Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Landskap
Distrikt
Antaget
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Krest
Borgerliga släktvapen. Senast registrerad post överst. Klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera annorlunda!
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
274    Dryslin  Småland    1693   
710    Gudmundsson  Småland  Kronoberg  1608   
864    Jahn  --    1923   
1199    Eriksson  Södermanland    1382   
1405    Låstbom  --    1922   
1630    Stromqvist  Storbritannien  England  1903   
1740    Wersäll  Västmanland    1949   
1898    Andersson  --    2001   
1980    Loftbohm  Östergötland    1769   
2350    Tiburtius  Östergötland    1752   
2441    Olsson  Bohuslän    1752   
2445    Andersson  --       
2449    Halvardsson  --       
2451    Andersson  --       
2452    Torbjörnsson  --       
2468    Rasmusson  --       
2517    Ledig         
2579    Wahlström  Västmanland    1723   
3052    Sommar  Skåne  Kristianstad  1743   
3053    Sommar  Skåne  Malmöhus  1743   
3296    Humbla  Närke    1697   
3302    Knoop  Östergötland    1719   
3346    Colliander  Småland  Kronoberg  1697   
3847    Lilja      1986   
3851    Svanberg      1956   
3852    Westlund    Nybro  1956   
3828    Modeus  Östergötland  Linköping    Delad genom en fjällskura med tre fjäll i silver, vari ett gående blått lejon med röd beväring, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors 
1526    Rettig  Gästrikland    1907  Delad i rött, vari en strålande femuddig stjärna, och blått, vari ett brinnande ljus på ett bevingat timglas. [ 
668    von Gohren  Tyskland    1718  En duva sittande på ett uppskjutande (tre)berg. 
2738    Zellén  Ångermanland    1781  Ett träd uppväxande från mark. 
3659    Hagerbonn  Småland  Vetlanda    I blått en ginbalk av guld vari tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd ovan av en bokgren och nedan av en storlom, båda av guld.  
1432    Molund    Stockholm  1988  I blått en knop av guld formad av ett från nedre sköldkanten inkommande band lagt i varv mot sinister och med dubbelt halvslag kring egen part samt utgående mot sinister sköldkant. 
1582    Scott    Stockholm  1962  I blått fält en lilja av silver. 
1467    Odenberg  Skåne  Malmöhus  1997  I blått fält en åsna av silver stående på ett treberg och under en stjärna, allt av guld. 
3467    Thundal  Västergötland  Göteborg  2004  I fält av guld en blå ginbalk belagd med ett svärd av guld samt ovan och nedan åtföljd av en stolpvis ställd blå fackla med röd eld. 
1692    Tottie  Storbritannien  Skottland  1688  I fält av silver en bjälke åtföljd ovan av två och nedan av ett hjärta med ett sår i vänstra sidan från vilket blod droppar, allt rött. 
1404    Lyttkens    Stockholm  1913  I fält av silver tre fyrbladiga röda rosor med bladlösa stjälkar, ordnade två över en. 
1605    Sjöström  Västmanland    1964  I grönt fält sinister del av en halv lilja åtföljd på dexter sida av en edshand och på sinister ovantill av ett ankarkors, allt av silver. 
1382    Lindskog  Västergötland  Göteborg  1980  I guld ett uppskjutande treberg och däröver fyra lindblad ställda i andreaskors med stjälkarna förenade, allt grönt. 
1603    Sjölund  Västerbotten    2000  I rött fält en av vågskuror bildad blå balk med kanter av silver, belagd med en balkvis ställd lax av silver med röd beväring och på båda sidor åtföljd av en ros av silver. 
1654    Svegelius  Västergötland  Göteborg  1955  I rött fält en fempipig flöjt av guld. 
1698    Trönnberg  Västergötland  Göteborg  1943  I rött fält ett klöverbladskors av guld. 
1478    Olsson  Västergötland  Göteborg  1979  I silver en uppstigande brun björn ovan åtföljd av två bruna rundlar. 
1533    Rode  Skåne  Malmöhus  1989  Kluven i silver, vari en dubbel röd ros, och blått, vari en upprest enhörning av silver. 
2232    Strand  Småland  Kalmar  1697  [Ett svårtolkat runt föremål (i stark upphöjning i gravyren) med fyra hål innanför kanten, möjligen en styrratt?]. 
3374    Bodinus  Småland  Kalmar  1688  (Avtrycket skadat, i övre fältet ett liggande oval föremål, kan vara en trädkrona av ett träd eller dylikt).  
3485    Bodinus  Småland  Kalmar  1688  (Avtrycket skadat, i övre fältet ett liggande oval föremål, kan vara en trädkrona av ett träd eller dylikt).  
687    Grentzelius  Småland  Kalmar  1752  (Neptunus) uppstigande hållande en treudd i höger hand och åtföljd ovan av två sexuddiga stjärnor samt nedan av en stam belagd med en springande (utter). 
1013    Hilleström  Uppland    1688  (Otydligt) 
2038    Löthman  Finland  Österbotten  1762  (Skölden ersatt av ett bröstharnesk framför en mängd krigstroféer.) 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51> of 78 ] Nästa