Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Gotland 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Landskapet. Som bonderepublik löst knuten till Sveriges krona använde Gotland ett sigill föreställande en bagge med fana, känt redan 1280. Trots att Gotland tillhörde Danmark vid tiden för Gustav Vasas liktåg 1560 var vapnet med i processionen. Vapnet försvann dock ur svenska serier 1570, men återkom i samband med övergången till Sverige 1645.  
Sköld I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke