Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Jämtland 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Som ett i stora delar delar självstyrande landskap i Norge hade Jämtland redan på medeltiden ett sigill, vars huvudmotiv var det norska riksvapnet. Detta ansågs därför olämpligt som utgångspunkt för ett svenskt landskapsvapen vid övergången till Sverige 1645, och istället utgick man sig från ett sigill från 1635. 
Sköld I blått fält en gående älg av silver med en lyftande falk på ryggen och i posten åtföljd av en vänstervänd, upprest hund, båda av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke