Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
158    Broborn  Västergötland    2001  I svart fält ett lejon av guld med röd beväring uppstigande från en av fjällskuror bildad uppböjd bjälke av silver samt åtföljd ovan dexter av en sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets. 
157    Broberg  Spanien    2001  I blått fält en genomgående bro av guld i tre spann på ett treberg av silver och däröver två korslagda båtshakar av guld. 
156    Broberg  Västergötland  Skaraborg  1980  I rött två V-ställda lansar av guld och mellan dessa ett rombformat fönster av guld med fyra röda rutor. 
155    Brix  Bohuslän    1997  I guld en svart stående örn med röd beväring i höger klo hållande ett stolpvis ställt blått svärd. 
154    Briskans  Närke    1998  I fält av silver en blå skans och däröver en av en skyskura bildad blå ginstam. 
153    Bringéus  --    1993  I blått fält en flaxande gås av silver med beväring av guld och med näbben dragande ett nedhängande rep av guld. 
152    Bring  --    1976  En balk åtföljd ovan av en sexuddig stjärna och nedan av ett ankare. 
151    Brilioth  --    1963  Styckad i blått, vari en kalk av silver, och blått, vari en lagerkrans av silver. 
150    Bremberg  Västergötland  Skaraborg  1990  I svart fält ett uppvänt ankare av guld vars dextra klo är utformad som en bila. 
149    Bratt  Värmland    1987  I fält, kluvet i blått och silver, tre sexuddiga stjärnor ordnade två och en över en, varav dexter av silver och sinister röd samt den undre på skuran kluven i silver och rött. 
148    Brangstad  Dalsland    1957  I rött fält en styrratt av silver med åtta spakar varav de två bjälkvisa formade som tjurhorn och med mittrundeln belagd med en röd skomakarhammare. 
147    Bramstång  Skåne  Malmö  1996  I fält av guld ett genomgående rött moln format ovan av tre klöverbladsspetsar och nedan av två, varunder en blå stam. 
146    Bramstorp  --    1950  I grönt fält ett veteax med två blad omgivet av en infattningsvis ställd kedja, allt av guld. 
145    Boström  Uppland  Stockholm  1999  I blått fält ett petruskors överlagt upptill av [och förenat med] ett andreaskors, allt av guld. 
144    Boström  Västergötland  Göteborg  1960  I rött fält en knap av guld. 
143    Boström  Västerbotten    1896  I rött fält en störtad tryckt spets av guld belagd med ett blått patriarkalkors och nedtill åtföljt av två rosor av silver över en signetring av guld. 
142    Bornerheim  Uppland    1980  I blått fem sexuddiga stjärnor ordnade tre, två, en över en uppgående halvmåne, allt av silver. 
141    Borgström  Skåne    2000  I fält av silver en svart balansvåg över en sänkt röd bjälke ovan bildad av en tinnskura och nedan av en vågskura. 
140    Borgenfalk    Stockholm  2000  I fält av silver en blå falk med näbb av guld uppstigande ur ett rött borgtorn med två fönstergluggar och port av guld, borgtornet åtföljt på dexter sida av en blå lilja och på sinister av en röd. 
139    Bonnevier  Belgien  Vallon  1700-tal  Delad och överkluven: 1. i svart fält två benknotor av silver korslagda i en ring av guld; 2. i blått fält en fransk lilja av silver; 3. i fält av silver en röd avstött sparre. 
138    Bonde  Halland    1996  I rött en regnbåge i form av en av bågskuror bildad ginbalk av guld, blått och silver, åtföljd ovan av en femuddig stjärna av silver och nedan av en balkvis ställd lilja av guld. 
137    Bolin    Stockholm  2000  I fält av guld fyra röda biljetter ställda i kors över en uppskjutande svart hårig och kloförsedd vänsterhand med handryggen hitåt vid handleden bjälkvis genomborrad av en röd skäkta. 
136    Boldemann  --    1950  I blått fält tre uppväxande kornax av guld. 
135    Beve    Vallon  1600-tal  I blått fält en dryckeskanna av guld. 
134    Boheman  --    1943  I fält av guld tre blå kulor, ordnade två och en, och däröver en med tre biljetter av guld belagd blå ginstam. 
133    Bockelmann  Tyskland    1976  Kluven med dexter fält delat i rött, vari en genombruten triangel av silver, och silver, vari en grön kvist med tre knoppar, och med sinister fält blått, vari tre balkar av silver. 
132    Bock  --    1948  I fält, belagt med ett genomgående utböjt kors, en upprest bock. 
131    Blosfeld  Skåne  Malmö  1946  Delad i guld, vari ett rött gående lejon med blå beväring, och svart, vari tre bin av guld, ställda två över en. 
130    Blom  Östergötland    1989  I fält av guld en röd fembladig blomma med blombotten av guld och gröna foderblad över en av en femvågig skura bildad röd stam. 
129    Block  Södermanland  Stockholm  1994  I silver en röd balk belagd med ett balkvis ställt block med tågvirke, allt av silver, samt åtföljd av två röda genombrutna grekiska kors. 
128    Blank  Småland    1999  I blått en från sinister framskjutande harneskklädd arm av silver under en ginstam av silver belagd med tre röda (latinska) ankarkors. 
127    Björnson  Jämtland    1992  I grönt fält en ginstam av guld, bildad av en karvskura, samt en bjälke av silver, vari en smalare blå bjälke, överlagd med ett jaktspjut flankerat å ömse sidor av en harpun med något kortare skaft och inåtvänd hulling, allt av guld. 
126    Björkman  Västergötland  Sjuhärad  1979  Ginstyckad i guld och blått med ett andreashjulkors vars balkvis ställda arm är utdragen mot sköldens övre dextra hörn och avslutad med en pilspets, allt i växlande tinkturer. 
125    Björkman  Småland    1965  Kluven i guld, vari ett stolpvis ställt blått armborst, och blått, vari två i stolpe ställda järnmärken av guld. 
124    Bjurestam  Uppland    1960  I svart fält fyra biljetter av guld ställda i kors. 
123    Bjerkhagen  Västergötland  Göteborg  1975  I blått två i bjälke ordnade åttauddiga stjärnor över två sänkta av vågskuror bildade smala bjälkar, allt av silver. 
122    Bjerkemo  Skåne  Kristianstad  1964  I blått fält ett nedanför halsen avhugget hägerhuvud av silver med näbb av guld, från vilken hänger ett björklöv av silver. 
121    Bjelvestam  Stockholm  Stockholm  1984  I fält kluvet i guld och blått två eklöv av motsatta tinkturer samt med i blått och guld kluven stam med eklövens skaft av motsatta tinkturer. 
120    Biörkkvist  Västergötland  Trestad  1996  I blått fält två utåtvända liktorknippen av guld. 
119    Biverstedt  Södermanland  Stockholm  1990  I blått fält ett av vågskuror bildat andreaskors av silver belagt med en upprest svart bäver med röd beväring. 
118    Billing  Skåne  Malmöhus  1923  I blått fält en naturfärgad bild av jungfru Maria i blå klädnad och röd mantel stående på en uppgående silvermåne och med krona av guld och gloria av silver samt omgiven av en mandorla av guld; barnet har gloria av silver. 
117    Billengren  --    1896  I fält av silver ett rött gaffelkors åtföljt i vardera korsvinkeln av en röd ros med blombotten av guld. 
116    Biletic    Stockholm  1997  I blått en blödande pelikan av silver med beväring av guld över S:t Petri nycklar (dextervänd nyckel av guld och sinistervänd av silver). 
115    Bexell  Småland    1968  Fält delat i svart, vari tre i bjälke ställda eldsflammor av guld, och guld. 
114    Bernåker  Bohuslän    1996  Delad i guld, vari en gående svart björn med röd beväring, och svart, vari fem uppväxande sädesax av guld. 
113    Berntsson  Västergötland  Göteborg  1981  I silver en upprest svart björn med röd beväring hållande mellan ramarna ett rött S:t Georgskors. 
112    Bernhardsson  Skåne    1995  I blått ett avslitet björnhuvud av guld med tänder av silver och krona av guld bildad av veteax, eklöv och ekollon, åtföljd i sköldhörnen av tre femuddiga stjärnor av guld. 
111    Bergström  Södermanland    1976  Av en vågskura delad i guld, vari två blå fembladingar, och blått, vari en ros av silver med blombotten av guld och gröna foderblad. 
110    Bergström  --    1958  Kluven i silver, vari ett rött sjöblad, och rött, vari två av vågskuror bildade bjälkar av silver. 
109    Bergquist  Skåne  Malmöhus  1976  I blått en skräddarsax av silver med skänklarna korsställda och i varje korsvinkel åtföljd av en femuddig stjärna av guld. 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa