Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn HMS Trossö 
Antaget 1996 
Hemsida  
Kommentar Källa: www.marinmuseum.se 
Sköld Guld vari Amiralitetskyrkan i Karlskrona i rött med svart tak och svart grund åtföljd nedan av en blå stam bildad av en fjällskura med tre toppar. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke