Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Lappland 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Vildmannen uppträder tidigast på ett par mynt utgivna vid tiden för Karl IX:s kröning 1607, och finns med i Karl IX:s begravningståg 1612.  
Sköld I fält av silver en stående röd vildman med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande klubba av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke