Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
841    Holst  Tyskland    1790, 1990  I silver en blå påfågelhöna stående på en grön kulle bildad av ett sänkt bågsnitt. 
842    Holtermann  Norge    1907  I rött fält en bladlös stam med fem grenar vardera med en fembladig fläderblomma på spetsen, allt av silver. 
843    Hornfelt    1935  I rött fält tre i bjälke ordnade ax av silver och däröver en medelst en sågskura bildad ginstam av silver belagd med två blå duvor med beväring av guld. 
844    Hultberg  Skåne  Malmöhus  1998  Delad av ett sänkt sparrsnitt i grönt, vari en balansvåg av guld, och guld, vari en röd ros med gröna foderblad och disk av guld. 
846    Hultgren  Uppland    1967  I blått fält ett från en båt uppskjutande stagat latinskt kors, allt av silver. 
847    Husblad  Uppland  Uppsala  1994  I svart en sparre av guld och däröver en ginstam av guld belagd med tre svarta lindblad. 
848    Huus  Småland  Jönköping  1952  I fält av guld en balkvis ställd röd knappharka med svart båge åtföljd ovan och nedan av ett rött solkors. 
849    Hvass Laursen  Skåne    2000  I blått fält två korslagda hammare över en krona, allt av guld. 
850    Hyltén-Cavallius  --    1838  Delad och underkluven med bård av silver. 1: I blått en uppväxande ekstubbe med tre blad av guld på vardera sidan åtföljd av en höjd fransk lilja av silver, 2: i rött en bjälkvis ställd spänd båge med pil, allt av guld, 3: i guld ett rött lejon. Bakom skölden en fana av guld och en svensk örlogsflagga i kors. 
851    Hägnefelt    Stockholm  1992  Delad i guld, vari en växeltinnad röd bjälke, och blått. 
852    Härenstam    Stockholm  1998  I blått två dexter- och två sinisterböjda uppvända elefantbetar av silver och däröver en av en vågskura bildad ginstam av silver, belagd med fem blå myror. 
853    Högberg  Södermanland    1999  I fält, kvadrerat i rött och silver, tre korslagda svärd, varav det mellersta med spetsen uppåt, allt av motsatta tinkturer. 
854    Höjer  --    1950  I rött fält en halv enhörning av silver. 
855    Hörnsten    Stockholm  1999  I blått fält, vari en ginstam av guld, tre rektangulära stenar av motsatta tinkturer staplade på varandra, den mellersta mindre än den understa samt den översta och minsta uppskjutande i ginstammen. 
856    Höök  Halland    1980  I rött en uppslagen bok av silver med snitt av guld och däröver en av en korsskura med fyra kors uppåt bildad ginstam av silver. 
857    Iacobæus  Danmark    1589  I fält av silver en röd kräfta omslingrad av en svart orm. 
858    Idoff  Skåne  Malmöhus  1954  Av en kavle kluven, 1. två stolpvis i stolpe ställda sinistervända hammare, 2. en merkuriestav.  
859    Indebetou  Nederländerna  Vallon  1830  I fält av silver en vildman hållande en blomma (tulpan?) i högra handen. 
860    Ingelsson  Skåne  Malmöhus  1994  I grönt fält en spets av guld belagd med ett grönt sädesax och åtföljd av två förhöjda sädesax av guld. 
861    Irgens  Norge    1714  Styckad i blått, vari tre ginbalksvis i balk ställda liljor av silver, och rött, vari två i balk ställda rosor av silver. 
862    Indebetou    Stockholm  1955  I rött fält en femuddig stjärna. 
863    Jacobi  Skåne  Malmöhus  1945  Kvadrerad, 1. en skäggig man i kjortel och hatt i vänster hand hållande en bryggarslev, 2. en bildad måne, 3. tre sexuddiga stjärnor, ordnade två över en, 4. tre lamm, ordnade två över ett. 
864    Jahn  --    1923   
865    Jannert  Östergötland    1984  I fält, kluvet i guld och blått, en störtad snickarhammare av motsatta tinkturer, på vardera sidan åtföljd av ett störtat ankare, dexter blått och sinister av guld. 
866    Jansson  Uppland  Uppsala  1954  Av en vågskura delad i guld, vari två blå remmare, och blått, vari ett uppväxande veteax med två blad av guld. 
867    Jansson  Tyskland    1990  I svart fält en uppskjutande biskopsstav av guld med övre delen formad som ett T-kors, vars ut- o nedböjda armar avslutas i björnhuvuden, åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver. 
869    Jehander    1983  I rött fält ett tvillingkors av guld bildat av två stolpvis och två bjälkvis ställda kavlar. 
870    Jervenius  --    1950  I fält av silver en upprest blå järv med beväring av guld. 
871    Jinnesten  Skåne  Kristianstad  1988  I rött fält en yxa och en hacka i kors, bägge av silver och med skaft av guld nedan åtföljda av tre sexkantiga stenar av guld. 
873    Johansson  Småland  Kronoberg  1923  Delad i [färg], vari en uppgående måne [av metall], och [metall], vari åtta [färg] kulor, ornade tre över tre över två. 
874    Johansson  Uppland  Uppsala  1966  Tre tänder ställda två över en. 
875    Johansson    1982  I fält av guld fem röda kulor, ordnade en, tre och en. 
876    Johnson  Uppland  Stockholm  1992  I fält av guld ett svart städ stående på en röd genomgående stam och ovan åtföljt av tre i bjälke ställda röda rosor i ginstammen. 
877    Johnsson  Skåne  Kristianstad  1968  Tre i stolpe ordnade ångpuffar mellan två inåtvända skäror. 
878    Jonson  Södermanland    1989  I blått fält en kalk av guld ovan åtföljd av ett nattvardsbröd av silver. 
879    Jonsson    Stockholm  1962  I blått fält ett stolpvis ställt svärd överlagt av ett posthorn, allt av guld. 
880    Jonsson  --    1969  I svart fält två nedvända i andreaskors lagda basuner av guld, i varje korsvinkel åtföljd av en bägare av silver. 
881    Josefson  Uppland  Uppsala  1969  I fält av guld en röd förenklad lutherros. 
882    Juell-Skielse  Norge    1938  I blått ett musselskal av guld och däröver en genom en vågskura bildad ginstam delad av en vågskura i rött och silver. 
883    Jung  --    1950  I fält av guld två korslagda blå kommandostavar beströdda med kronor av guld och däröver en med tre femuddiga stjärnor av guld belagd blå ginstam. 
884    Järvung  Skåne  Malmöhus  1996  I guld en upprest svart järv i tassarna hållande en röd kalk. 
885    Jönsson  Skåne  Malmöhus  1976  I guld en kyrkklocka i sköldhuvudet åtföljd av två ringar, allt rött. 
886    Jönsson  Östergötland    1984  I fält av silver en röd genomgående trekant belagd med en plogbill av silver, åtföljd av tre röda femuddiga stjärnor. 
887    Kaponen  Finland    1980  I fält, kluvet i blått och silver, en oxpanna av motsatta tinkturer. 
888    Karlsson  Skåne  Kristianstad  1962  I blått fält en hästhuvudsförsedd drake med röd beväring. 
889    Karlsson  Öland    2002  I blått fält ett latinskt kors förenat med den mellersta tinnen på en av en tinnskura bildad stam med en halv, en och en halv tinne, allt av guld. 
890    Höglund      2008  I fält, delat av silver och rött, en blå örn med röd beväring uppstigande ur en kalk av guld.  
3677    Jonlund  Södermanland  Stockholm    I rött fyra liljor, ställda en, en och två, mellan två stolpvis ställda fjäderpennor med fanet vänt inåt, allt av guld 
891    Karlsson  Västergötland  Sjuhärad  1997  I fält av hermelin en uppryckt grön tistel med röd blomma. 
892    Karlsson  Gästrikland    1999  I fält av silver en röd post och en svart kråka. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa