Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn HMS Sundsvall 
Antaget 1967 
Hemsida  
Kommentar Under skölden finns en metallplatta med texten: "HMS SUNDSVALL KFL FLAGGSKEPP KÖPENHAMN 8.6 - 12.6. 1967". Källa: www.marinmuseum.se 
Sköld Blå vari ett svart ankare omslingrat av ett S av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke