Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
3858    Backhoff  Braunschweig  Tyskland    Ett upprest lejon åtföljt av en stam belagd med två korslagda fjäderpennor. 
3857    Boström      1984  Delat i övre fältet en uppstigande bock i kantonen åtföljd av tre sköldar ställda två över en och under fältet ett andreaskors. 
3856    Eiserman        I fält en i rustning klädd man hållande i höger hand en lans. 
3855    Elowsson      1977  I fält en nedvänd spets belagd med en lagerkrans och åtföljd av två ax. 
3854    Faye        I fält ett Gudslamm allt inom en bård beströdd med rundlar. 
3853    Frykfors        I blått en örn av guld. 
3852    Westlund    Nybro  1956   
3851    Svanberg      1956   
3850    Wieck        Kluven dexter sida en framkommande örn och sinister tre zigzag balksträngar. 
3849    Norlander        En balk belagd med en eskulapstav, ovan åtföljd av en tupp och nedan av en kärve. 
3848    Leffler        En ur ett berg uppväxande palm. 
3847    Lilja      1986   
3846    Lönn        Tre lönnlöv ställda två över en, åtföljda av en ginstam belagd med en ål. 
3845    Rengman        I fält tre bin ställda två över en. 
3844    Svensson        Ett på en kulle stående fyrtorn med sökljus utgående åt vardera sidan. 
3843    Nyman        I blått en bildad tilltagande måne av guld. Skölden omgiven av en prästkappa, upptill ombunden med ett band nedhängande på ömse sida och slutande i varsin toffs. 
3842    Plantin        I rött? ett naket ben i två varv omslingrat av en svart orm som hugger i hälen. 
3841    Håberget  Värmland  Arvika    Av ett trebergssnitt delad i rött, vari en leopard av guld, och guld, vari en röd björk 
3840    Cadier  Västergötland  Sätila    I svart en snöstjärna av guld vars armar bildats av kvistar med ekblad 
3839    Timelin  Uppland  Solna    I svart en dexterspets av silver vari en svart korp vänd åt sinister 
3838    Prüller  Västmanland  Västerås    I svart ett avslitet varghuvud av guld med blått öga inom en bård av guld 
3837    Hesslow    Stockholm     I silver en genomgående röd spetsruta, belagd med en sexhörning av guld; i spetsrutan en över sexhörningen lagd kil, blå över och i sexhörningen samt därunder av guld 
3836    Samuelsson  Östergötland  Skärblacka    Ginstyckad i grönt och silver och belagd med ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, åtföljt nedan av en grön treklöver 
3835    Lejonbalk  Uppland  Kungsängen    Kluven i rött, vari ett lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld, och i guld, vari tre röda balkar, allt under en röd ginstam belagd med två korslagda bajonetter av guld 
3834    Leijonram  Östergötland  Linköping    I blått två uppkommande korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande ett svärd av guld, den mot sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda ramen, hållande ett svärd av silver underlagt det förstnämnda svärdet 
3833    Herlitz  USA  Colonia, NJ    I guld ett rött hjärta med tre uppväxande gröna liljekonvaljestänglar med blommor av silver 
3832    Ström  Bohuslän  Ljungskile    I grönt en ovan av karvskura och nedan av fjällskura bildad sänkt ginbalk av silver, åtföljd ovan av ett avslitet varghuvud av silver med röd beväring 
3831    Olsson  Värmland  Karlstad    Styckad i silver, vari ett avslitet blått örnhuvud med röd beväring, och blått, vari en avsliten järvtass av silver med röd beväring 
3830    Heggelund  Södermanland  Tyresö    Ginstyckad i silver, vari en röd rundel, och svart, vari en av vågskuror bildad stråle upp mot dexter av silver 
3829    Dannvik  Uppland  Enköping     Genom ett mantelsnitt delad i svart och silver, vari tre röda hjärtan, ordnade ett över två 
3828    Modeus  Östergötland  Linköping    Delad genom en fjällskura med tre fjäll i silver, vari ett gående blått lejon med röd beväring, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors 
3827    Eckerdal  Västergötland  Göteborg  2014  I silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en fisk av guld vänd nedåt sinister 
3826    Fast  Gotland  Visby  2014  I silver ett från en båt uppskjutande latinskt kors över en av en karvskura bildad stam, allt blått 
3825    Bonnier  Västergötland  Skara    I rött en störtad inböjd sparre av silver, åtföljd ovan av ett Kristus-monogram av guld 
3824    Broman  Västerbotten  Skellefteå    I silver en genomgående murad blå bro i ett spann och med fogar av silver, åtföljd ovan av två korslagda blå yxor och nedan av en medelst vågskura bildad stam, genom vågskuror fyra gånger delad i rött, silver, blått, silver och rött. 
3823    Anderberg (Fannie)  Skåne  Bjärred     I blått en balk av guld belagd med tre blå triquetror, åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld. 
3822    Anderberg (Hasse)  Skåne  Bjärred    I rött en balk av guld belagd med tre röda triquetror, åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld. 
3821    Praetorius Naurin  Västergötland  Stenkullen    I silver en röd hjort med beväring av guld stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en medelst en granskura bildad grön ginstam. 
3820    Eriksson  Södermanland  Stjärnhov    I svart en kavel, åtföljd ovan av en springande varg och nedan av två korslagda svärd, allt av silver. 
3819    Ekström  Södermanland  Tullinge    I rött tre stolpvis ställda eklöv av guld, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tregånger delad i guld, rött, guld och rött. 
3818    Sund    Stockholm    i blått en medelst en av en vågskura bildad inåtbjöd post av guld och en av en vågskura bildad inåtbjöd ginpost av silver, däremellan en av en vågskura bildad rundel av silver. 
3817    Karlsson    Bro    I blått ett utåtseende oxhuvud av silver, däröver en vinkelginstam av silver belagd med en röd lyra. 
3816    Knutsson Klitte  Skåne  Fleninge    I grönt en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt, åtföljd ovan av en medelst ett trebergssnitt bildad ginstam av silver. 
3815    Källbom  Östergötland  Vadstena    I blått en bjälke av silver överlagd med en heraldisk källa i silver och blått, åtföljt ovan av en sinistervänd smidestång och nedan av en smideshammare, allt av guld. 
3814    Cederlind  Uppland  Kungsängen    I guld en dubbelhövdad röd tupp, i höger fot medelst en svart smidestång hållande en röd järnten.  
3813    Mastonstråle  Uppland  Älvkarleby    Styckat i grönt och silver belagt med en medelst vågskura i guld och blått styckad rundel, från vilken utgår i det övre fältet sju genomgående strålar av guld och i det nedre fältet sex genomgående av vågskuror bildade avsmalnande blå strålar. 
3812    Claus    Stockholm    I guld en svart stork med röd beväring uppstigande från en uppväxande grön rosenbuske med fem bjälkvis ordnade röda rosor med blommbottnar av guld och i näbben hållande en sinistervänd blå hjulorm.  
3811    Mjärdsjö  Nevada, USA  Henderson    I fält, delat i i ett blått fält och ett i silver och blått spetsrutat fält, ett sjölejon av guld med drakvingar och örnklor samt med röd beväring. 
3810    Pramer  Uppland  Järfälla    I rött en edelweissblomma av guld- 
3809    Köpsén  Jämtland  Östersund    I blått två korslagda gevär åtföljda av fyra liljor, allt av guld. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa