Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
2501    Pryss  Södermanland    1697  Otydligt 
2502    Pryss  Finland  Åbo  1688  Ett träd uppväxande från gräsbevuxen mark. 
2503    Ekerholt  Östergötland    2002  I grönt fält två i sparre ställda fjäderpennor av silver. 
2504    Ekerholt, yngre släkten  Östergötland    2002  I grönt fält två i sparre ställda fjäderpennor inom en bård, allt av silver. 
2505    Rundström  Södermanland    2009  I fält av purpur ett liljekors, nedan åtföljt av tre sexuddiga sporrklingor, allt av guld. 
2506    Svanelid  Södermanland  Stockholm  2009  I fält ginstyckat av silver och grönt, en tvehövdad svan med utbredda vingar i motsatta tinturer. 
2507    Plantinu  Jämtland    1672  En nedvänd ormstav. 
2508    Trulsson  Skåne  Malmöhus län (Sjöbo)  1960  Delad av guld, vari två bjälkvis ställda, avhuggna gröna vildsvinshuvuden med röd beväring, och grönt vari tre lindblad av guld ordnade 2 och 1. 
2509    Tufvesson  Skåne  Malmöhus län (Ystad)  1960  I rött en medelst en tinnskura bildad stam av silver och därur tre uppväxande kornax av guld. 
2510    Rundström  Södermanland    2010  I svart fält ett liljekors, nedan åtföljt av tre sexuddiga sporrklingor, allt av guld. 
2511    Scharp släktförening        I silver två ur en framvällande blå molnsky framkommande röda armar spännande en svart pilbåge med svart pil samt spets och styrfjädrar av guld över en grön mark.  
2512    Backryd      I silver en svart vinge med pennorna belagda med varsin droppe av guld, nedtill avslutad med en svart hand hållande en svart lyra. 
2513    Söderlindh      I guld en grön lindgren med nio blad. 
2514    Svantesson Sjöberg        I blått en sänkt sparre ovan åtföljd av två snedrutor och nedan av en simmande svan med lyftade vingar, allt av guld. 
2515    Nilsson      I rött tre i knippa korslagda fjäderpennor försedda med pilspetsar, allt av guld.  
2516    Nordenstorm  Uppland  Uppsala län  2010  I blått en balkvis ställd stege åtföljd ovan av en sexuddig stjärna, båda av silver.  
2517    Ledig         
2518    Alfvenhjelm  Västergötland  Göteborg    I guld en av blå kavlar avgränsad stolpe av silver, vari ett störtat blått svärd, åtföljd av två motvända uppresta blå lejon med röd beväring. 
2519    Törnsten  Medelpad    1772  Tre bjälkvis över varandra ställda fiskar, den mellersta sinistervänd.  
2520    Udd  Skåne  Malmöhus  1664  Ett hjärta och däröver en stjärna. 
2521    Uddenberg  --    1896  Delad i blått, vari en tryckt triangel av silver överlagd med ett bjälkvis ställt blixtknippe av guld, och guld, vari ett uppskjutande svart berg. 
2522    Uggla  Småland  Kronoberg  1600  En uggla sittande på en gren. 
2523    Uggla  Uppland    1743  I blått fält en inböjd spets belagd med en uggla sittande på en kvist liggande på ett svävande sexberg, spetsen åtföljd av två sexbladiga rosor. 
2524    Ulf  Östergötland    1697  En upprest varg under en femuddig stjärna. 
2525    Ulf  --    1687  En sittande varg. 
2526    Ullin  Västergötland    1697  En man i knälång rock stående på mark. 
2527    Ulmgrehn  Småland  Kronoberg  1697  Tre uppväxande ljungblommor på stjälkar. 
2528    Ulrich  Estland    1691  Avtrycket skadat, men troligen en pelare åtminstone på sinister sida åtföljd av en ros. 
2529    Ulsberg  Hälsingland    1688  Ett träd uppväxande från mark. 
2530    Unæus  Västerbotten    1710  Styckad, i övre fältet en örn, i nedre en krans. 
2531    Unæus  Skåne  Kristianstad  1721  Ett träd med en krona runt stammen uppväxande från mark. 
2532    Unander  Uppland    1688  En kalk åtföljd ovan av ett nattvardsbröd. 
2533    Unander  Västergötland  Göteborg  1803  En urna 
2534    Undén  Västergötland    1704  En brinnande granat med eldsvans nedåt och omgiven av ett vingpar. 
2535    Undenius  Västergötland  Skaraborg  1697  Ett träd uppväxande från mark. 
2536    Unge  Halland    1697  En pelikan på mark ristande sitt bröst inför sin unge. 
2537    Unge  Västergötland    1697  En duva. 
2538    Unge  Skåne  Kristianstad  1719  En duva framför en blomma böjd åt sinister, på mark. 
2539    Unge  Västergötland  Skaraborg  1721  En duva sittande på en gren uppväxande från mark med ett lövat utskott åt dexter. 
2540    Unger  Uppland  Stockholm  1680  En man hållande en kvist. 
2541    Unnerus  Småland  Kronoberg  1697  En stående fågel. 
2542    Uppendick  Skåne  Malmöhus  1697  Två sexuddiga stjärnor över en avtagande måne. 
2543    Uhr  Skåne  Kristianstad  1688  En kalk. 
2544    Urlander  Västmanland    1691  En upprest björn på mark. 
2545    Utter  Småland  Kalmar  1719  En stubbe på en holme i vatten. 
2546    Utter  --    1588  En växt med tre blad, varav ett nedåtvänt, stängel och blommor. 2 1608-23. Sköld: Delad, i övre fältet en gående utter med fisk i munnen, i nedre ett uppväxande klöverblad från vars stängel nedtill utgår två bladskidor. 
2547    Utterklo  Skåne  Malmöhus  1688  En utter uppstigande ur böljor. 
2548    Wagner  Västergötland    1720  En kalk. 
2549    Wagner  Västmanland    1674  En pelikan med lyftad näbb med unge vid bröstet. 
2550    Hval  Västergötland  Sjuhärad  1752  En kalk. 
Föregående  [ <50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 of 78 ] Nästa