Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Skåne 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Tidigare danskt landskap utan vapen vid övergången till Sverige 1658. Vapnet skapades i samband med Karl X Gustavs jordfästning 1660 och bygger på staden Malmös vapen.  
Sköld I guldfält ett rött, avslitet griphuvud med blå krona och med blå beväring, därest dylik skall komma till användning. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke