Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Gotland 
Antaget 1987 
Hemsida http://www.gotland.se 
Kommentar Vapnet är nykomponerat för kommunen. Denna omfattar samma territorium som landskapet och länet med samma namn. Landskapets och länets gemensamma vapen har efter förändring av fältets färg från blått till rött upptagits av kommunen. Den röda färgen har hämtats från fältet i Visby stads snarlika vapen, innehållande ett silverne Guds lamm. Landskapsvapnet daterar sig till 1562 och återgår på bilden i Gotlands sigill från 1200-talet. 
Sköld I rött fält en stående vädur av silver med beväring av guld, förande ett på en korsstav av guld fästat rött banér med bård och fem flikar av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke