Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
651    Gezelius  --    1712  En av två ormar omslingrad stav (dubbelormstav) med en duva ovanpå. 
652    Törnqvist  Gästrikland    1760  En törnbuske uppväxande från mark. 
653    Törnquist  --    1743  Medelst en kavle styckad, i övre fältet en balkvis ställd kanon, i undre fältet en pyramid med kulor i hörnen och omslingrad av en lagerkvist. 
654    Gewalin  Gästrikland    1688  Ett bomärke. 
655    Gewallius  Medelpad    1633  Ett lamm hållande en stång med spetsigt banér. 
656    Giegskoodh  Västergötland    1681  En pelikan ristande sitt bröst inför sina ungar samt ovan sinister en nedskjutande strålande sol. 
657    Gillman    Stockholm  1798  En tillbakaseende vakande trana på mark. 
658    Girenius  Västmanland    1697  En kalk åtföljd ovan av något liknande en svävande bjälke. 
659    Gislerus  Västergötland  Örebro  1649  Ett brinnande berg. 
660    Gisselkors  Finland  Österbotten  1762  Två korslagda piskor genomstuckna en krona och inflätade med varandra upptill samt i nedre korsvinkeln mellan handtagen åtföljda av en rundel. 
661    Gladhem  Östergötland    1697  Fortuna med sitt segel balanserande på ett klot. 
662    Glimager  Skåne  Malmöhus  1688  Otydligt - en fyrbent, i perspektivist sedd pall, avser möjligen att föreställa en gående björn eller dylikt.] 
663    Glöerfeldt  Skåne  Malmöhus  1711  En vindruvsklase med ett blad. 
664    Goldenberg  Skåne  Malmöhus  1722  Otydlig 
665    Goldtberg  Uppland    1703  En penningpåse. 
666    Goldestede  Småland  Kalmar  1378  Två utåtvända metkrokar. 
667    Golen  Skåne  Malmöhus  1728  En hand framskjutande ur en sky från dexter och hållande ett palmblad. 
668    von Gohren  Tyskland    1718  En duva sittande på ett uppskjutande (tre)berg. 
669    Gothenius  Halland    1688  Tre rosor, ordnade en över två. 
670    Gotlandus  Gotland    1697  En vakande trana. 
671    Gothus  Uppland    1600  Ett timglas ovanpå en döskalle. 
672    Gothus  Östergötland    1642  Ett bomärke. 
673    Gram  Skåne  Kristianstad  1688  En man i fotsid klädnad med vänstra armen höjd. 
674    Gram  --    1688  En sexuddig stjärna. 
675    Graan  Småland  Jönköping  1712  Tre granar uppväxande från ett uppskjutande berg. 
676    Graan  Norrbotten    1688  En gran uppväxande mellan två berg. 
677    Granat  --    1772  En sänkt sparre nedan åtföljd av tre brinnande granater, ställda en över två. 
678    Granbeck  Småland  Kronoberg  1697  En bjälke förenad med tre stolpar upptill slutande i granar (stiliserad bild av granar vid en strand speglande sig i vattnet). 
679    Granbom  Småland  Kalmar  1788  Ett gående lejon på mark hållande stolpvis en sabel. 
680    Granius  Västmanland    1649  En stängel med fem blad uppväxande från en kulle. 
681    Grass  Hälsingland    1697  En fana vajande åt dexter samt dexter om stången två kanonkulor, allt på mark. 
682    Gothenius  Halland    1720  En knästående man i fotsid klädnad spelande på en harpa, på mark. 
683    Gothenius  Bohuslän  Trestad  1723  En kalk. 
684    Greftelius  --    1697  Ett gudslamm med kyrkfana på mark. 
685    Hansson  Småland  Kalmar  1689  En urna med fyra tulpaner i stående på ett runt bord. 
686    Grenander  Östergötland    1697  En sittande björn med ena framtassen i munnen. 
687    Grentzelius  Småland  Kalmar  1752  (Neptunus) uppstigande hållande en treudd i höger hand och åtföljd ovan av två sexuddiga stjärnor samt nedan av en stam belagd med en springande (utter). 
688    Griff  Västerbotten    1699  Otydligt 
689    Grimbeck  Halland    1772  En uppskjutande dopfunt på sockel. 
690    Grip  Västmanland  Örebro  1697  En grip. 
691    Grise  Hälsingland    1713  Ett svärd korslagt med en nyckel. 
692    Groop  --    1722  I blått fält en inböjd spets belagd med en hermin. 
693    Gropman  Jämtland    1710  Justitia i fotsid klänning i högra handen hållande ett svärd och i vänstra en våg. 
694    Groth  Medelpad    1697  Kluven, i dexter fält tre i stolpe ordnade sexuddiga stjärnor, i sinister en bildad tilltagande måne. 
695    Groterus  Skåne  Malmöhus  1697  En kvinnofigur sittande på en kulle och med handen uppstödjande blomkalken på en bakom henne uppväxande blomma vars stjälk böjer sig över henne. 
696    Grotte  --    1704  Kluven, i dexter fält en fransk lilja, i sinister tre i stolpe ställda kulor. 
697    Grotte  Bohuslän    1719  En tillbakaseende kerub med (något fyrfotadjurs bakkropp) stötande i en basun. 
698    Grubb  --    1648  En sinistervänd stående hjort eller ren. 
699    Grubb  Hälsingland    1688  Ett lågande bevingat hjärta över en uppslagen bok. 
700    Grubb  --    1700-tal  Två motvända björnramar åtföljda av fyra rundlar. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa