Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Svenska Heraldiska Föreningen 
Antaget 2001 
Hemsida  
Kommentar Föreningen bildades 1976 i Göteborg där den också har sitt säte. Antaget på styrelsemöte den 1 oktober 2001. Svenskt Vapenregister, SV-1. 
Sköld I fält av guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld. 
Krest Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande en blå häroldsstav. 
Täcke Blått med foder av guld 
Sköldhållare  
Hjälmtyp Sluten hjälm 
Valspråk  
Krona  
Komponerat av Davor Zovko & Magnus Bäckmark 
Sköldmärke  
 
Namn LS Borås 
Antaget 1989 
Hemsida  
Kommentar  
Sköld I blått fält en fläkt uggla av silver, gripande en stav av guld 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk Otium cum dignitate (Ledighet med värdighet) 
Krona  
Komponerat av Jesper Wasling, Stefan Bede 
Sköldmärke  
 
Namn LS 
Antaget 1989 
Hemsida  
Kommentar  
Sköld I blått fält en fläkt uggla av silver 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av Jesper Wasling 
Sköldmärke  
 
Namn LS Göteborg 
Antaget 1994 
Hemsida  
Kommentar  
Sköld I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med en fläkt uggla av guld 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk Vinum Portocalense trade (Pass the Port) 
Krona  
Komponerat av Jesper Wasling, Henric Åsklund 
Sköldmärke  
 
Namn Heraldiska samfundet 
Antaget 1992 
Hemsida  
Kommentar Samfundet återupplivades 1992. Dess säte är i Stockholm. (SV-3). 
Sköld I fält av guld ett blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver ställda två över en. 
Krest Ett uppstigande blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver ställda två över en. 
Täcke Blått fodrat med guld. 
Sköldhållare  
Hjälmtyp Sluten 
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Heraldiska Sällskapet/Societas Heraldica 
Antaget 1959 
Hemsida www.heraldik.org 
Kommentar Heraldiska Sällskapet går också under namnet Societas Heraldica Scandinavica. Föreningen grundades 1959 och har sitt säte i Köpenhamn, men verksamhet över hela Norden. 
Sköld I rött fält fem öppna kronor av guld ställda i kors. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Vargarna 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar  
Sköld Kvadrerad i silver och blått och överlagd med två störtade och korsagda sablar av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike stora 
Antaget  
Hemsida http://www.nordrike.org 
Kommentar Nordrikes stora riksvapen. Skölden används i stort sett aldrig. Hjärtskölden visar antingen kungens eller drottningens vapen eller bådas i en kluven sköld.. 
Sköld Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Fält 1&4: kluvet i svart och blått, bestrött med öppna kronor av guld och överlagt med en sparre av silver. Fält 2: kluvet, fem gånger styckat av guld och svart inom en röd bård; och i fält av silver ett rött lejonansikte med beväring av silver hållandes i käften en svart fågel. Fält 3: i ett fält av guld en vänstervänd svart ilk. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare Dexter grön drake med beväring av silver och sinister en vildman, allt stående på ett postament av guld. 
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona Skölden kröns av Nordrikes kungliga krona 
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike lilla 
Antaget  
Hemsida http://www.nordrike.org 
Kommentar Skölden krönt med en kunglig krona ur Nordrikes rangsystem. 
Sköld I ett fält kluvet i svart och blått bestrött med öppna kronor av guld en sparre av silver. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Vapenbrödraskapet Carnis 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Fraternis Militia Carnis är en sammanslutning som vill återskapa miljön i ett härläger från tiden mellan 1360-1420. 
Sköld I rött fält ett svinhuvud omgivet av en kedja, allt i silver. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Turiterorden 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar  
Sköld I fält av silver ett blått rundat mantuakors. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Rustningsskrået 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar  
Sköld I purpur en upprest rustningsarm iklädd stålhandske, hållandes en smideshammare, allt i silver. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Sine Arma & Nomine 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Häroldsföreningen inom Nordrike. 
Sköld Sköld i sina rätta färger. (dvs oblasonerad) 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Arinholm 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Kalmar Medeltidsförening Arinholm. Är en lokalförening i medeltidsföreningen Nordrike. 
Sköld I rött bestrött med fallande sjöblad av silver, en stolpe av silver belagd med en stolpvis ställd ovanifrån sedd svart groda. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Bagahus 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Friherredömen i Nordrike, omfattande lagsagorna Nylöse och Viken, dvs gamla Göteborg- och Bohuslän. 
Sköld Med flamskura kluven i blått och guld, två motvända urinanta delfiner i motsatta tinkturer. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Dalpilen 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Friherredöme i Nordrike. Motsvarar Hedemora med omnejd. 
Sköld Styckad i silver och grönt och överlagd av en svart sittande uggla hållande i klorna en bjälkvis lagd pil i guld med spets av silver. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Liunga 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Lagsaga i Nordrike. Motsvarar Linköping med omnejd. 
Sköld Fyrstyckad i silver och blått, över allt ett lejonansikte av guld med röd beväring inom en grön eklövskrans. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Nylöse 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Lagsaga i Nordrike. Motsvarar Göteborg. 
Sköld Med mantelsnitt delad i silver, vari två svarta torn, och blått, vari en urinant delfin av silver. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Nytuna 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Lagsaga i Nordrike. Motsvarar Nyköping med omnejd. 
Sköld Ginstyckad i guld, vari en framkommande svart riddare, och silver, vari en röd borg, en blå ginbalk belagd med en ginbalksvis störtad gyllene nyckel. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke  
 
Namn Nordrike - Storhärad 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Friherredömen i Nordrike, omfattande lagsagorna Arinholm och Theleborg, dvs sydöstra Småland. 
Sköld I blått en sparre i guld mellan tre stjärnor av silver, ordnade två över en. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke