Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Försvarsmaktens Vinterenhet 
Antaget 2011 
Hemsida  
Kommentar  
Sköld I blått fält en snöstjärna av silver. Sköden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona Kunglig 
Komponerat av  
Sköldmärke