Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
1727    Weggerup  Skåne  Malmöhus  1964  I blått fält en störtad spets av guld belagd med en röd orm. 
1728    Welin  Östergötland    1983  I blått fält två av kavlar bildade sänkta bjälkar av guld och däröver en kindtand av silver. 
1729    Weman  Norrbotten    1986  I blått fält ett balkvis ställt vädurshorn av guld, ovan åtföljt av en sexuddig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Tyskland    1845  I fält av silver två över varandra ställda röda byggnader (borgar) förenade med en vindeltrappa. 
1731    Wennberg  Västergötland    1989  I rött fält ett tvillingkors av guld bildat av två stolpvis och två bjälkvis ställda kavlar. 
1732    Wennerberg  --    1901  Ginstyckad i blått och guld. 
1733    Wennerholm  --    1936  I grönt fält en stolpvis ställd nyckel av silver. 
1735    Vennersten  Västergötland  Sjuhärad  1931  Kvadrerad: 1. och 4. i fält av guld ett svart kvarnhjul; 2. och 3. i blått fält en ordförandeklubba av guld 
1736    Wenster  Skåne  Malmöhus  1995  I rött fält två nedvända korta spetsar och mellan dem en uggla, allt av guld. 
1737    Åberg  Västergötland    2010  I fält delat av en trebergsskura i blått och silver, en av vågskuror bildad stolpe i motsatta tinkturer åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver. 
1738    Werkström  Uppland    1983  Kvadrerad: 1. och 4. i rött fält en lax över en medelst vågskuror bildad sänkt bjälke, allt av silver, 2. och 3. i fält av silver ett genomgående rött fisknät. 
1739    Werner  Västergötland  Sjuhärad  1950  I rött fält en fässing av guld. 
1740    Wersäll  Västmanland    1949   
1741    Westberg  Tyskland    1909  I fält, kluvet i guld och blått, två korslagda nycklar med utåtvända ax och däröver ett utböjt kors, allt av motsatta tinkturer. 
1742    Werkander  Södermanland    1999  I fält av guld ett blått ankare och däröver en av en tinnskura bildad blå ginstam belagd med i bjälke två ordnade murgrönsblad och mellan dem en bjälkvis ställd fisk, allt av guld. 
1744    Vestergård  --    1972  Ett stolpvis ställt notskriftstecken för en åttondelsnot med foten belagd med ett öga. 
1745    Westfalk  Västergötland  Sjuhärad  1993  I svart fält en falk med resta vingar av silver. 
1746    Westring  Skåne  Malmöhus  1923  I blått fält en krans av guld bildad på dexter sida av lager, på sinister av ek. 
1747    Widenfalk  --    2000  I rött en uppflygande pilgrimsfalk med bjällror av silver under fem videblommor av guld i ginstammen, ordnade tre över två och däremellan fem rutor av silver. 
1748    Vieweg  Uppland  Stockholm  1983  I guld ett svart bergjärn åtföljt på vardera sidan av två i stolpe ställda gröna klöverblad. 
1749    Wijkström    Stockholm  1934  Delad av silver, vari ett grönt S:t Georgskors, och av grönt, vari en genomgående krenelerad bro av silver i tre spann. 
1750    Wikblad  --    1901  Kluven och sinisterdelad: 1. i blått fält ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld, stucket genom en krona av guld från vilken en nedhängande våg av guld; 2. i grönt fält en lyra av guld, upptill besatt med en femuddig stjärna av silver; 3. i rött fält en av vågskuror bildad balk av silver åtföljd ovan av en balkvis ställd avbruten gren av guld med ett ekblad uppvikt korslagt över grenen, nedan av en balkvis ställd lilja av guld. 
1751    Wikfors  Skåne  Malmöhus  1977  Genom en mantelskura delad i rött och guld, vari fyra röda sjöblad ordnade ett över två över ett. 
1752    Ehinger  Norrbotten    1977  I blått en krans över en sköldfot urformad som en krenelerad mur, allt av guld. 
1753    Wildte  --    1950  I blått fält tre kyrkklockor, ordnade två över en, alternerande med tre sexuddiga stjärnor, ordnade en över två, allt av silver. 
1754    Willerding  --    1896  I rött fält en springande vinthund av silver över åtta (liggande) sexuddiga stjärnor av guld, ordnade fyra över fyra. 
1755    Wimarson  Västergötland  Göteborg  1967  I fält två gånger kluvet i silver och rött tre genomgående orgelpipor av motsatta tinkturer. 
1757    Vogel  Tyskland    1600-tal  I fält av guld en blå fågel. 
1758    Wreding  Medelpad    1964  I guld två korslagda svarta metkrokar. 
1759    Wångmarke  Västergötland  Skaraborg  1967  I fält kluvet i guld och blått två stolpvis i bjälke ställda sädesax inom en infattning, allt av motsatta tinkturer. 
1760    Wäktare  Skåne  Malmöhus  1964  I blått fält två korslagda, uppvända väktarlurar under sju [femuddiga] stjärnor bildande stjärnbilden Stora Björn, allt av guld. 
1762    Ytterberg  Västmanland    1988  I rött fält ett från ett uppskjutande treberg av silver uppväxande olivträd av silver med blå frukter. 
1763    Ytterborn    Stockholm  2001  I blått fält två balkvis ställda och ginbalksvis ordnade pilspetsar av silver. 
1764    Zanders  Södermanland  Stockholm  2000  I blått fält en upprest häst av silver med beväring och man av guld, överlagd av ett stolpvis ställt rött svärd med fäste av guld. 
1765    Zetterberg  Västergötland  Göteborg  1968  I fält av guld ett på ett treberg stolpvis ställt svärd överlagt av en balansvåg, allt svart. 
1766    Zetterberg  Östergötland    1986  I blått två prästkrageblommor av silver med blombottnar av guld över en stam av guld bildad av en korsskura med två uppåtstående kors. 
1768    Åberg  --    1896  I blått fält en av vågskuror bildad balk belagd med tre blå femuddiga stjärnor och åtföljd på vardera sidan av ett berg av guld. 
1769    Åberg  Skåne  Malmöhus  1965  I svart fält en trappgavel av guld belagd med en svart sporrklinga. 
1770    Åberg  Skåne  Malmöhus  1989  I blått ett sjömärke på en ställning av guld stående på en stam av silver bildad av en trebergsskura. 
1771    Åhlin  Hälsingland    1959  I fält kluvet i guld och blått två stolpvis i bjälke ställda eklöv av motsatta tinkturer. 
1772    Åhrén  --    1998  I fält av guld ett blått kors, åtföljt ovan av två röda lejonhuvuden med blå beväring och nedan av två röda kvarnhjul. 
1773    Åkeby  Uppland  Stockholm  1966  I blått fält ett vagnshjul med en från navet utgående vinge av silver och en fyrkant av silver belagd med en röd flamma. 
1774    Åkerlind  USA    1983  I guld en ginbalksvis ställd och i båda ändar avhuggen blå lindgren med fyra blad och däröver en röd ginstam med tre femuddiga stjärnor av silver. 
1775    Åkerman    Stockholm  1950  Delad i guld, vari en uppstigande naturfärgad vildman med tre ax i högra handen, och blått, vari fem balkar av guld. 
1776    Åkerman  Uppland  Uppsala  1972  Av tre sparrskuror delad i blått och silver samt med en blå hästsko i den övre silversparrens vinkel. 
1777    Åkesson  Skåne  Kristianstad  1992  I fält, kluvet i guld och blått, två stolpvis motställda kultyxor och mellan dem på skuran ett uppväxande vinblad, allt av motsatta tinkturer. 
1778    Åqvist  Östergötland    1982  I fält av silver ett medelst vågskuror bildat störtat gaffelkors i varje vinkel åtföljt av en kula, allt blått. 
1779    Parment  Hälsingland    1656  En dubbelörn. 
1780    Ödman  Östergötland    1967  Delad, övre fältet delat av en molnskura med en hel synlig uppåtvänd molntapp, denna belagd med en plogbill, i nedre fältet ett stocklöst ankare. 
1781    Ögård  Skåne  Malmöhus  1975  I blått en skans åtföljd i ginstammen av två musselskal, allt av guld. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa