Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
1251    Kjellbom  Västergötland  Göteborg  1704  En avtagande måne och sinister därom en sexuddig stjärna. 
1252    Kjellgren  Västergötland    1695  Ett (äppel)träd, med två frukter på dexter sida och tre på sininister, uppväxande från mark (varpå en källa?). 
1253    Kjellgren  Östergötland    1736  Tre tulpaner uppväxande från en stängd bok, liggande med undre snittet synligt. 
1254    Kjellman  Uppland    1688  Tre blommor uppväxande från ett uppskjutande berg. 
1255    Kjerrulf  Halland    1719  En kalk och ett brinnande ljus i en låg ljusstake på ett altare. 
1256    Botvidi  Östergötland    1604  Ett vinträd med blad och druvklasar. 
1257    Hansson  Blekinge    1688  Ett [här obeskrivet] bomärke. 
1258    Skrivare  Västmanland    1411  Två korslagda störtade svärd. 
1259    Person  Skåne  Malmöhus  1533  Ett bomärke i form av ett latinskt kors stående i en liggande måne. 
1260    Clas Trulsson  Gotland    1697  En vildman med höger hand stödjande sig på en nedvänd klubba samt dexter om honom ett uppväxande träd, allt på mark. 
1261    Klase  Blekinge    1719  En uppvänd vindruvsklase på kvist med två blad. 
1262    Klefbeck  Västergötland    1720  En duva med en olivkvist böjd över dess rygg i näbben och sittande på en framväxande gren. 
1263    Klein  Skåne  Malmöhus  1687  Tre blommor (med tre kronblad och flera stjälkblad) uppväxande från mark. 
1264    Klemm  Närke    1765  En uppväxande tulpan. 
1265    Klerck  Skåne  Malmöhus  1724  En dödskalle på två benknotor samt i ginstammen moln. 
1266    Kling  Västergötland  Skaraborg  1697  En kalk. 
1267    Klingenberg  Skåne  Malmöhus  1719  En sinistervänd knäfallen man hållande ett hjärta under en från ovan sinister nedskjutande strålande sol. 
1268    Klingius  Finland  Vasa  1772  En nedskjutande lejonram hållande en cirkelmätare mot ovansidan av en jordglob i ett stativ. 
1269    Klint  Småland  Jönköping  1706  Ett kyrktorn. 
1270    Klockhoff  Medelpad    1744  En kyrkklocka. 
1271    Klockovius  Jämtland    1645  En kyrkklocka. 
1272    Carsten  Skåne  Malmöhus  1688  Otydligt, liknande en hjälm på en vågbjälke åtföljd av fyra rundlar. 
1273    Klow  Skåne  Kristianstad  1688  Tre blommor uppväxande från en dödskalle ovanpå två korslagda benknotor. 
1274    Klowensich  Finland  1722  En sinistervänd duva på ett uppskjutande sexberg. 
1275    Klug  Skåne  Kristianstad  1687  Ett lejon i höger tass uppbärande ett ett grekiskt kors och i vänster tass lyftande ett dylikt. 
1276    Knopp  Finland  Österbotten  1688  Fortuna med sitt segel. 
1277    Knopf  Skåne  Malmöhus  1697  Två blommor uppväxande från mark. 
1278    Knopff  Skåne  Malmöhus  1688  En balk belagd med tre rosor. 
1279    Andersson  Östergötland    1600  Tre blad uppskjutande från ett hjärta, bladen på vardera sidan åtföljda av en femuddig stjärna. 
1280    Larsson  Närke    1661  En stegrande hjort på mark. 
1281    Kock  Tyskland    1560  En sparre åtföljd av tre franska liljor, två ovan, ginbalksvis respektive balkvis ställda, och en nedan. 
1282    Kock  Tyskland    1651  En ros på stjälk med fyra stjälkblad och roten uppböjd på dexter sida. 
1283    Kock  Blekinge    1649  Tre vita blommor uppväxande från en naturfärgad dödskalle överläggande två korslagda benknotor på en kulle. 
1284    Koch  Bohuslän    1688  Ett hjärta genomborrat av två korslagda pilar. 
1285    Kock  Skåne  Malmöhus  1697  Något liknande en rova eller vindruvsklase med två nedlappande blad. 
1286    Kock  Bohuslän    1720  En arm framskjutande från en sky från dexter ovan och med en vattenkanna vattnande ett ungt träd uppväxande ur en urna på mark. 
1287    Kofoed  Skåne  Malmöhus  1687  En avhuggen koklöve. 
1288    Kohl  Uppland  Stockholm  1663  En gran uppväxande från en kulle. 
1289    Kolbeckius  --    1719  En kalk. 
1290    Koldeveij  Skåne  Malmö  1697  Ett torn uppskjutande från böljor och ovan åtföljd av en femuddig stjärna och två hantelliknande föremål solfjädersformigt ställda. 
1291    Kollinius  Västergötland  Sjuhärad  1752  Tre träd (med trädkronorna uppdelade i tre skikt) uppväxande från ett uppskjutande treberg. 
1292    Kolmodinus  Uppland    1670  Ett gudslamm med korstavsfana nedan åtföljt av ett hjärta. 
1293    Jakobsson  Skåne  Malmöhus  1391  En hästsko. 
1294    Pettersson  Blekinge    1687  Ett upprest lejon. 
1295    Kososfski  Finland  Åbo  1752  En harneskklädd arm framskjutande ur en sky och sving en värja över två i bjälke ställda sexuddiga stjärnor. 
1296    Kootz  Västergötland    1706  En barhuvad man i knälång rock med svärd vid sidan i högra handen hållande en hillebard. 
1297    Kraft  Gästrikland    1697  En fransk lilja. 
1298    Kraft  Dalarna    1772  Fortuna med sitt segel balanserande på ett klot. 
1299    Krag  Skåne  Malmöhus  1688  En stängd bok. 
1300    Kraak  Småland  Kronoberg  1703  Tre sexbladiga blommor uppväxade från mark. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa