Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
3834    Leijonram  Östergötland  Linköping    I blått två uppkommande korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande ett svärd av guld, den mot sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda ramen, hållande ett svärd av silver underlagt det förstnämnda svärdet 
3268    Aalgreen  Västmanland    1697  En al uppväxande från mark ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor.  
13    Aaro  Lappland    2001  I grönt fält nio liljor av guld, ställda 1, 2, 1, 2, 1, 2. 
14    Abelin    1896  Medelst en kavle av silver delad i guld, vari två korslagda blå kommandostavar med ändar av guld, och blått, vari initialerna G R A av guld sammanflätade. 
1990    Abelsson  Västmanland    1475  Två sparrar över en uppskjutande kräkla. 
2911    Abelsson  Västergötland  Skaraborg  1956  Rött fält, samt däröver en ginstam spetsrutad i svart och guld. 
15    Abrahamsson  Västergötland  Göteborg  1945  Tre båtar, vardera med såväl förstäv som akterstäv besatt med en femuddig stjärna samt ställda två över en. 
16    Abrahamsson  Skåne  Malmö  1980  I fält fyrstyckat i guld och blått ett ankarkors av motsatta tinkturer. 
17    Abrahamsson  Småland  Kronoberg  1988  I fält kluvet i guld och blått två eklöv av motsatta tinkturer och däröver en av en strålskura bildad ginstam av silver. 
18    Adamsson    Stockholm  1961  I rött fält ett balkvis nedvänt ställt svärd av guld åtföljt av två femuddiga stjärnor av guld. 
19    Adamsson  Värmland    1998  I fält, delat i guld och blått, en rundel av motsatta tinkturer. 
20    Adell    1970  I rött fält två nedvända i andreaskors lagda basuner av guld, i varje korsvinkel åtföljd av en ros av silver. 
21    Adenstam    1950  I rött fält ett ekollon och däröver två bjälkvis ordnade blad, allt av guld. 
22    Afzelius  Västergötland  Skaraborg  1917  I blått fält ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld, åtföljt dexter av en störtad ordförandeklubba och sinister av en våg, båda av guld. 
23    Afzelius  Skåne  Malmöhus  1953  I fält av guld en svart sparre belagd med tre stolpvis ställda veteax av guld och åtföljd av tre svarta stjärnor. 
3784    Agartsson  Västergötland  Karlsborg    I blått en svävande smal bjälke ytterst förenad med två svävande smala stolpar och i mitten överlagd en stolpvis ställd kvist med fyra ekollon, åtföljd ovan av två öppna kronor och nedan av en sexuddig stjärna, allt av guld 
24    Ahl  Skåne    1983  I svart en häst av guld samt i en i rött och guld snedrutad ginpost. 
25    Ahlberg  Skåne  Malmöhus  1997  Kluven i silver, vari ett halvt rött järnvägshjul, och rött, vari ett halvt kugghjul av guld, båda utgående från klyvningen. 
3024    Ahlberg  Västergötland  Skaraborg  1963  I XXXX fält en ring med fem alblad växande inåt och fem kottpar växande utåt, allt av XXXX, samt däröver en av höjd trebergsskura bildas ginstam av XXXX. 
26    Ahlborn  --    1900  I rött fält en man i renässansdräkt av silver stående på en grön mark och i höger hand hållande en algren, i vänster hand en käpp stödd mot marken. 
27    Ahlfors  --    1898  Delad genom en vågskura i silver, vari en svart al, och blått. 
28    Ahlmann  Danmark  Sönderborg  1645  Två ålar över ett blått vatten. [Troligen: I fält av silver två bjälkvis ordnade och i stolpe ställda blåa ålar över en av en vågskura bildad blå stam.] 
29    Ahlner  Skåne    1979  I rött fält en harv vars uppvända korsformiga drag åtföljs av två femuddiga stjärnor, allt av guld. 
30    Ahlqwist  Västergötland  Göteborg  1978  I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring stående över en alkvist med fyra blad av guld. 
3032    Ahlstrand  Västergötland  Skaraborg  1964  I fält av XXXX två XXXX ahlblad, vardera med två kottar, samt därunder en av vågskura bildad stam. 
31    Ahnhem    Stockholm  1935  Av en vågskura delad i blått och silver med två i bjälke ställda sexuddiga stjärnor av silver i det blå fältet. 
32    Ahrén  Skåne  Malmöhus  1977  I rött fält en dubbelnyckel och en yxa stolpvis ställda över en stam bildad av en vågskura, allt av guld. 
33    Ahrenstedt  Jämtland    1990  I blått fält en genom vågskuror bildad stam av silver, varpå en med styråra försedd röd båt bärande en krenelerad mur med två flankerande torn av guld med röda huvar, muren belagd med ett rött kors och mellan tornen en lagerkrans av guld. 
3008    Albertsson  Västergötland  Skaraborg  1963  Otydbar. 
3704    Albihn  Småland  Urshult    I silver ett rött lejon med blå beväring mellan framtassarna hållande en röd åttauddig stjärna och med ett blått band bildande en ögla runt lejonets bål, över dess axel och mellan dess ben, med ändarna korslagda bakom dess rygg. 
2708    Albus  Uppland  Stockholm  1323  Tre blad med stjälkar förenade i trepass. 
3269    Alcinius  Småland  Kalmar  1719  Ett hjärta åtföljt ovan av två avhuggna händer och nedan av två avhuggna fötter.  
34    Aldefors  Skåne  Malmö  1970  I blått en höjd spets av silver belagd med ett blått skaftat fyrklöverblad och ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor av guld. 
35    Aldor    Stockholm  1943  En stolpvis ställd ekkvist med ett ekollon överst och sedan, ovanifrån räknat, två par motställda blad och ett par motställda ekollon. 
3428    Alenhall  Södermanland  Stockholm  2003  I fält av silver en blå spets belagd med en avtagande måne av guld och åtföljd av två svarta alkotteklasar med vardera tre kottar.  
36    Alexandersson    Stockholm  1996  I blått ett lodjur av guld med röd beväring hållande en T-runa av silver mellan tassarna. 
3482    Alexandersson  Uppland    2006  Sköld delad av en mansardskura, övre fältet delat av en grantoppsskura i blått och guld, nedre fältet blått, vari ett vagnshjul av guld 
37    Alfredson  --    1946  Delad i [metall], vari en uppstigande grip med beväring av metall och med båda framklorna hållande stolpvis (ett slevliknande föremål), och i [färg], vari två korslagda nycklar med utåtvända ax. 
38    Alfredson  Skåne  Malmö  1996  I fält av guld en våg med två vågskålar balanserade på ett svärd, allt rött, och åtföljd i stammen av två gröna malteserkors. 
1863    Alfredsson  --    2001  Gironnerad i silver och svart, och överlagd av en sexuddig stjärna gironnerad i grönt och silver 
2518    Alfvenhjelm  Västergötland  Göteborg    I guld en av blå kavlar avgränsad stolpe av silver, vari ett störtat blått svärd, åtföljd av två motvända uppresta blå lejon med röd beväring. 
3153    Alhem  Småland  Kalmar  1664  En man med vågigt hår uppstigande från en stam och i höger hand hållande en ål.  
39    All  Västergötland    1984  I blått tre i stolpe ställda ekblad mellan två utåtvända liktorknippen, allt av guld. 
40    Allgurén  Halland    1971  I rött fält ett vingat hjul av guld under en störtad och upptryckt spets av guld vari tre röda sädesax ordnade två och ett. 
3142    Alm  Södermanland    1676  En alm. 
42    Almén  Västergötland  Skaraborg  1973  I fält, fyrstyckat i guld och svart, ett almblad av motsatta tinkturer. 
2937    Almén  Västergötland  Skaraborg  1957  Fyrstyckad i XXXX och XXXX och överlagd med ett ----blad i motsatta tinkturer. 
3564    Almgren  Halland    2005  Av tre balkvis kopplade almblad av silver styckad i rött och blått. 
43    Almqvist  Småland    1981  Kluven i guld, vari en grön almkvist, och rött, vari ett brinnande ljus i stake, balkvis räfflad, allt av guld. 
44    Almviken  Skåne    1973  I silver en blå spets bildad av vågskuror och belagd med ett almlöv av silver. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa