Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
3768    Peldius        I rött en fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett guldkantat rött georgskors och med band av guld knutet vid en av de nedre vingpennorna på vardera vingen samt stående på en murad sockel av guld 
3767    Ekström  Uppland  Storvreta    I guld två medelst vågskuror bildade sänkta smala blå bjälkar, åtföljda ovan av en svart ek 
3766    Johansson  Södermanland  Enhörna    I grönt fem i kors ordnade körsbärsblommor av silver med blombotten av guld 
3765    Bernspång  Skåne  Malmö    Delad medelst ett nedvänt inböjt mantelsnitt, vars hälfter förenas med en smal bjälke, i guld, vari en blå björn med röd beväring, och blått 
3764    Tenggren  Skåne  Höganäs    I rött ett från mark uppväxande träd, allt av silver 
3763    Johansen  Halland  Laholm    I silver en svart trollslända, åtföljd nedan av en tudelad röd eld med inre flammor av guld 
3762    Meynert  Skåne  Höllviken    I fält, av en vågskura delat i guld och blått, en sjögrip av motsatta tinkturer och krönt med en röd krona 
3761    Drakelid  Uppland  Vaxholm    I silver en flygande eldsprutande blå drake, med röd beväring och med en krona av guld om halsen, över en av en vågskura bildad blå stam 
3760    Thiger  Västergötland  Lerum    I blått en gående tiger av guld med svart teckning och röd beväring samt hållande en hammare av silver i höger framtass 
3759    Pazikas  Västergötland  Mölndal    I rött tre borgtorn av silver ordnade ett över två, därunder en medelst en av vågskuror bildad bjälke avgränsad blå stam 
3758    Strandgaard  Skåne  Malmö    I blått en ur en pilgrimsmussla av guld uppstigande varg av silver med röd beväring i gapet hållande ett spjut av guld 
3757    Kald    Stockholm    Medelst mantelsnitt delad i rött, silver och blått, vari två hjärtan av silver, det nedre störtat och i spetsen mötande det övre hjärtats spets 
3756    Gynnerstedt  Skåne  Lund    I svart en fågel Fenix av silver uppstigande ur en uppflammande eld av guld 
3755    Englaborn  Västergötland  Göteborg    I purpur en kvinnlig ängel av silver med utsträckta vingar  
3754    Högbom  Jämtland  Östersund    I blått en akantusstjälk med knopp mellan två akantusblad, allt av guld och nedtill sammanhållet av en ring av guld mellan två snedrutor av guld, båda belagda med ett blått nyckelhål 
3753    Tingvall  Tyskland  Lengede    I fält, kluvet i guld och blått, en störtad trappgavel kluven i blått och guld och belagd med en balansvåg av motsatta tinkturer 
3752    Nestvall        I guld fem röda rosor med gröna foderblad, ordnade tre över två, och däröver en av en vågskura bildad röd ginstam belagd med en hyvel av guld 
3751    Jäger  Medelpad  Fränsta    I silver ett uppskjutande rött armborst med blå båge och sträng, därunder en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett mantuanskt kors mellan en balkvis och en ginbalksvis ställd gåspenna, allt av silver 
3750    Claésson  Västergötland  Brämhult    I grönt en gående gårdfarihandlare med fässing över vänster axel, allt av guld, hållande en röd balansvåg i höger hand och en röd alnstav i vänster hand, samt ovan sinister åtföljd av en öppen ullsax av silver 
3749    Thelin  Bohuslän  Uddevalla    I guld en röd krabbtaska med svart beväring, däröver en av en vågskura bildad blå ginstam belagd med undre hälften av ett kvarnhjul, sammansatt med övre hälften av en lilja, mellan två latinska kors med de tre övre armarna korsade, allt av guld 
3748    Rånäs  Västerbotten  Skellefteå    Medelst en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med en av vågskuror bildad blå kavel, delad i ett svart fält, vari en uppkommande hand i en stridshandske av silver hållande blixtar av guld, och ett blått fält bestrött med fyruddiga stjärnor av silver 
3747    Swanson  USA  Franklin    I blått en simmande svan av silver, åtföljd ovan av en ginstam av guld vari fem blå, med det nedre fältet förenade, uppskjutande, sinistervända och genomgående ulvtänder 
3746    Mannbro  Bohuslän  Svanesund    I rött en stolpvis ställd nyckel av silver med axet uppåt och åt dexter, åtföljd ovan sinister av en tilltagande månskära av guld 
3745    Wihlén  Södermanland  Ösmo    I blått en rundel av silver belagd med ett svart björnspår 
3744    Liliefelt  Uppland  Uppsala    Delad i rött, vari tre stolpar av guld, och guld, vari en röd lilja 
3743    Olsson  Värmland  Karlstad    I svart ett ginbalksvis ställt pennstift av guld 
3742    Lammer  Västergötland  Borås    Medelst vågskura kluven i rött, vari ett utåtseende, uppkommande och från skuran framkommande halvt vädurshuvud av guld, och blått, vari två av vågskuror bildade stolpar av silver 
3741    Krook  Skåne  Vejbystrand    I rött en av vågskuror bildad ginbalk av guld, åtföljd ovan av två i hjärtform motvända störtade metkrokar och nedan av ett gallerverk, allt av silver 
3740    Ragnö  Uppland  Solna    I grönt en balk av silver belagd med en svart spindel, åtföljd ovan av ett upprest lejon av guld med beväring av silver och nedan av en ros av guld belagd med en röd ros 
3739    Bodin  Södermanland  Södertälje    I blått ett av kavlar bildat andreaskors, åtföljt av tre kugghjul och nedan av ett vinglas, allt av guld 
3738    Hannerfalk Bævre  Norge  Ski    Genom en av bågsnitt bildad sänkt bjälke av guld delad i blått, vari fyra femuddiga stjärnor av guld, en större över tre mindre, och grönt 
3737    Witting  Finland  Wasa    I fält, ginstyckat i silver och rött, ett klöverbladskors ginstyckat i rött och guld 
3736    Brunne    Stockholm    I fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros av guld belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt med ett kors av silver 
3735    Mohlén  Västergötland  Angered    Ginstyckad i svart, vari ett årder av guld, och guld, vari en svart kragstövel.  
3734    Bendix  Skåne  Höör    Delad i rött, vari en fjällripa av silver, och silver, vari en grön av skyskuror bildad höjd smal bjälke över två korslagda röda åror. 
3733    Winton  Småland  Jät    I grönt ett svävande gaffelkors av guld.  
3732    Nordvik  Västerbotten  Skellefteå    I svart tre kopplade dubbelsparrar, den övre störtad och tre gånger kluven i rött och silver, den mellersta tre gånger kluven i silver och rött, den nedre störtad och tre gånger kluven i rött och silver.  
3731    Eiland    Stockholm    Tio gånger styckad i blått, silver, rött och silver, däröver en ginstam av silver belagd med en röd leopard med blå beväring.  
3730    Blomberg  Skåne  Helsingborg    I fält, schackrutat i svart och silver, en röd sparre.  
3729    Wase  Västergötland  Skövde    Av en balk av silver, belagd med en blå kavle, delad i rött, vari en vase av silver, och grönt, vari tre balkvis ordnade femuddiga stjärnor av silver.  
3728    Sjögrip  Uppland  Norrtälje    I blått en sjögrip av silver med röd beväring.  
3727    Haufe  Småland  Växjö    I grönt sex eklöv av silver, ordnade tre, två och ett.  
3726    Desén  Ångermanland  Nyland    I grönt ett grankvistkors med i vardera korsvinkeln ett utväxande kornax, allt av guld.  
3725    Inglis  Uppland  Uppsala    I blått ett upprest lejon av silver med röd beväring, däröver en ginstam av guld, vari en röd stolpe, belagd med en bägare av guld, mellan två blå femuddiga stjärnor.  
3724    Andersson  Västergötland  Trollhättan    Delad i guld, vari ett grönt kvarnhjul, och svart, vari en störtad plogbill av guld.  
3723    Jerndahl  Skåne  Munka-Ljungby    I blått en balkvis ställd kavel av silver, belagd med sju svarta balkvis ställda malteserkors, mellan två balkvis ställda strängar av guld, allt åtföljt ovan av en lilja av guld.  
3722    Johansson      2010  I blått en stråle av silver och en flygande örn av motsatta tinkturer, med röd beväring och hållande en yxa av silver, samt i övre dexter hörn en framskjutande rundel av silver förenad med strålen och belagd med en blå femuddig stjärna 
3721    Khatib    Stockholm    I rött ett upprest lejon och en upprest enhörning, båda av guld och motvända. 
3720    Boenke  Närke  Örebro    I guld en upprest svart bevingad älgtjur med röd beväring hållande en blå häsksko mellan frambenen 
3719    Alvsommar    Stockholm    I rött en balk av silver belagd med sju sexuddiga röda stjörnor, ordnade en, två, två och två, åtföljd ovan av ett avslitet hästhuvud och nedan av en smal bjälke, ovan bildad av en tinnskura, allt av silver 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 76 ] Nästa