland    1989  I grönt en balk av silver samt tre rättvända krykkors ordnade i ginbalk och av motsatta tinkturer. 
165    Byhr  Skåne  Malmö  1961  I fält kluvet i grönt och silver ett halvt kvarnhjul och en halv sporrklinga förenade på skuran och av motsatta tinkturer. 
164    Bursie  Småland    1950  Kluven i blått, vari ett borgtorn av silver, och silver, vari tre röda balkar. 
163    Burman.  Västerbotten    1980  Delad medelst nedvänt mantelsnitt i blått, vari tre femuddiga stjärnor av guld satta två och en, och i guld, vari en blå harneskklädd arm. 
162    Burén  --    1941  I rött fält en bild av Sturkö kyrka och däröver en ginstam, allt av guld. 
161    Buckhorn  Skåne  Malmö  1993  I blått fält en uppslagen bok av silver med på dexter uppslag ett svärd och på sinister en skrivfjäder, båda stolpvis och blå, och därunder en av en vågskura bildad stam av silver. 
160    Brynnel  Södermanland  Stockholm  1959  I fält av guld en svart ringbrynja belagd med ett avslitet ulvhuvud av silver. 
159    Brunsson  Dalsland    1965  Fält delat i rött, vari ett latinskt kors av silver mellan två sädesax av guld, och silver, vari ett rött tjurhuvud med horn och nosring av guld. 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa