Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
  Wasling  Västergötland  Sjuhärad  1990  I svart fält en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande. 
  Bede  Västergötland  Sjuhärad  1992  I svart fält en stormstege ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt av guld. 
  Svantesson  Västergötland  Sjuhärad  1992  I blått fält ett lok nedan åtföljt av en skyttel, allt av guld. 
  Apelstig  Västergötland    1969  I grönt fält en sänkt sparre ovan åtföljd av två äpplen, allt av guld. 
  Bäckmark  Östergötland    1998  I grönt fält två av vågskuror bildade bjälkar av silver. 
  Bäckmark, yngre släkten  Uppland  Stockholm  1998  I grönt fält två av vågskuror bildade bjälkar av silver. 
  Lundstedt  Västergötland  Sjuhärad  1995  I fält av silver en svart panter hållandes ett ankhkors. 
  Lundqvist  Västergötland  Skaraborg  1957  I grönt fält en genomgående ruta av silver belagd med en svart lönnkvist med tre blad. 
  Rydholm  Västergötland  Skaraborg  1956  I blått fält en örn av silver med beväring av guld belagd med ett rött hjärta. 
10    Åsklund  Västergötland  Sjuhärad  2000  I blått fält ett blixtrande moln av guld 
11    Thuronius  Finland  Tammerfors  1688  Ett andreaskors förenat med en stolpe uppskjutande från ett hjärta. 
12    Boo  Uppland    2005  Kvadrerad i guld och blått, i andra fältet en ros, i tredje fältet en nedåtvänd plogbill, båda av guld, skölden belagd med en blå balk vari ett svärd av guld.  
13    Aaro  Lappland    2001  I grönt fält nio liljor av guld, ställda 1, 2, 1, 2, 1, 2. 
14    Abelin    1896  Medelst en kavle av silver delad i guld, vari två korslagda blå kommandostavar med ändar av guld, och blått, vari initialerna G R A av guld sammanflätade. 
15    Abrahamsson  Västergötland  Göteborg  1945  Tre båtar, vardera med såväl förstäv som akterstäv besatt med en femuddig stjärna samt ställda två över en. 
16    Abrahamsson  Skåne  Malmö  1980  I fält fyrstyckat i guld och blått ett ankarkors av motsatta tinkturer. 
17    Abrahamsson  Småland  Kronoberg  1988  I fält kluvet i guld och blått två eklöv av motsatta tinkturer och däröver en av en strålskura bildad ginstam av silver. 
18    Adamsson    Stockholm  1961  I rött fält ett balkvis nedvänt ställt svärd av guld åtföljt av två femuddiga stjärnor av guld. 
19    Adamsson  Värmland    1998  I fält, delat i guld och blått, en rundel av motsatta tinkturer. 
20    Adell    1970  I rött fält två nedvända i andreaskors lagda basuner av guld, i varje korsvinkel åtföljd av en ros av silver. 
21    Adenstam    1950  I rött fält ett ekollon och däröver två bjälkvis ordnade blad, allt av guld. 
22    Afzelius  Västergötland  Skaraborg  1917  I blått fält ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld, åtföljt dexter av en störtad ordförandeklubba och sinister av en våg, båda av guld. 
23    Afzelius  Skåne  Malmöhus  1953  I fält av guld en svart sparre belagd med tre stolpvis ställda veteax av guld och åtföljd av tre svarta stjärnor. 
24    Ahl  Skåne    1983  I svart en häst av guld samt i en i rött och guld snedrutad ginpost. 
25    Ahlberg  Skåne  Malmöhus  1997  Kluven i silver, vari ett halvt rött järnvägshjul, och rött, vari ett halvt kugghjul av guld, båda utgående från klyvningen. 
26    Ahlborn  --    1900  I rött fält en man i renässansdräkt av silver stående på en grön mark och i höger hand hållande en algren, i vänster hand en käpp stödd mot marken. 
27    Ahlfors  --    1898  Delad genom en vågskura i silver, vari en svart al, och blått. 
28    Ahlmann  Danmark  Sönderborg  1645  Två ålar över ett blått vatten. [Troligen: I fält av silver två bjälkvis ordnade och i stolpe ställda blåa ålar över en av en vågskura bildad blå stam.] 
29    Ahlner  Skåne    1979  I rött fält en harv vars uppvända korsformiga drag åtföljs av två femuddiga stjärnor, allt av guld. 
30    Ahlqwist  Västergötland  Göteborg  1978  I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring stående över en alkvist med fyra blad av guld. 
31    Ahnhem    Stockholm  1935  Av en vågskura delad i blått och silver med två i bjälke ställda sexuddiga stjärnor av silver i det blå fältet. 
32    Ahrén  Skåne  Malmöhus  1977  I rött fält en dubbelnyckel och en yxa stolpvis ställda över en stam bildad av en vågskura, allt av guld. 
33    Ahrenstedt  Jämtland    1990  I blått fält en genom vågskuror bildad stam av silver, varpå en med styråra försedd röd båt bärande en krenelerad mur med två flankerande torn av guld med röda huvar, muren belagd med ett rött kors och mellan tornen en lagerkrans av guld. 
34    Aldefors  Skåne  Malmö  1970  I blått en höjd spets av silver belagd med ett blått skaftat fyrklöverblad och ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor av guld. 
35    Aldor    Stockholm  1943  En stolpvis ställd ekkvist med ett ekollon överst och sedan, ovanifrån räknat, två par motställda blad och ett par motställda ekollon. 
36    Alexandersson    Stockholm  1996  I blått ett lodjur av guld med röd beväring hållande en T-runa av silver mellan tassarna. 
37    Alfredson  --    1946  Delad i [metall], vari en uppstigande grip med beväring av metall och med båda framklorna hållande stolpvis (ett slevliknande föremål), och i [färg], vari två korslagda nycklar med utåtvända ax. 
38    Alfredson  Skåne  Malmö  1996  I fält av guld en våg med två vågskålar balanserade på ett svärd, allt rött, och åtföljd i stammen av två gröna malteserkors. 
39    All  Västergötland    1984  I blått tre i stolpe ställda ekblad mellan två utåtvända liktorknippen, allt av guld. 
40    Allgurén  Halland    1971  I rött fält ett vingat hjul av guld under en störtad och upptryckt spets av guld vari tre röda sädesax ordnade två och ett. 
41    Twet  Västergötland  Sjuhärad  1688  En sexuddig stjärna. 
42    Almén  Västergötland  Skaraborg  1973  I fält, fyrstyckat i guld och svart, ett almblad av motsatta tinkturer. 
43    Almqvist  Småland    1981  Kluven i guld, vari en grön almkvist, och rött, vari ett brinnande ljus i stake, balkvis räfflad, allt av guld. 
44    Almviken  Skåne    1973  I silver en blå spets bildad av vågskuror och belagd med ett almlöv av silver. 
45    Amberg    Stockholm  1965  I fält av silver ett blått ankarkors över ett blått treberg. 
46    Amnéus    Stockholm  1940  I blått fält en armillarsfär och däröver två bjälkvis ordnade plogbillar, allt av guld. 
47    Anckarstierna  Småland    1994  I rött ett touluoserkors av guld med de yttre korsspetsarna utformade som ringar och med två svävande rundlar av silver i var och en av korsarmarnas längdriktning samt omsatt med tio femuddiga stjärnor av guld. 
48    Anderberg  Skåne  Malmö  1976  I silver ett rött hjul med knivar (ett helt S:ta Katarinahjul) under en röd ginstam med en fjäderpenna av silver. 
49    Anderberg  Södermanland    1980  I rött en uppflygande naturfärgad pilgrimsfalk med bjällror av silver. 
50    Anderberg  Skåne  Kristianstad  1995  I grönt i trepass en nedvänd murslev med skaft uppåt mellan två boklöv, allt av guld. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa