Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Västerbotten 
Antaget  
Hemsida  
Kommentar Renen fick företräda allt land väster om Bottenviken vid Gustav Vasas liktåg 1560. På 1590-talet dekorerades vapnet med stjärnor.  
Sköld I med 6-uddiga stjärnor av guld bestrött blått fält en springande ren av silver med röd beväring. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke