Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Uppland 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Vapnet skapades till Gustav Vasas liktåg 1560 och riksäpplet är symbolen för den andliga och världsliga makten. 
Sköld I rött fält ett riksäpple av guld. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke