Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
3678    Rosholm  Skåne  Malmö    I guld fem i kors ställda röda rosor över en av ett bågsnitt bildad röd stam 
365    Fjellander    Stockholm    I rött fält tre eldsflammor av guld, ordnade två över en. 
3677    Jonlund  Södermanland  Stockholm    I rött fyra liljor, ställda en, en och två, mellan två stolpvis ställda fjäderpennor med fanet vänt inåt, allt av guld 
1232    Kellerstedt  Östergötland      En duva på mark. 
1554    Nordlander  Uppland      Delad i silver, vari en svart häst i språng, och blått, vari sju sexuddiga stjärnor ordnade som stjärnbilden Karlavagnen.  
2445    Andersson  --       
2449    Halvardsson  --       
2451    Andersson  --       
2452    Torbjörnsson  --       
2468    Rasmusson  --       
2487    Clüver  Tyskland      I fält av guld en svart vid armbågen böjd björnram med röd beväring. 
2490    Milistein  --      Kvadrerad, 1. i svart fält ett treberg av silver, 2. i fält av silver ett svart galthuvud, 3. i fält av silver tre svarta bin, ordnade två över ett, 4. i svart fält tre liljor, ordnade två över en, allt inom en bård av motsatta tinkturer. 
2491    Djerf        Kluven av silver och guld, och över klyvnigslinjen en stående brun järv åtföljd i ginstammen av två svarta sexuddiga stjärnor. 
2493    Gullberg  Småland  Jönköping    I silver ett störtat smalt blått gaffelkors åtföljd av en röd harpa, en röd eldsflamma och ett blått städ.  
2499    Lidén  Västergötland  Göteborg    I svart fält en stråle av silver samt tre ginbalksvis ordnade spikkors av motsatta tinkturer. 
2511    Scharp släktförening        I silver två ur en framvällande blå molnsky framkommande röda armar spännande en svart pilbåge med svart pil samt spets och styrfjädrar av guld över en grön mark.  
2512    Backryd      I silver en svart vinge med pennorna belagda med varsin droppe av guld, nedtill avslutad med en svart hand hållande en svart lyra. 
2513    Söderlindh      I guld en grön lindgren med nio blad. 
2514    Svantesson Sjöberg        I blått en sänkt sparre ovan åtföljd av två snedrutor och nedan av en simmande svan med lyftade vingar, allt av guld. 
2515    Nilsson      I rött tre i knippa korslagda fjäderpennor försedda med pilspetsar, allt av guld.  
2517    Ledig         
2518    Alfvenhjelm  Västergötland  Göteborg    I guld en av blå kavlar avgränsad stolpe av silver, vari ett störtat blått svärd, åtföljd av två motvända uppresta blå lejon med röd beväring. 
2779    Heeg  --      I svart fält bestrött med korsade kors, silver, stigande lejon, silver, med röd beväpning.) 
3042    Broberg  Småland  Jönköping    Tre uppgående halvmånar, ordnade två över en. 
3069    Thomaeus  Skåne  Kristianstad    En fågel sittande på en från mark uppskjutande torr gren.  
3127    Gårdlund  --      : I blått fält ett ymnighetshorn inom en i en cirkel lagd kedja, allt av guld. 
3158    Berling  Skåne  Malmöhus    En björn 
3192    Rickenbach  Finland      Otydligt avtryck 
3308    Lithzenius  Östergötland      En stängd bok och ett hjärta stående på ett girlandprytt altare, därtill två armar framskjutande ur en sky och stötande i hjärtat med ett svärd med vågig klinga respektive hamrande på hjärtat med en stridshammare, samt ovan dexter därom en nedskjutande sol belagd med en uppåtflygande duva.  
3343    Colliander  Småland  Kronoberg    Avtrycket otydligt 
3402    Ruuth  Norrbotten      En svävande spetsruta två gånger styckad och två gånger ginstyckad.  
3423    Benzelius, Benzel  Norrbotten      I rött fält en blå bjälke belagd med tre rundlar av (silver) samt ovan åtföljd av två och nedan av ett grekiskt kors av (silver).  
3591    Lind  --      I fält av guld en med en röd tunika, utvikt i korsform, så att huvudhålet i tunikan ger bilden av ett genomborrat kors. 
3592    Pilblad  Västergötland      I rött en pilspets av guld åtföljd ovan av två treblad av silver.  
3593    de Champs  --      Kvadrerad: I. i grönt fält en harv av guld åtföljd av tre (1, 2) bjälkvis ställda, röda grekiska kors; II. i fält av silver en svart dubbelörn med röd beväring och kronor av guld; III. framryckta stålhattar (gråverk); IV. i fält av silver en grön stam med fem härifrån uppväxande gröna sädesax och däröver fyra bjälkvis ställda femuddiga stjärnor av guld. 
3595    Lahováry  --      Kvadrerad: I. och IV. i grönt fält en utbredd örn av guld med röd beväring; II. och III. i rött fält ett krenelerat torn av guld och däröver en ginstam av silver, belagd med två svarta jakthorn. 
3597    Braunstein  Tyskland      I fält av guld, ett avslitet, svart vildsvinshuvud, ovan åtföljt av en röd nymåne. 
3603    Falk  Västergötland  Sjuhärad    I fält av guld en svart bjälke belagd med ett vingpar av guld och åtföljd av tre svarta stjärnor, ställda en över två.  
3604    Stavnsbo  --      I rött en sparre schackrutad i två rader i svart och silver åtföljd ovan av två motvända avslitna vildsvinshuvuden och nedan av en båt, allt av silver.  
3605    Stavnsbo  Södermanland      I sköld av en tvåradig schackrutad sparre i silver och svart samt i sparrens vinkel en mot sparren tryckt svart extraruta, kvadrerad i rött och silver två motvända vildsvinshuvuden över en båt, allt i motsatta tinkturer.  
3606    Selldin  Östergötland      I rött en häst i språng mellan två i ginbalk ställda blixtar, allt av guld.  
3610    Thomsen  Skåne  Malmöhus    Av vågskuror två gånger delad i blått, vari en åttauddig stjärna av guld, i guld, vari två av vågskuror bildade smala bjälkar, den övre blå, den nedre röd, och i rött vari en åttauddig stjärna av guld. 
3611    Posth  Västergötland  Skaraborg    Ginstyckad i blått, vari en lilja av guld, och silver, vari en röd ros. 
3612    Arnborg  Uppland      I blått en örn av silver med röd beväring, vardera vingen belagd med ett rött hjärta, uppstigande ur en borg av guld med röd port och röda fönstergluggar, och därunder en av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver.  
3613    Brumberg  USA  North Carolina    I fält, kluvet i guld och rött, en björn kluven i blått och guld med framtill röd och baktill blå beväring gående på en av en tandskura bildad stam kluven i blått och guld.  
3618    Stormwall  Västergötland  Skaraborg    I fält av silver tre blå stolpar, allt under en röd ginstam vari en varg av silver åtföljd dexter av en ring och i sinister av ett nedvänt kastanjelöv, båda i guld. 
2564    Augustin  Uppland  Stockholm    I fält kluvet i svart och silver, två korslagda sablar med klingor av silver och fästen av guld åtföljda nedan av ett rött brinnande hjärta. 
3621    Arosilta  Västergötland  Göteborg    I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, överlagd med ett fristående krenelerat brospann av motsatta tinkturer.  
3622    Baldursson  Södermanland  Stockholm    Medelst ett rött utsvängt kors kvadrerad i: FÄLT 1 blått vari en ringblomma av guld med kronblad av silver, FÄLT 2&3 blått vari fem av vågskuror bildade bjälkar av silver, FÄLT 4 av guld vari ett grönt träd.  
3623    Bejke  Uppland  Stockholm    I grönt fält ett kornax och en fjäderpenna i kors, båda av guld, i övre korsvinkeln åtföljd av en femuddig stjärna av silver, som med linjer delats i fem pilspetsformade segment.  
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa