Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
2251    Stub  Skåne  Malmöhus  1688  En (i vid ärm) klädd arm framskjutande ur en sky från dexter och hållande en uppryckt blomma. 
2252    Stumpzælius  Småland  Jönköping  1688  En liten kruka varur uppväxa tre stora blommor. 
2253    Sture  Skåne  Kristianstad  1688  Delat genom nedvänt gaffelsnitt i tre lika delar; 1. (ett svårbestämbart föremål), 2. en våg, 3. en dödskalle överläggande två korslagda benknotor. 
2254    Sturck  --    1697  [Avtrycket skadat, men något liknande en genomgående taggig bjälke syns i ginstammen.] 
2255    Styrenius  Småland  Jönköping  1688  En uppslagen bok. 
2256    Stürtzenbecher  Gotland    1720  Delad, i övre fältet initialerna FSB, i nedre ett framskjutande svinhuvud. 
2257    Ståhl  Småland  Jönköping  1697  Delad, i övre fältet två i bjälke ställda sexuddiga stjärnor, i undre (två korslagda stavliknande föremål). 
2258    Ståhlbergh  Bohuslän    1723  Kluven, dexter en planta(?) uppväxande från ett uppskjutande berg, sinister en ginbalksvis ställd nedvänd värja. 
2259    Gustaf  Södermanland    1720  Otydligt. 
2260    Ståhle  Skåne  Malmöhus  1687  Initialerna CBS sammanflätade. 
2261    Ståhle  Östergötland    1697  En duva med olivkvist i näbben. 
2262    Ståhlgren  Skåne  Kristianstad  1719  En man i knälång dräkt i höger hand hållande ett ankare i läggen och på vänster arm bärande en rund sköld. 
2263    Ståhlström  Finland  Åbo  1724  En bjälke, samt därunder tre sexuddiga stjärnor ställda två över en. 
2264    Sudermannus  Södermanland    1603  Ett tjurhuvud. 
2265    Sunborg  Västergötland    1743  Ett lågande hjärta. 
2266    Sundahl  Västergötland  Skaraborg  1725  Ett genomgående skogsparti på en kulle och ovan sinister en femuddig stjärna. 
2267    Sundberg  Finland  Viborg  1702  Två berg uppskjutande från böljor och beväxta med vardera två blommor (ev. också ett vattenfall mellan bergen). 
2268    Sundberg  Halland    1719  Delad (mellan himmel och hav). 
2269    Sundberg    Stockholm  1812  En eldsflamma (fyreld) på ett berg uppskjutande ur vatten. 
2270    Sundius  Västmanland    1669  Ett ankare. 
2271    Sundelius  Uppland    1688  En pelikan ristande sitt bröst för sina ungar. 
2272    Sundius  Ångermanland    1688  En pelikan med lyftade vingar ristande sitt bröst i sitt rede. 
2273    Sundius  Skåne  Malmöhus  1697  Två pelare på mark med havet däremellan [Herakles stoder]. 
2274    Sundius  Skåne  Malmöhus  1700  Ett ankare omslingrat av en delfin. 
2275    Sundius  Skåne  Malmöhus  1724  På böljor en båt sinister, samt ovan dexter nedskjutande strålar. 
2276    Sundius  Skåne  Kristianstad  1728  Ett lågande hjärta. 
2277    Sunnudag  Uppland  Stockholm  1320  Delad, i det övre fältet ett liggande hjorthorn. 
2278    Suhr  Småland  Kalmar  1648  En hatt 
2279    Svala  Skåne  Kristianstad  1688  En sinistervänd svala ovan dexter och nedan sinister åtföljd av (något). 
2280    Svalander  Småland  Jönköping  1695  En sittande svala med sköldbård. 
2281    Svan  Skåne  Kristianstad  1687  En gående svan. 
2282    Svan  Blekinge    1697  En svan simmande på vatten. 
2283    Svan  Östergötland    1703  En svan simmande på böljor. 
2284    Svan  --    1743  En bjälkvis ställd smal ström ovan åtföljd av en sädeskärve och nedan av en sinistervänd duva sittande på en lövad gren. 
2285    Svan    Stockholm  1761  En svan på mark. 
2286    Svanberg  Ångermanland    1697  En sinistervänd svan på mark. 
2287    Swanhals  Skåne    1687  En gående svan. 
2288    Svanholm  Skåne  Kristianstad  1697  En svan liggande på en holme omgiven av vatten. 
2289    Swanström  --    1704  En svan simmande på böljor 
2290    Svart  Västmanland    1610  Ett svävande andraskors förenat med en svävande bjälke, med alla ändar avslutade som kulor och åtföljt i övre korsvinkeln av ett hjärta. 
2291    Svart  Småland  Kalmar  1673  Tre ax uppväxande från mark 
2292    Svart  Östergötland    1687  Ett träd uppväxande från mark. 
2293    Swebilius  Uppland    1688  En tillbakaseende duva med lyftade vingar på ett uppskjutande berg. 
2294    Swedberg  --    1720  Tre avbrända trädstammar uppväxande från ett uppskjutande treberg. 
2295    Svedberg  Västergötland  Skaraborg  1720  I blått fält en balk belagd med en nyckel med axet uppåt och dextervänt mellan två spetsrutor, allt balkvis ställt, och balken åtföljd ovan och nedan av ett latinskt kors. 
2296    Svedelius  Västmanland    1743  Otydlig 
2297    Svedman  --    1687  En (vildman) i högra handen hållande en klubba samt med vänstra handen uppböjande och stående på en (trädgren). 
2298    Svedritz  Hälsingland    1743  Ett svärd korslagt med en ginbalksvis ställd våg. 
2299    Hansson  Västergötland    1744  Ett träd uppväxande från mark. 
2300    Jonsson  Småland  Kalmar  1687  Ett [här obeskrivet] bomärke. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa