Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Hudiksvall 
Antaget 2006 
Hemsida http://www.hudiksvall.se 
Kommentar Vapnet fastställdes för Hudiksvalls stad. Motivet är hämtat från landskapets vapen. Dess bock har förkortats till bockhuvud och trefaldigats. Inget vapen är omnämnt i i privilegiebreven men bilden finns redan på ett sigillavtryck från 1582. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen. Vapnet blev registrerat hos PRV 1974-01-11. År 2006 bestämde sig kommunen för att förenkla sitt vapen genom att ta bort den tidigare blåa beväringen och registrera vapnet på nytt hos PRV. Vapnet registrerades hos PRV 2007-04-13  
Sköld I rött fält tre avhuggna bockhuvuden av silver, ordnade 2 och 1. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke