Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
2379    Thorin  Västergötland  Sjuhärad  1724  En störtad genombruten liksidig triangel delad i c:a femton delar och inneslutande en femuddig stjärna samt ovan åtföljd av en fyruddig stjärna över två femuddiga stjärnor. 
2380    Thorinus  --    1688  Ett torn med tornhuva på mark. 
2381    Torkel Nilsson  Västergötland    1715  En balk ovan och nedan åtföljd av en rundel. 
2382    Torner  Västmanland  Örebro  1676  Ett träd/buske. 
2383    Torpadius  Småland  Jönköping  1697  En nära lodrätt sittande fågel. 
2384    Torslow  Skåne  Malmöhus  1656  En ljuskrona. 
2385    Torslundh    Stockholm  1738  Två korslagda pilar och däröver en krona. 
2386    Torslund  Dalarna    1743  Ett uppskjutande berg med ett uppväxande träd i en inhägnad på toppen, samt ovan sinister en framskjutande strålande sol. 
2387    Tozaræus  Dalarna    1640  Ett ormomslingrat latinskt kors. 
2388    Trail  Småland  Kalmar  1700  En sparre, ovan åtföljd av två genombrutna spetsrutor och nedan av ett klöverblad. 
2389    Trana  Ryssland  Ingermanland  1624  En vakande trana på mark. 
2390    Trana  Halland    1687  En sinistervänd vakande trana på en kulle. 
2391    Trana  Västergötland  Skaraborg  1743  En vakande trana på en kulle. 
2392    Tranæus  Småland  Kalmar  1697  En vakande trana på mark. 
2393    Tranæus  Skåne  Kristianstad  1724  En trana på mark. 
2394    Tranæus    Stockholm  1738  En tillbakaseende vakande trana på mark. 
2395    Tranberg  Västergötland    1719  En duva med ett blad i näbben på en åt dexter nedböjd lövad gren uppväxande från en avhuggen trädstam uppväxande från mark samt ovan sinister en nedskjutande strålande sol. 
2396    Tranberger  Västmanland  Örebro  1661  En trana stående på ett uppskjutande treberg. 
2397    Tranhemius  Värmland    1668  En pelikan ristande sitt bröst för sin unge. 
2398    Tranchelius  Bohuslän    1752  En vakande trana på mark. 
2399    Treslow  Västergötland  Sjuhärad  1715  En uppväxande solros. 
2400    Treslow  Västergötland    1719  En kalk på ett altare. 
2401    Treudderus  Södermanland  Stockholm  1688  Tre spetsade pålar uppskjutande från en kulle. 
2402    Treutiger    Stockholm  1743  Delad, i övre fältet en på skuran sittande ekorre hållande en uppväxande stängel med ekollon, i nedre fältet tre ekollon uppväxande från stänglar med blad från en kulle. 
2403    Treyer  Uppland    1769  Ett lejon mellan tassarna hållande ett riksäpple. 
2404    Triewald  --    1738  Kluven, i dexter fält ett upprest lejon i högra tassen svingande ett svärd, sinister fält delat av en genomgående skansmur med uppskjutande stång hissad med en svensk örlogsflagga, stången på båda sidor åtföljd av en femuddig stjärna, samt under skansmuren två korslagda kanoner i övre och undre korsvinkeln åtföljda av en kula. 
2405    Troilius  Dalarna    1640  Ett Gudslamm med fana från tvärstång. 
2406    Trolle  Skåne  Kristianstad  1635  Ett lejonansikte. 
2407    Trotzig  Dalarna    1647  Otydlig liknar hjälmprydnaden till formen. 
2408    Trägårdh  Skåne  Malmöhus  1697  Ett lågande hjärta. 
2409    Trälod  Hälsingland    1697  En naken arm framskjutande ur en sky från ovan sinister och hållande ett lod. 
2410    Thuen  --    1697  Ett tillbakaseende duva flygande över ett träd uppväxande från mark. 
2411    Tugurin  Östergötland    1772  En man i en båt roende på böljor åt dexter från framvällande molnskyar och mot ett hus på en framskjutande strand bakom vilket ett uppväxande träd. 
2412    Tulenius  Västmanland    1690  En hjort. 
2413    Tulin  Skåne  Kristianstad  1697  En borg med tak och två runda torn med tornhuvar. 
2414    Tulin  Skåne  Kristianstad  1719  En vakande trana på mark. 
2415    Tummelinus  --    1688  Ett träd uppväxande från gräsbevuxen mark. 
2416    Tumulin  Finland    1743  Otydlig 
2417    Thun  Södermanland    1721  Ett lamm med en fana. 
2418    Thunæmontanus  Västmanland    1630  En kyrkklocka. 
2419    Thunberg  Skåne  Malmöhus  1743  Ett upprest lejon på mark svingande ett svärd. 
2420    Tunensis  Dalarna    1632  En kalk. 
2421    Turbilius  Västergötland  Sjuhärad  1688  En kalk. 
2422    Thurelius  --    1720  Två rosor på stjälkar uppväxande från ett hjärta. 
2423    Brask  Östergötland    1538  En vargsax ovantill övergående i ett kors. 
2424    Brask  Uppland  Stockholm  1663  En naken kvinnofigur vilande utsträckt åt sinister med vänstra armen stödjande på en dödskalle och hållande en blomma i höger hand. 
2425    Brask    Stockholm  1713  Tre sexbladiga rosor, ordnade två över en. 
2426    Olaus Petri    Stockholm  1552  En uppslagen bok. 
2427    Gotskalksson  Östergötland    1490  Ett [här obeskrivet] bomärke åtföljt ovan dexter av S:ta Cecilias huvud med gloria. 
2428    Gantzow  Östergötland    1490  En stolpvis ställd pilgrimsstav åtföljd dexter av ett skäggigt pilgrimshuvud klätt i en hatt framtill besatt med ett en jakobsmussla, sinister av ett [här obeskrivet] bomärke. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa