Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
946    Harlösa  Skåne  Kristianstad  1657  En harneskklädd arm svingande ett svärd. 
947    Harman  Skåne  Malmöhus  1709  En kyrka. 
948    Hartman  Skåne  Kristianstad  1697  En romersk krigare med sköld och spjut. 
949    Hartzell  Uppland    1715  En hjort i språng på mark. 
950    Hassel  Hälsingland    1688  Tre hasselträd uppväxande från mark. 
951    Hassel  Uppland    1803  En hassel uppväxande från mark. 
952    Hasselroth  Västergötland    1711  Ett hasselträd uppväxande från gräsbevuxen mark. Hjälmprydnad: En ros [ej på stjälk] mellan två vingar. 
953    Hattoun  Gotland    1720  Delad och dexterkluven, 1. en sexuddig stjärna, 2. en sten, 3. en framkommande gående (varg) på mark. 
954    Hauswolff  Tyskland    1738  En varg framkommande genom porten på gaveln till ett framskjutande hus (med taket i två avsatser och med två synliga fönster på frontväggen). 
955    Hazelius    Stockholm  1896  I blått fält en balk, åtföljd ovan av två korslagda svärd och nedan av en treudd korslagd med en merkuriestav, dessa överlagda av ett ankare, allt av guld. 
956    Hauswolff  Tyskland    1710  Delad, i övre fältet en uppstigande varg, i nedre ett hus. 
957    Hedemorensis  Västmanland    1649  Ett hjärta. 
958    Hedenbom  Närke    1748  En blomma med två stjälkblad uppväxande från mark. 
959    Hedenbom  Närke    1767  En ur en sky framkommande klädd arm hållande ett uppryckt träd. 
960    Hedengran  Skåne    1722  En gran. 
961    Hedenius  Dalarna    1680  Tre enar (eller cypresser) uppväxande från mark. 
962    Hedman  Dalarna    1751  Två korslagda pilar. 
963    Hedström  Närke    1715  En balkvis ställd ström. 
964    Hein  Skåne  Malmöhus  1688  Två vinblad uppväxande från en dödskalle vilande ovanpå två uppskjutande korslagda benknotor. 
965    Heinricius  Finland    1670  En naken arm framskjut ur sky från ovan och bearbetande ett ovalt ämne med en hammare. 
966    Heland  Östergötland    1688  En harneskklädd ryttare med plymer i hjälmen svingande ett svärd på en stegrande häst på mark. 
967    Held  Tyskland    1742  En harneskklädd arm svingande ett svärd. 
968    Gottfridsson  Småland    1683  En smal balk omgiven av otydliga kulor. 
969    Helgonius  --    1667  En duva med olivkvist i näbben sittande på ett uppskjutande (tre)berg. 
970    Helin  Skåne    1729  Ett blomornament. 
971    Helm  Tyskland    1749  I blått fält tre bygelhjälmar ställda en över två. 
972    Hell  Halland    1772  En rökpust uppbolmande från en sarkofag samt däröver en nedskjutande strålande sol. 
973    Hellberg  Medelpad    1690  En kalk på ett uppskjutande treberg.  
974    Helberg  Västergötland  Skaraborg  1727  Ett uppskjutande eldsprutande berg. 
975    Hellbohm  Västmanland    1689  Ett träd uppväxande från mark. 
976    Hellenius  Dalarna    1641  En kalk med ett därur uppskjutande kors med rutformiga armavslut. 
977    Hellenius  Dalarna    1697  En kalk. 
978    Hellenius  Västmanland    1720  Ett träd uppväxande från mark. 
979    Hellman  Skåne  Kristianstad  1688  En sinistervänd pelikan ristande sitt bröst inför sina ungar på mark. 
980    Hellman  Skåne  Malmöhus  1719  En svävande uppslagen bok mellan två brinnande ljus i varsin ljusstake stående på en stam. 
981    Hellman  Skåne  Malmöhus  1725  Ett krucifix över en dödskalle med benknotor. 
982    Hellman  Östergötland    1697  En duva med blomma eller klöverblad i näbben stående med lyftade vingar på en uppskjutande kant av en brant. 
983    Hellman  Västergötland    1715  En blomma med två rotblad uppväxande från mark. 
984    Helström  Hälsingland    1705  En ginbalksvis ställd ström mellan berghällar. 
985    Hellström  Tyskland    1749  På sinister sida ett uppskjutande sexberg överläggande en ginbalksvis ställd ström. 
986    Helsingius  Östergötland    1642  En kalk. 
987    Helsingus  Dalarna    1670  Två motvända pelikaner sträckande huvudena bakåt över ryggarna. 
988    Hemmendorff  Småland  Jönköping  1718  Delad, i övre fältet en uppskjutande borg, det nedre schackrutat i rött och silver. 
989    Hemmingius  Småland  Kronoberg  1683  En kalk. 
990    Henbergh  Bohuslän  Göteborg  1728  En pelikan med lyftad vinge ristande sitt bröst inför sina ungar. 
991    Henck  --    1737  En balk av guld på vardera sidan åtföljd av en femuddig stjärna. 
992    Borchardsson  Uppland  Stockholm  1341  En sparre åtföljd av tre hjul, två ovan och ett nedan, de två övre delvis överlagda av sparren. 
993    Engelberti  Ångermanland    1593  En uppväxande tuva med fem blommor. 
994    Johansson  Skåne  Malmöhus  1671  Ett ankare. 
995    Larsson  Östergötland    1688  Ett bomärke. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa