Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Södermanland 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Vapnet skapades till Gustav Vasas liktåg 1560, och det är möjligt att Gripsholm ligger bakom valet av vapendjur.  
Sköld I fält av guld en upprest svart grip med röd beväring, därest sådan skall komma till användning. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke